การแพทย์

หมวด การแพทย์
มีคำศัพท์ 41,305 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย C จำนวน 5,367 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
C Cellsไม่ระบุศัพท์บัญญัติซีเซลล์
C-Cellsไม่ระบุศัพท์บัญญัติซีเซลล์
C-Reactive Proteinไม่ระบุศัพท์บัญญัติโปรตีนซี-รีแอกทีฟ,ซี-รีแอคตีฟว์โปรตีน
CAไม่ระบุศัพท์บัญญัติมะเร็ง
CA in Situไม่ระบุศัพท์บัญญัติมะเร็งระยะเริ่มแรก
CA, Squamous Cellไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผลที่มีหนองไหลกลายเป็นมะเร็ง
Cabbage Familyไม่ระบุศัพท์บัญญัติพืชตระกูลผักกาด
Cabbage Maggotไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนอนแมลงวันในกะหล่ำ
Cabinetsไม่ระบุศัพท์บัญญัติตู้ใส่เครื่องมือ,ตู้
Cabinets, Biological Safetไม่ระบุศัพท์บัญญัติตู้ดูดควัน
Cabinets, Clear-Airไม่ระบุศัพท์บัญญัติตู้ที่ทำให้อากาศสะอาด
Cabinets, Laminar Flowไม่ระบุศัพท์บัญญัติตู้ที่ทำให้อากาศสะอาด
Cableไม่ระบุศัพท์บัญญัติสายเคเบิล
Cable, Controlไม่ระบุศัพท์บัญญัติสายบังคับ
Cable, High Voltageไม่ระบุศัพท์บัญญัติสายไฟฟ้าแรงสูง
Cacaoไม่ระบุศัพท์บัญญัติโกโก้,โกโก้(พืช)
Cachetsไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาคาเช่ย์
Cachexiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการผอมแห้ง,ผอมแห้ง,ร่างกายผอมมากๆคนที่ผอมมาก
Cachexia, Severeไม่ระบุศัพท์บัญญัติคนที่ขาดอาหารอย่างมาก
Cadaverไม่ระบุศัพท์บัญญัติศพ,คนที่ตายแล้ว
Cadaver Donorไม่ระบุศัพท์บัญญัติจากผู้ที่เสียชีวิต
Cadmiumไม่ระบุศัพท์บัญญัติแคดเมียม
Cadmium Iodideไม่ระบุศัพท์บัญญัติแคดเมี่ยมไอโอไดด์
Cadmium Poisoningไม่ระบุศัพท์บัญญัติแคดเมียม,พิษจาก
Cadmium Rodไม่ระบุศัพท์บัญญัติแท่งแคดเมียม
Caeruloplasmaไม่ระบุศัพท์บัญญัติทองแดง
Cafergotไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาเฟอร์กอด
Cafeteria Serviceไม่ระบุศัพท์บัญญัติผู้ซื้อหยิบอาหารเอาเอง
Caffeineไม่ระบุศัพท์บัญญัติแคฟเฟอีน,สาร;คาเฟอีน;แคฟฟีอิน
Caffeine Citrateไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาเฟอีนซิเตรต
Caffeine Complexesไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารประกอบเชิงซ้อนคาเฟอีน
Caffey Diseaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคกระดูกหนาในเด็กเล็ก
Cagesไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรง
Caissonไม่ระบุศัพท์บัญญัติถัง
Caisson Diseaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคที่เกิดจากการลดความดันของบรรยากาศ,โรคกระดูกตายจากการเปลี่ยนความดันบรรยากาศ
Cakeไม่ระบุศัพท์บัญญัติก้อนแข็ง,เค็ก
Cake Filtrationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกรองเค็ก
Cake Resistance, Specific, Averageไม่ระบุศัพท์บัญญัติความต้านจำเพาะเฉลี่ยของเค็ก
Cake Solidไม่ระบุศัพท์บัญญัติของแข็งของเค็ก
Cakingไม่ระบุศัพท์บัญญัติก้อนแข็ง,เป็นก้อน,เป็นก้อนเกาะกัน,ตะกอนแข็ง
Caking Diagramไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเกิดตะกอนจับเป็นก้อนแข็ง
Calamine Lotionไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาลาไมน์โลชัน,ยาทาแก้ผดผื่นคัน,คาลาไมน์โลชั่น
Calcaneal Barไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนเชื่อมต่อระหว่างกระดูกส้นเท้ากับส่วนอื่น
Calcaneal Spurไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอ็นที่เท้าอักเสบ
Calcaneal Spur Padไม่ระบุศัพท์บัญญัตินวมรองส้นเท้า
Calcaneonavicalar Barไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนเชื่อมระหว่างกระดูกส้นเท้ากับกระดูกเท้า
Calcaneumไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกส้นเท้า,กระดูกแคลคาเนียม
Calcaneusไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกส้นเท้า,กระดูกคัลเคเนียส,กระดูกส้นเท้า,สบักคัลคาเนียส
Calcein Blueไม่ระบุศัพท์บัญญัติแคลซายน์บลู
Calciferolsไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาลซิเฟอรอล
Calcific Changeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเปลี่ยนแปลงมีหินปูนจับ
Calcific Massesไม่ระบุศัพท์บัญญัติก้อนแคลเซียม
Calcific Shadowไม่ระบุศัพท์บัญญัติเงาของหินปูน
Calcific Typeไม่ระบุศัพท์บัญญัติชนิดก้อนทึบขรุขระ
Calcificationไม่ระบุศัพท์บัญญัติหินปูนเกาะ,การแข็งตัวของกระดูก,หินปูนจับ,การมีหินปูน,หินปูนมาจับ,การเกาะของแคลเซียม,การพอกตัวของแคลเซี่ยม,การจับเกาะของแคลเซียมที่กระดูก,มีแคลเซี่ยมมาหุ้ม,การเกิดหินปูนจับ,หินปูนเกาะจับ,การมีแคลเซี่ยม,การเติมแคลเซียม,มีหินปูนจับ
Calcificationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเปลี่ยนเป็นกระดูก
Calcification, Boneไม่ระบุศัพท์บัญญัติแคลเซียมเกาะที่กระดูก
Calcification, Dystrophicไม่ระบุศัพท์บัญญัติหินปูนจับ
Calcification, Intracranialไม่ระบุศัพท์บัญญัติการมีหินปูนในช่องกะโหลกศีรษะ
Calcification, Intracranial, Pathologicไม่ระบุศัพท์บัญญัติหินปูนภายในช่องกะโหลกศีรษะในโรคต่างๆ
Calcification, Intracranial, Physiologicไม่ระบุศัพท์บัญญัติหินปูนภายในช่องกะโหลกศีรษะในภาวะปกติ
Calcification, Medialไม่ระบุศัพท์บัญญัติหินปูนเกาะจับในผนังชั้นกลาง
Calcification, Metastaticไม่ระบุศัพท์บัญญัติแคลเซี่ยมไปจับในที่ห่างไกลออกไป
Calcification, Normalไม่ระบุศัพท์บัญญัติแคลซิฟิเคชันปกติ
Calcification, Physiologicไม่ระบุศัพท์บัญญัติการมีหินปูนเกาะทางสรีรวิทยา
Calcification, Serpiginousไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบบเส้นขาวทึบขรุขระขดไปมา
Calcification, Stippledไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุดทึบขาวเล็กๆ
Calcification, Streakyไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาลซิฟิเคชั่นที่เปลี่ยนแปลงเป็นเส้นๆ
Calcification, Strippleไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นทึบรังสี
Calcifiedไม่ระบุศัพท์บัญญัติมีหินปูนจับ,หินปูนจับ
Calcified Bodyไม่ระบุศัพท์บัญญัติก้อนหินปูน
Calcified, Popcornไม่ระบุศัพท์บัญญัติเงาหินปูนลักษณะคล้ายเม็ดข้าวโพดคั่ว
Calcinosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติแคลซิโนซิส,โรค;แคลซิโนซิส
Calciteไม่ระบุศัพท์บัญญัติแคลไซต์
