Auction

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Auction
ศัพท์บัญญัติ: การขายทอดตลาด
อักษรย่อ:
ความหมาย: การขายทอดตลาด
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: เศรษฐศาสตร์