Calcite Sparไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลึกคาลไซด์
Calcitoninไม่ระบุศัพท์บัญญัติแคลซิโทนิน,ฮอร์โมน;แคลซิโตนิน;คาลซิโตนิน;แคลซิโตนิน
Calciumไม่ระบุศัพท์บัญญัติธาตุหินปูน,แคลเซียม,แคลเซียมในโลหิตและปัสสาวะ,หินปูน,เกลือแคลเซียม
Calcium : Phosphorus Ratioไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัตราส่วนของแคลเซี่ยมต่อฟอสฟอรัส
Calcium Antagonistsไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาต้านแคลเซี่ยม
Calcium Ascorbateไม่ระบุศัพท์บัญญัติคัลเซียมแอสคอร์เบท,แคลเซียมแอสคอร์เบท
Calcium Balanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติดุลของแคลเซี่ยม
Calcium Balance, Negativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเสียดุลแคลเซียม
Calcium Bilirubinateไม่ระบุศัพท์บัญญัติแคลเซียมบิลิรูบิเนท
Calcium Borogluconateไม่ระบุศัพท์บัญญัติโบโรกลูโคเนต
Calcium Calmodulin Complexไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารเชิงซ้อนแคลเซียมแคลโมดูลิน
Calcium Carbideไม่ระบุศัพท์บัญญัติแคลเซี่ยมคาร์ไบด์
Calcium Carbonateไม่ระบุศัพท์บัญญัติแคลเซียมคาร์บอเนท,แคลเซียมคาร์บอเนต,คัลเซียมคาร์บอเนท,คัลเซียมคาร์บอเนต
Calcium Channel Blockersไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารสกัดกั้นแคลเซียม
Calcium Chelatorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารจับแคลเซี่ยม
Calcium Chlorideไม่ระบุศัพท์บัญญัติแคลเซียมคลอไรด์,แคลเซี่ยมคลอไรด์,คัลเซียมคลอไรด์
Calcium Clearanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติการขจัดแคลเซียม
Calcium Depositไม่ระบุศัพท์บัญญัติแคลเซียมสะสมอยู่
Calcium Fluorideไม่ระบุศัพท์บัญญัติแคลเซียมฟลูออไรด์
Calcium Gluconateไม่ระบุศัพท์บัญญัติแคลเซียมกลูโคเนต
Calcium Homeostasisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการควบคุมระดับของแคลเซียมให้คงที่
Calcium Homeostatic Mechanismไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลไกการควบคุมเกณฑ์ปกติของแคลเซี่ยม
Calcium Hydroxideไม่ระบุศัพท์บัญญัติแคลเซียมไฮดร็อกไซด์,น้ำปูนใส,แคลเซียมไฮดร๊อกไซด์
Calcium Iodateไม่ระบุศัพท์บัญญัติแคลเซียมไอโอเดท,แคลเซียมไอโอเดท,คัลเซียมไอโอเดท
Calcium Ionไม่ระบุศัพท์บัญญัติแคลเซี่ยมอิออน
Calcium Isotopesไม่ระบุศัพท์บัญญัติแคลเซียมไอโซโทป,แคลเซียมไอโซโทป
Calcium Lactateไม่ระบุศัพท์บัญญัติคัลเซียมแลคเตท
Calcium Mobilizing Activityไม่ระบุศัพท์บัญญัติฤทธิ์ในการระดมแคลเซี่ยม
Calcium Narcosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติแคลเซียมในเลือดต่ำมากจนทำให้หมดสติ
Calcium Oleateไม่ระบุศัพท์บัญญัติแคลเซียมโอลิเอต
Calcium Oxalateไม่ระบุศัพท์บัญญัติแคลเซียมออกซาเลท,แคลเซียมออกซาเลต,ตะกอนที่ไม่ละลายน้ำ,แคลเซ๊ยมอ๊อกซาเลท
Calcium Oxalate Crystalไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลึกแคลเซียมออกซาเลท
Calcium Oxalate, Insolubleไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตกตะกอนแคลเซี่ยม
Calcium Pantothenateไม่ระบุศัพท์บัญญัติแคลเซียมแพนโททีเนต
Calcium Paracaseinateไม่ระบุศัพท์บัญญัติแคลเซียมพาราคาซีเนท
Calcium Phosphatesไม่ระบุศัพท์บัญญัติแคลเซียมฟอสเฟต
Calcium Phytateไม่ระบุศัพท์บัญญัติแคลเซียมไฟเตท
Calcium Polysulfidesไม่ระบุศัพท์บัญญัติไลม์ซัลเฟอร์
Calcium Propionateไม่ระบุศัพท์บัญญัติแคลเซี่ยมโปรปิออเนท,คัลเซียมโพรพิโอเนท
Calcium Radioisotopesไม่ระบุศัพท์บัญญัติแคลเซียมไอโซโทปรังสี
Calcium Retentionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการคงไว้ของแคลเซี่ยม
Calcium Rigorไม่ระบุศัพท์บัญญัติแคลเซียมริเกอร์,หัวใจหยุดเต้นในท่าบีบตัว
Calcium Silicateไม่ระบุศัพท์บัญญัติคัลเซียมซิลิเคท
Calcium Sorbateไม่ระบุศัพท์บัญญัติคัลเซียมซอร์เบท
Calcium Sulfateไม่ระบุศัพท์บัญญัติแคลเซียมซัลเฟต
Calcium, Endogenous Fecalไม่ระบุศัพท์บัญญัติแคลเซียมที่ถูกขับถ่ายออกมาทางลำไส้
Calcium, Exchangeableไม่ระบุศัพท์บัญญัติแคลเซี่ยมที่สามารถแลกเปลี่ยนได้
Calcium, Ionizedไม่ระบุศัพท์บัญญัติไอออไนซด์แคลเซี่ยม,แคลเซียมในสภาพเป็นประจุ
Calcium, Non-Exchangeableไม่ระบุศัพท์บัญญัติแคลเซียมที่ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้
Calcium, Protein Boundไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารแคลเซี่ยมที่ติดอยู่กับโปรตีน
Calcium-Binding Proteinsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรวมตัวของแคลเซียมกับโปรตีน,โปรตีนที่จับกับแคลเซียม,แคลเซียมบายดิ้งโปรตีน
Calcium-Phosphate Balanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติดุลย์แคลเซียม-ฟอสเฟต
Calciuresisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการมีแคลเซี่ยมในปัสสาวะ
Calculationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการคำนวณ,วิธีคำนวณ
Calculation, Formularไม่ระบุศัพท์บัญญัติสูตรคำนวณ
Calculiไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิ่ว,ก้อนนิ่ว
Calculi, Supragingivalไม่ระบุศัพท์บัญญัติหินปูนเหนือเหงือก
Calculusไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิ่ว,หินน้ำลาย
Calculus, Foreign Bodyไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิ่วจากสิ่งแปลกปลอม
Calculus, Mixedไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิ่วผสม
Calculus, Simpleไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิ่วสามัญ
Calculus, Staghornไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิ่วชนิดมีกิ่ง
Caldoscopeไม่ระบุศัพท์บัญญัติคัลโดสโคป
Caldwell-Luc Operationไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอาออกโดยวิธีเวลลุค
Calendar Methodไม่ระบุศัพท์บัญญัติกินตามวันในปฎิทิน
Caleusไม่ระบุศัพท์บัญญัติต้นฤาษีผสม
Calfไม่ระบุศัพท์บัญญัติน่อง
Calfskinไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนังของลูกวัว
Calibrateไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวัด,การปรับ,เส้นกำหนดขนาด
Calibrationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทดสอบความถูกต้อง,การปรับเครื่องเข้าสู่ภาวะมาตรฐาน,คาลิเบรชัน,การวัดปริมาณ,การปรับเทียบค่า
Calibration Curveไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นโค้งเปรียบเทียบ,เส้นปรับเทียบ
Calibration Graphไม่ระบุศัพท์บัญญัติแคลลิเบรชันกราฟ
Calibration Standardไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารมาตรฐาน
Calibration Techniqueไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีการสำหรับอ่านค่าวิเคราะห์ในวัตถุตัวอย่าง
Calibration, Improperไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแบ่งสเกลอ่านน้ำหนักไม่ถูกต้อง
Caligesicไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาลิจิซิก
Caliper Boxไม่ระบุศัพท์บัญญัติอุปกรณ์ยึดติดกับคาลิเปอร์ใช้ในรองเท้าคนพิการ
Calipersไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องวัดความกว้าง
Calisthenic Trainingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการฝึกกายบริหารแบบมือเปล่า
Calliophisไม่ระบุศัพท์บัญญัติงูปล้องหวาย
Calliophis Gracilisไม่ระบุศัพท์บัญญัติงูปล้องหวายเทา
Calliophis Hughiไม่ระบุศัพท์บัญญัติงูปล้องหวายหางแหวน
Calliophis Macclellandii Macclettandiiไม่ระบุศัพท์บัญญัติงูปล้องหวายข้อดำ
Calliophis Maculiceps Maculicepsไม่ระบุศัพท์บัญญัติงูปล้องหวายแดง
Calliophis Maculiceps Malcomiไม่ระบุศัพท์บัญญัติงูปล้องหวายหลังเส้น
Callositiesไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนังกระด้าง,ภาวะหนังกระด้าง,ผิวหนังตามปลายมือเท้าแห้งด้านแข็ง,หนังหนากระด้าง,หนังหนาด้าน
Callusไม่ระบุศัพท์บัญญัติแคลลัส,กระดูก;ส่วนกระด้างหนา;กระดูกเกิดใหม่หลังกระดูกหัก;ก้อนกระดูกที่เกิดใหม่
Callus Formationไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกงอกออกมาเชื่อมกัน,กระดูกที่งอกขึ้นใหม่
Callus, Osseousไม่ระบุศัพท์บัญญัติแคลลัสกระดูก
Callus, Provisionalไม่ระบุศัพท์บัญญัติแคลลัสชั่วคราว
Calming Effectไม่ระบุศัพท์บัญญัติฤทธิ์ทำให้เกิดอาการสงบลง
Calmodulinไม่ระบุศัพท์บัญญัติแคลโมดูลิน
Calogreem Calomelไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาโลกรีมคาโลเมล
Calomelไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาโลเม็ล
Calorไม่ระบุศัพท์บัญญัติร้อน
Calori's Diseaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคของคาลอรี
Caloric Balance, Negativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอยากอาหารเพิ่มขึ้นแต่น้ำหนักกลับลดลง,ดุลย์ของแคลอรีอยู่ในเกณฑ์ลบ,ได้รับอาหารไม่เพียงพอ
Caloric Intakeไม่ระบุศัพท์บัญญัติปริมาณคาลอรี่ในอาหาร
Caloric Requirement, Dailyไม่ระบุศัพท์บัญญัติความต้องการพลังงานแต่ละวัน
Caloric Testsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทดสอบแคลอริค
Calorie Balanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติดุลย์แคลอรี่
Calorie Expenditureไม่ระบุศัพท์บัญญัติการใช้แคลอรี่
Caloriesไม่ระบุศัพท์บัญญัติแคลอรี่,คาลอรี่
Calories, Emptyไม่ระบุศัพท์บัญญัติแคลอรี่ไม่มีประโยชน์
Calorigenic Effectไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลของธัยรอยด์ฮอร์โมนต่อการใช้พลังงาน,ผลต่อการใช้พลังงาน
Calorimetersไม่ระบุศัพท์บัญญัติแคลอรี่มิเตอร์,คาลอริมิเตอร์
Calorimetryไม่ระบุศัพท์บัญญัติแคลอรี,การวัด;คาลอรีเมตรี
Calorimetry, Indirectไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวัดอัตราเมตาบอลิสมจากค่าออกซิเจนที่ใช้ไปในคน
Calvariumไม่ระบุศัพท์บัญญัติกะโหลก,กระดูกศีรษะส่วนบน,กะโหลกศีรษะด้านบน
Calvarium, External Surface ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติผิวนอกของกะโหลก
Calvin Cycleไม่ระบุศัพท์บัญญัติวัฎจักรแคลวิน
Calyxไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาลิกซ์,เคลิก,รูเปิดของส่วนที่จะผลิตไข่
Camไม่ระบุศัพท์บัญญัติลูกเบี้ยว
Cambium Layerไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อหุ้มกระดูกชั้นใน
Camelsไม่ระบุศัพท์บัญญัติอูฐ,หมึกสำหรับวาดเขียน
Cameralไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกยื่นเข้าไปแบ่งถุงออกเป็นส่วนๆ
Camerasไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้องถ่ายภาพ
Cameras, Boxไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้องบ๊อกซ์
Cameras, Photospotไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้องถ่ายรูปเฉพาะแห่ง
Cameras, Pinholeไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้องรูเข็ม
Camp Standardไม่ระบุศัพท์บัญญัติมาตรฐานของค่ายพักแรม
Campaignsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรณรงค์
Campaniform Sensillaไม่ระบุศัพท์บัญญัติกดและงอ
Camphorไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำมันการบูร,การบูร,การบูน
Camphoraceousไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลิ่นการบูร
Campingไม่ระบุศัพท์บัญญัติค่ายพักแรม
Campodeiformไม่ระบุศัพท์บัญญัติแคมโปดีอิฟอร์ม
Camptocormiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการปวดจนต้องงอเกิดจากสาเหตุใดก็ได้
Camptodactylyไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิ้วงอแต่กำเนิดมักเป็นกับนิ้วก้อย
Campylobacterไม่ระบุศัพท์บัญญัติแคมพัยโรแบคเตอร์
Campylobacter Infectionsไม่ระบุศัพท์บัญญัติแคมพัยโรแบคเตอร์,การติดเชื้อ
Can Cleanersไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องทำความสะอาด
Canabalismไม่ระบุศัพท์บัญญัติพวกที่กินแมลงชนิดอื่นเป็นอาหาร
Canal Raysไม่ระบุศัพท์บัญญัติรังสีแคเนล,รังสีแคแนล
Canal, Externalไม่ระบุศัพท์บัญญัติหูชั้นนอก
Canal, Hunter'sไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่องทางหลอดเลือด
Canalicular Membranesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์สีผิวตับด้านติดต่อกับท่อน้ำดี
Canaliculiไม่ระบุศัพท์บัญญัติคานาลิคูไล,หลอดน้ำดีขนาดเล็ก
Canaliculi, Upper Lowerไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่อระบายน้ำขนาดเล็ก
Canalsไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่อ,ร่อง
Canals of Heringไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดน้ำดี
Canavanineไม่ระบุศัพท์บัญญัติคานาวานีน
Cancellousไม่ระบุศัพท์บัญญัติแคนเซลลัส
Cancerไม่ระบุศัพท์บัญญัติมะเร็ง,เนื้อร้าย,โรคมะเร็ง
Cancer Causing Agentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารที่ทำให้เกิดโรคมะเร็ง
Cancer Cellsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์มะเร็ง
Cancer Registryไม่ระบุศัพท์บัญญัติการลงทะเบียนโรคมะเร็ง
Cancer Therapy, Integratedไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรักษามะเร็งหลายวิธีร่วมกัน
Cancer, Disseminatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติมะเร็งที่กระจาย
Cancer, Invasiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติมะเร็งที่ลุกลามอยู่แล้ว
Cancer, Natural History ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติประวัติธรรมชาติของมะเร็ง
Cancer, Overtไม่ระบุศัพท์บัญญัติมะเร็งก้อนโต
Cancer, Recurrentไม่ระบุศัพท์บัญญัติมะเร็งที่กลับเป็นอีก
Cancer, Spontaneousไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเกิดมะเร็งต่อไปเรื่อยๆ
Cancer, True Preinvasiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติมะเร็งชนิดเริ่มรุกรานจริง
Candelaไม่ระบุศัพท์บัญญัติแคนเดลา,แรงเทียน
Canderillaไม่ระบุศัพท์บัญญัติแคนเดอริลลา
Candidaไม่ระบุศัพท์บัญญัติแคนดิดา,เชื้อ;แคนดิดา;เชื้อรา;เชื้อราแคนดิดา;เชื้อแคนดิดา
Candida Albicansไม่ระบุศัพท์บัญญัติแคนดิดาอัลบิแคนส์,เชื้อ;แคนดิดาอัลบิคาน;การอักเสบจากการติดเชื้อรา;แคนดิดาแอลบิแคน
Candidal Vulvovaginitisไม่ระบุศัพท์บัญญัติติดเชื้อราในช่องคลอด
Candidate Groupไม่ระบุศัพท์บัญญัติคนที่ยินดีตอบมาจำนวนหนึ่ง
Candidiasisไม่ระบุศัพท์บัญญัติแคนดิดิเอซิส,โรค;แคนดิดิเอซิส;แคนดิดิเอสิส;แคนดิดิเอซิส;โรคจากเชื้อรา
Candidiasis of Oral Cavityไม่ระบุศัพท์บัญญัติแคนดิดิเอสิสในช่องปาก
Candidiasis, Cutaneousไม่ระบุศัพท์บัญญัติแคนดิดิเอซิส,โรคผิวหนัง
Candidiasis, Disseminatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติการติดเชื้อแพร่กระจายทั่วตัว
Candidiasis, Intestinalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเชื้อราในทางเดินอาหาร
Candidiasis, Oralไม่ระบุศัพท์บัญญัติแคนดิดิเอซิส,โรคในปาก
Candidiasis, Recurrentไม่ระบุศัพท์บัญญัติเป็นเชื้อราในช่องคลอดซ้ำแล้วซ้ำอีก
Candidiasis, Systemicไม่ระบุศัพท์บัญญัติซิสเทมิคแคนดิดิเอซิส
Candidiasis, Vulvovaginalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอักเสบบริเวณปากช่องคลอดและช่องคลอด;แคนดิดิเอซิส,โรคในช่องคลอด;ช่องคลอดอักเสบจากเชื้อรา
Candidinไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำยาแคนดิดิน
Candidosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติแคนดิโดซิส
Candlesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเทียนไข
Candyไม่ระบุศัพท์บัญญัติลูกกวาด
Canesไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม้เท้า
Canes, Laserไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม้เท้าเลเซอร์
Canes, Quadไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม้เท้า4ขา,ไม้เท้าฐานกว้าง
Canes, Tripodไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม้เท้า3ขา
Canestenไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาเนสเทน
Canineไม่ระบุศัพท์บัญญัติเขี้ยว,ฟันเขี้ยว,ฟันเขี้ยว
Canna Indica Lไม่ระบุศัพท์บัญญัติพุทธรักษา
Cannabisไม่ระบุศัพท์บัญญัติกัญชา
Cannabis Sativaไม่ระบุศัพท์บัญญัติกัญชา,ต้นกัญชา
Cannon Fenske Viscometersไม่ระบุศัพท์บัญญัติแคนนอนเฟนส์วิสโคมิเตอร์
Cannulaไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่อพลาสติก,ท่อขนาดเล็ก
Cannula, Karmanไม่ระบุศัพท์บัญญัติหัวดูด
Cannula, Reservoirไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดกักเก็บ
Cans, Aerosolไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระป๋องสเปรย์,กระป๋องบรรจุละอองอากาศ
Cans, Nestingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการต่อกล่อง
Cans, Safetyไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาชนะที่ปลอดภัย
Cans, Seproไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาชนะเซ็ปโปร
Cantelli Signไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติของลูกนัยตา
Canthal Recess, Innerไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริเวณน้ำตาที่แอ่งมุมตา
Cantharidesไม่ระบุศัพท์บัญญัติแคนธาไรดส์
Cantharidinไม่ระบุศัพท์บัญญัติแคนทาริดิน,สาร;แคนธาริดิน
Canthazanthineไม่ระบุศัพท์บัญญัติแคนธาแซนธีน
Canthiไม่ระบุศัพท์บัญญัติมุมเปลือกตา
Canthi, Lateralไม่ระบุศัพท์บัญญัติหางตา
Canthine Dehydrogenaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติแซนทีนดีไฮโดรจีเนส
Canthoplastics, Lateralไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผ่าตัดแก้ไขส่วนหางตา
Canthus, Innerไม่ระบุศัพท์บัญญัติหัวตา
Caogulateไม่ระบุศัพท์บัญญัติก้อนแข็ง
Capไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะคล้ายหมวก
Cap Fillers, Under theไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องบรรจุใต้ฝา
Cap, Osteocartilaginousไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะคล้ายหมวก
Capabilityไม่ระบุศัพท์บัญญัติความสามารถ
Capability, Regenerativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติความสามารถในการเพิ่มจำนวน
Capacit Transistorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวเก็บประจุ
Capacitance, Cableไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาปาซิแตนซ์ของสายไฟที่ต่อข้างนอกเครื่อง
Capacitance, Strayไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาปาซิแตนซ์ที่กระจัดกระจายอยู่
Capacitationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผสมกับไข่ได้ง่าย,ความสามารถที่จะรับเอาไว้ได้
Capacitorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาปาซิเตอร์,ตัวเก็บประจุ
Capacityไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมรรถวิสัย,ความสามารถ,ความจุ
Capacity Limitedไม่ระบุศัพท์บัญญัติขีดจำกัด
Capacity to Changeไม่ระบุศัพท์บัญญัติความสามารถในการเปลี่ยนแปลง
Capacity, Diffusingไม่ระบุศัพท์บัญญัติความจุการซึมซ่าน
Capacity, Functionalไม่ระบุศัพท์บัญญัติความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวัน
Capacity, Residual, Functionalไม่ระบุศัพท์บัญญัติความจุคงเหลือใช้งานได้,ความจุค้างที่ใช้งานได้
Capacity, Subnormalไม่ระบุศัพท์บัญญัติความสามารถในการทำงานต่ำกว่าปกติ
Caphaladไม่ระบุศัพท์บัญญัติไถลขึ้น
Capillariaไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยาธิตัวกลมคาปิลลาเรีย
Capillariesไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดฝอย,หลอดเลือดฝอยหดตัว,เส้นเลือดฝอย,หลอดเลือดขนาดเล็ก,หลอดเลือดฝอย,ลอดเลือดแดงฝอย,แคพิลลารี่,เส้นเลือดขนาดเล็ก,หลอดโลหิตฝอย,เลือดฝอย
Capillaries, Adrenalไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดเลือดฝอยของต่อมหมวกไต
Capillaries, Alveolarไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดเลือดฝอยของถุงลม
Capillaries, Bloodไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นเลือดฝอย
Capillaries, Glomerularไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มของเส้นเลือดฝอย,กลุ่มร่างแหของหลอดเลือดฝอย,หลอดเลือดฝอยของโกลเมอรูลัส
Capillaries, Hair Pinไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดเลือดเป็นเส้นเล็กๆเหมือนกับกิ๊บหนีบผม
Capillaries, Hypophysealไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดเลือดฝอยฮัยโปฟััยเซียล
Capillaries, Mesentericไม่ระบุศัพท์บัญญัติการไหลเวียนของเลือดในเส้นเลือดฝอย
Capillaries, Pulmonaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดเลือดฝอยปอด
Capillaries, Splanchnicไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดเลือดฝอยในอวัยวะภายใน
Capillaries, Systemicไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดเลือดฝอยทั่วร่างกาย
Capillaries, Venousไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มร่างแหของเส้นเลือดฝอย
Capillary Blockadeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอุดตันของหลอดเลือดฝอย,วิธีอุดกั้นในเส้นโลหิตฝอย
Capillary Blood Vessels, Newไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดเลือดฝอย
Capillary Defectsไม่ระบุศัพท์บัญญัติความผิดปกติของเส้นเลือด
Capillary Fillingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการไหลเวียนของเลือดฝอย
Capillary Filling Timeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเวลาประจุหลอดเลือดฝอย
Capillary Fragilityไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดเลือดฝอยเปราะ
Capillary Hemangiomaไม่ระบุศัพท์บัญญัติแคปิลลารี่ฮีแมงจิโอมา
Capillary Loopไม่ระบุศัพท์บัญญัติห่วงหลอดเลือดฝอย,ห่วงหลอดเลือดฝอย
Capillary Loop, Terminalไม่ระบุศัพท์บัญญัติห่วงหลอดเลือดฝอยส่วนปลาย
Capillary Lumensไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดเลือดฝอย
Capillary Lymphangiomaไม่ระบุศัพท์บัญญัติแคพิลลารี่ลิมแฟงจิโอมา
Capillary Networkไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นเลือดฝอย
Capillary Permeabilityไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดเลือดฝอย,การซึม;การซึมผ่านเยื่อบางๆของหลอดเลือดฝอย;เพอร์มิอะบิลิตีของแคพิลลารี่ส์;การซึมซาบเส้นเลือดน้อย;การซึมผ่านผนังหลอดเลือดฝอย
Capillary Poisons, Potentไม่ระบุศัพท์บัญญัติพิษต่อหลอดเลือดฝอย
Capillary Pulsationไม่ระบุศัพท์บัญญัติชีพจรหลอดเลือดฝอย
Capillary Refillไม่ระบุศัพท์บัญญัติการคืนกลับของเลือดในหลอดเลือดฝอย
Capillary Tubeไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดแก้วเล็กๆสำหรับใส่เลือด,หลอดแคพิลารี่,หลอดแคปิลารี่
Capillary Tuftไม่ระบุศัพท์บัญญัติขดหลอดเลือดฝอย
Capillary Tuft, Glomerularไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มหลอดเลือดฝอย
Capillary Viscometersไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องวัดความหนืดชนิดอาศัยการไหลของของเหลวผ่าน
Capital Costไม่ระบุศัพท์บัญญัติค่าของทุน
Capital Formationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสะสมทุน
Capital Punishmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติโทษประหารชีวิต
Capitateไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกข้อมือรูปศีรษะ
Capitellumไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนบนด้านนอกของปลายล่างกระดูกต้นแขน
Capitulumไม่ระบุศัพท์บัญญัติแคปิตูลัม,คาปิทูลัม,หัวกระดูก
Capreomycinไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาปรีโอมัยซิน,คาพริโอมัยซิน
Capricไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาพริค
Caproicไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาโพรอิต
Caproic Acidไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดแคพโปรอิค
Caprylicไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาไพรลิค
Capsไม่ระบุศัพท์บัญญัติหมวกครอบกั้นปากมดลูก
Caps, Protectiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติฝาใน,ปลอกที่หุ้มแช่
Caps, Screwไม่ระบุศัพท์บัญญัติฝาปิดชนิดที่เป็นเกลียว
Capsaicinไม่ระบุศัพท์บัญญัติแคปไซซิน
Capsicumไม่ระบุศัพท์บัญญัติพริก
Capsidไม่ระบุศัพท์บัญญัติแคปสิด,แคฟสิด,แคพซิด,แคพสิด
Capsid Proteinsไม่ระบุศัพท์บัญญัติแคพสิดโปรตีน
Capsid, Outerไม่ระบุศัพท์บัญญัติเปลือกนอก
Capsomerไม่ระบุศัพท์บัญญัติแคฟโซเมอ,แคพโซเมอร์
Capsular Releaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตัดเอ็นหุ้มข้อให้หย่อน
Capsular Spaceไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่องว่าง
Capsule of Jointไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอ็นหุ้มข้อ
Capsule Sealingไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อหุ้ม
Capsule Slurryไม่ระบุศัพท์บัญญัติแคปซูลสเลอรี
Capsule Swelling Testsไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีทำให้แคบซูลพองตัว
Capsulectomyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตัดเอ็นหุ้มข้อออก
Capsulesไม่ระบุศัพท์บัญญัติถุงหุ้ม(อวัยวะ),แคปซูล,เอ็นหุ้มข้อ,ยาแคปซูล,ปลอก,ยาแคปซูล,เปลือก,ถุงหุ้ม,เปลือกหุ้ม,เยื่อหุ้มข้อ,เยื่อหุ้ม,ผนังหุ้ม,ผังผืดหุ้มข้อ,แคพซูล,แคบซูล,ผนังหุ้มถุง
Capsules, Bowman'sไม่ระบุศัพท์บัญญัติเปลือกบาวแมน,โบว์แมนแคปซูล,เปลือกหุ้มโกลเมอรูลัส,บาวแมนแคปซูล
Capsules, Falseไม่ระบุศัพท์บัญญัติผนังหุ้มเทียม
Capsules, Fibrousไม่ระบุศัพท์บัญญัติเปลือกหุ้มชนิดเยื่อเหนียว,เยื่อหุ้ม
Capsules, Internalไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมองอินเทอร์นาลแคพซูล,อินเทอร์นาลแคบซูล
Capsules, Nylonไม่ระบุศัพท์บัญญัติไนลอนแคปซูล
Capsules, Positioned-Releaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาแคปซูล
Capsules, Softไม่ระบุศัพท์บัญญัติเจลาทตินแคปซูลชนิดอ่อน
Capsules, Trueไม่ระบุศัพท์บัญญัติผนังหุ้มแท้
Capsulitisไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอ็นหุ้มข้ออักเสบ
Capsulitis, Adhesiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอ็นหุ้มข้ออักเสบยึดติด
Capsulodesisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเย็บเอ็นหุ้มข้อให้ตึง
Capsuloplastyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตกแต่งเอ็นหุ้มข้อ
Capsulorhaphyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเย็บเอ็นหุ้มข้อ
Captanไม่ระบุศัพท์บัญญัติแคปแตน,แค๊ปแทน
Captan and Analogsไม่ระบุศัพท์บัญญัติแคปแตนและสารในเครือ
Captive Audiencesไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบบให้จำใจรับ
Capulotomyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผ่าเอ็นหุ้มข้อ
Caput Medusaeไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริเวณสะดือดำผิดปกติ,หลอดเลือดรอบสะดือ
Caput Opstipumไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอเอียง
Caput Quadratumไม่ระบุศัพท์บัญญัติศีรษะโตและมีรูปสี่เหลี่ยม
Caput Succedaneumไม่ระบุศัพท์บัญญัติก้อนที่ศีรษะ,ก้อนที่ศีรษะ,ก้อนโนเลือดเกิดบนกระดูก,หนังศีรษะมีการบวมขึ้นระหว่างคลอด,การบวมน้ำของเนื้อเยื่ออ่อนของหนังศีรษะ
Car Radiatorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติหม้อน้ำรถยนต์
Caramelไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำตาลไหม้,น้ำตาลเคี่ยวไหม้,สีที่ได้จากการนำน้ำตาลมาเผาเป็นน้ำตาลเคี่ยวไหม้
Caramel-Likeไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลิ่นเหมือนน้ำตาลไหม้
Caramelizationไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาราเมไลเซชั่น
Caramiphenไม่ระบุศัพท์บัญญัติคารามิเฟ็น
Carapaceไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผ่นแข็ง
Caratไม่ระบุศัพท์บัญญัติการัต
Carbacholไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาคาร์บาคอล
Carbamatesไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาร์บาเมทส์,คาร์บาเมท,คาร์บาเมต
Carbamazepineไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาคาร์บามาเซปิน,คาร์บามาเซฟิน
Carbamic Acidไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาร์บามิคแอซิด
Carbaminoไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาร์บามิโน
Carbamino Groupไม่ระบุศัพท์บัญญัติหมู่คารบามิโน
Carbamyl Phosphateไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาร์บามีลฟอสเฟท
Carban Ionไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาร์แบนไอออน
Carbarmideไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาร์บาไมด์
Carbarylไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาร์บาริล,คาบาริล
Carbenicillinไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาร์เบนิซิลลิน
Carbenoxoloneไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาร์เบ็นน็อคโซโลน,ยากระตุ้นให้แผลหายเร็วขึ้นและลดการอักเสบของแผล
Carbetapentaneไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาร์บิทาเพ็นเทน
Carbide, Discontinuousไม่ระบุศัพท์บัญญัติชนิดตกตะกอนไม่ติดต่อกัน
Carbinolไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาร์บินอล
Carbobenzoxy Groupไม่ระบุศัพท์บัญญัติหมู่คาร์โบเบนซอกซี
Carbobenzoxyglycineไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาร์โบเบนซอกซีไกลซีน
Carbocyclicไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาร์โบไซคลิก
Carbofuranไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาร์โบฟูราน,คาร์โบฟิวแรน
Carbohydrasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอนไซม์ที่ย่อยคาร์โบไฮเดรท
Carbohydrate Fermentation Testไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทดสอบความสามารถในการสลายน้ำตาล
Carbohydrate Metabolismไม่ระบุศัพท์บัญญัติเผาผลาญคาร์โบไฮเดรท,เมตาบอลิสมของคาร์โบฮัยเดรต,ขบวนการครองธาตุของคาร์โบฮัยเดรท
Carbohydratesไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาร์โบฮัยเดรท,คาร์โบไฮเดรต,คาร์โบไฮเดรท
Carbohydrates, Complexไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาร์โบไฮเดรทสารประกอบเชิงซ้อน,แป้งชนิดไม่หวาน,คาร์โบฮัยเดรทซับซ้อน
Carbohydrates, Simpleไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำตาล
Carbolic Acidไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดคาร์บอลิค
Carbonไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาร์บอน,ธาตุถ่าน,ถ่าน,เขม่าดำ
Carbon Atom, Asymmetricไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารประกอบที่มีคาร์บอนชนิดอสมมาตร,คารบอนอะตอมมีลักษณะเป็นอะซิมเมตริค
Carbon Atoms, Centralไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาร์บอนอะตอมที่เป็นจุดศูนย์กลาง
Carbon Blackไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาร์บอนแบลค,สีดำจากถ่าน,คาร์บอนแบลค
Carbon Dioxideไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาร์บอนไดออกไซด์,ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์,คาร์บอนไดออกไซด์
Carbon Disulfideไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาร์บอนไดซัลไฟด์
Carbon Groups, Oneไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มสารคาร์บอน1ตัว
Carbon Magnesium Bondไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาร์บอนแมกนีเซียมบอนด์
Carbon Monoxideไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาร์บอนมอนออกไซด์,คาร์บอนมอนนอกซ์ไซด์,คาร์บอนมอนน๊อกไซด์,คาร์บอนมอนอกไซด์,แกสคาร์บอนมอนนอกไซด์
Carbon Monoxide Poisoningไม่ระบุศัพท์บัญญัติพิษจากคาร์บอนมอนออกไซด์,การเป็นพิษโดยคาร์บอนมอนนอกไซด์
Carbon Oxygen Bondไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาร์บอนออกซิเจนบอนด์
Carbon Skeletonไม่ระบุศัพท์บัญญัติโครงของคาร์บอน
Carbon Sourceไม่ระบุศัพท์บัญญัติแหล่งของคาร์บอน
Carbon Tetrachlorideไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาร์บอนเตตราคลอไรด์,คาร์บอนเตตร้าคลอไรด์,คาร์บอนเตตราคลอไรด์,คาร์บอนเตตราคลอไรด์,คาร์บอนเตตราคลอไรด์,คาร์บอนเททราคลอร์ไรด์
Carbon Tetrachloride Methyl Alcoholไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาร์บอนเตตราคลอไรด์เมทิลแอลกอฮอส์
Carbon, Activatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติถ่านผง,แอ๊คติเวตเต็ดคาร์บอน
Carbon, Asymmetricไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาร์บอนที่ไม่สมมาตร,อซีมเมทริคคาร์บอน
Carbon, Colloidalไม่ระบุศัพท์บัญญัติผงถ่าน
Carbon, Granular Activatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาร์บอนแบบเกร็ด
Carbon, Powdered Activatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาร์บอนแบบผง
Carbon, Symmetricไม่ระบุศัพท์บัญญัติซีมเมทริคคาร์บอน
Carbonaceous Reducing Agentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาร์บอนเนเชียสรีดิวซิงเอเจนท์
Carbonatesไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาร์บอเนต,คาร์บอเนท
Carbonates, Inorganicไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาร์บอเนตที่เป็นสารอนินทรีย์
Carbonationไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาร์บอเนชัน
Carbonic Acidไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดคาร์บอนิคกรดคาร์บอนิก
Carbonic Acid-Sodium Bicarbonate Bufferไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดคาร์บอนิกโซเดียมไบคาร์บอเนต
Carbonic Anhydraseไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอนไซม์คาร์บอนิคแอนไฮเดรส,คาร์บอนิคแอนไฮเดรส,เอ็นไซม์คาร์บอนิคแอนไฮเดรส,เอ็นซัยม์คาร์บอนนิคแอนฮัยเดรส
Carbonic Anhydrase Inhibitorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติยับยั้งเอ็นซัยม์คาร์บอนิกแอนฮัยเดรส
Carboniferous Periodไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะคาบอนนิเฟอรัส
Carbonium Ionไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารคาร์โบเนียมอิออน,คาร์โบเนียมอิออน
Carbonylไม่ระบุศัพท์บัญญัติคารบอนิล,คาร์บอนิล,หมู่คาร์บอนิล
Carbonyl Carbonไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาร์โบนีลคาร์บอน
Carbonyl Compoundsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารพวกคาร์บอนิล
Carbonyl Groupไม่ระบุศัพท์บัญญัติหมู่คาร์โบนีล
Carbonyl Group, Polarizedไม่ระบุศัพท์บัญญัติหมู่คาร์บอนิลซึ่งมีสภาพเชิงขั้ว
Carbonyloxygenไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาร์บอนีลอ็อกซิเจน
Carbopolไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาร์โบพอล
Carbopol 934ไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาร์โบพอล934
Carbosyl Groupไม่ระบุศัพท์บัญญัติหมู่คาร์บอกซิล
Carbowaxesไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาร์โบแวคซ์
Carboxamidesไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาร์บอกซามีด
Carboxyhemoglobinไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาร์บอกซีฮีโมโกลบิน,คาร์บอกซีย์ฮีโมโกลบิน
Carboxyl Groupไม่ระบุศัพท์บัญญัติหมู่คารบอคซิล,กลุ่มคาร์บอกซิล,กลุ่มคาร์บอกซิล,กลุ่มคาร์บ๊อกซีล
Carboxyl Group Analysisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวิเคราะห์หมู่กรดคาร์บอกไซลิก
Carboxyl Group, Freeไม่ระบุศัพท์บัญญัติหมู่คารบอคซิลอิสระ
Carboxylaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาร์บอกซิเลส,คาร์บ๊อกซีเลส
Carboxylateไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มคาร์บอกซิเลต
Carboxylate Ionไม่ระบุศัพท์บัญญัติไอออนคาร์บอกซิเลต
Carboxylic Acid Analysisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวิเคราะห์กรดคาร์บอกไซลิก
Carboxylic Acid Estersไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอสเตอร์กรดคาร์บอนไซลิก
Carboxylic Acid Halidesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอซีลเฮไลด์
Carboxylic Acidsไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดคาร์บอกซิลิค,กรดคาร์บอกซิลิก,กรดคาร์บอกไซลิก,กรดคาร์บอกซีลิค
Carboxylic Esterไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาร์บอกซีลิกเอสเตอร์
Carboxylic Groupไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาร์บอกซิลิค
Carboxymethyl Celluloseไม่ระบุศัพท์บัญญัติคารบอคซีเมธธิลเซลลูโลส
Carboxymethyl Celluloseไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาร์บอกซิมิทิลเซลลูโลส,คาร์บอกซิเมทิลเซลลูโลส
Carboxymethylcelluloseไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาร์บอกซิเมทิลเซลลูโลส
Carboxypeptidasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาร์บอกซิเพปติเดส,เอนไซม์คาร์บอคซิเปปติเดส,คาร์บอกซิเปปทิเดส,เอนไซม์คาร์บอกซีเพปติเดส,เอ็นไซม์คารบอคซี่เปปติเดส,คาร์บอกซีเปปติเดส
Carbuncleไม่ระบุศัพท์บัญญัติฝีฝักบัว,ฝี,ฝีฝักบัว,ฝีหนองใหญ่อันเดียว
Carbuncle-Likeไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะคล้ายฝีฝักบัว
Carbunculosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติฝีฝักบัว
Carburettorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาร์บิวเรเตอร์
Carbutamideไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาร์บูตาไมด์,ยา;คาร์บูตะไมด์
Carcinoembryonic Antigenไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาร์ซิโนเอ็มบริโอนิกแอนติเจนแอนติเจนคาร์ซิโนเอ็มบริโอนิก
Carcinogenesisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการก่อให้เกิดมะเร็ง
Carcinogenicไม่ระบุศัพท์บัญญัติทำให้เกิดมะเร็ง
Carcinogenic Agentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารที่ก่อให้เกิดมะเร็ง
Carcinogenic Effectไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลเกี่ยวกับการเกิดมะเร็ง
Carcinogenic Substancesไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารที่ทำให้เกิดมะเร็ง
Carcinogenicityไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเป็นสารก่อมะเร็ง
Carcinogensไม่ระบุศัพท์บัญญัติมะเร็ง,สารก่อ;สารก่อมะเร็ง;สิ่งที่ทำให้เกิดโรคมะเร็ง;คาร์สิโนเจน;สารก่อเกิดมะเร็ง;สารมะเร็ง;สารทำให้เกิดมะเร็ง
Carcinogens, Chemicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารเคมีที่ทำให้เกิดโรคมะเร็ง
Carcinoidไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาร์ซินอยด์,พวกคาร์ซินอยด์
Carcinoid Heart Diseaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคหัวใจคาร์ซินอยด์
Carcinoid Syndromeไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มอาการคาร์ซินอยด์,คาร์ซินอยด์ซินโดรม,กลุ่มอาการคาร์ซินอยด์,คาร์ซินอยด์ซินโดรม
Carcinoid Syndrome, Atypicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มอาการคาร์ซินอยด์ผิดแบบ
Carcinoid Syndrome, Classicไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มอาการแบบฉบับคาร์ซินอยด์
Carcinoid Tumorไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาร์ซินอยด์,เนื้องอก;เนื้องอกคาร์ซินอยด์;คาร์ซินอยด์ทูเมอร์
Carcinoid, Atypicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติอทิปิคัลคาร์ซินอยด์
Carcinomaไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาร์ซิโนมา,มะเร็ง;มะเร็ง;มะเร็งเยื่อบุผิว;มะเร็งของเยื่อบุ;เนื้องอกที่เยื่อบุผิวปอด;คาร์ซิโนมา;เนื้องอกชนิดร้ายแรงของปอดชนิดที่เกิดขึ้นจากเยื่
Carcinoma Corpusไม่ระบุศัพท์บัญญัติมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
Carcinoma Endometriumไม่ระบุศัพท์บัญญัติมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
Carcinoma in Situไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาร์ซิโนมาอินไซตู,มะเร็งอยู่ในชั้นเอพิทิเลี่ยม,มะเร็งของเยื่อบุผิวท่อมดลูกที่ยังไม่ลุกลาม,มะเร็งปากมดลูกระยะเริ่มแรก,มะเร็งปากมดลูกในระยะแรก
Carcinoma in Situ, Papillaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติก้อนผิวขรุขระคล้ายหูด
Carcinoma of Buccal Mucosaไม่ระบุศัพท์บัญญัติมะเร็งของเยื่อบุบริเวณกระพุ้งแก้ม
Carcinoma of the Corpusไม่ระบุศัพท์บัญญัติมะเร็งเยื่อบุมดลูก
Carcinoma, Adenosquamousไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอดดิโนสแควมัสคาร์ซิโนมา,อดีโนสเควมัสคาร์ซิโนมา
Carcinoma, Anaplasticไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาร์ซิโนมาชนิดไม่ทราบเซลล์ต้นกำเนิด
Carcinoma, Basal Cellไม่ระบุศัพท์บัญญัติมะเร็งบาซัลเซลล์,เบซัลเซลล์คาร์ซิโนมา,มะเร็งชนิดเบเซิลเซลล์
Carcinoma, Bronchialไม่ระบุศัพท์บัญญัติมะเร็งหลอดลม
Carcinoma, Bronchial Glandไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาร์ซิโนมาของต่อมบรองเคียล
Carcinoma, Bronchioloalveolarไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาร์ซิโนมาชนิดบรองคิโอโลแอลวีโอลาร์
Carcinoma, Bronchogenicไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดลม,มะเร็ง;มะเร็งของหลอดลม,คาร์ซิโนมาของปอด,มะเร็งของหลอดลมและปอด
Carcinoma, Clear Cellไม่ระบุศัพท์บัญญัติเคลียร์เซลล์คาร์ซิโนมา
Carcinoma, Ductalไม่ระบุศัพท์บัญญัติดัคทัลคาร์ซิโนมา
Carcinoma, Endometrial-Likeไม่ระบุศัพท์บัญญัติมะเร็งคล้ายเยื่อบุโพรงมดลูก
Carcinoma, Endometrioidไม่ระบุศัพท์บัญญัติมะเร็งลักษณะคล้ายต่อมเยื่อบุมดลูก
Carcinoma, Epidermoidไม่ระบุศัพท์บัญญัติอีพิเดอร์มอยด์คาร์ซิโนมา
Carcinoma, Hypernephroidไม่ระบุศัพท์บัญญัติมะเร็งที่ไต
Carcinoma, Intraductalไม่ระบุศัพท์บัญญัติอินทราดัคตัลคาร์ซิโนมา
Carcinoma, Intrahepatic Bile Ductไม่ระบุศัพท์บัญญัติมะเร็งเซลล์ท่อน้ำดี
Carcinoma, Invasiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาร์ซิโนมาชนิดแทรกซึม
Carcinoma, Liver Cell, Mixedไม่ระบุศัพท์บัญญัติมะเร็งเซลล์ตับผสม
Carcinoma, Lobular, Non Invasiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติโลบูลาร์คาร์ซิโนมาชนิดไม่แทรกซึม
Carcinoma, Medullaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมดัลลารีคาร์สิโนมา,เมดัลลารีคาร์ซิโนมา
Carcinoma, Metastasisไม่ระบุศัพท์บัญญัติมะเร็งชนิดทุติยภูมิ
Carcinoma, Metastaticไม่ระบุศัพท์บัญญัติมะเร็งที่แพร่กระจาย,มะเร็งที่แพร่กระจายมาที่ต่อมน้ำเหลือง,มะเร็งจากอวัยวะต่างๆกระจายไป,มะเร็งที่แพร่กระจายมาจากที่อื่น,การแพร่กระจายของมะเร็ง
Carcinoma, Mucinousไม่ระบุศัพท์บัญญัติมิวซินัสคาร์ซิโนมา
Carcinoma, Mucousไม่ระบุศัพท์บัญญัติมิวคัสคาร์ซิโนมา
Carcinoma, Non Invasiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาร์ซิโนมาชนิดไม่แทรกซึม
Carcinoma, Papillaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติมะเร็งปาปิลลารีย์แพพิลลารีคาร์ซิโนมา
Carcinoma, Papillary, Intraductalไม่ระบุศัพท์บัญญัติอินทราดัคตัลแพพิลลารีคาร์ซิโนมา
Carcinoma, Primaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาร์ซิโนมาปฐมภูมิ
Carcinoma, Renal Cellไม่ระบุศัพท์บัญญัติมะเร็งรีนัลเซลล์
Carcinoma, Scirrhousไม่ระบุศัพท์บัญญัติสคีรัสคาร์ซิโนมา
Carcinoma, Scirrhousไม่ระบุศัพท์บัญญัติสคีรัสคาร์ซิโนมา
Carcinoma, Secretoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติซีครีทอรีคาร์ซิโนมา
Carcinoma, Small Cellไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาร์ซิโนมาชนิดเซลล์เล็ก
Carcinoma, Sprayไม่ระบุศัพท์บัญญัติมะเร็งสะเปรย์
Carcinoma, Squamous Cellไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทำลายปอดของมะเร็งปอด,มะเร็งของเซลล์บุผิวสแควมัส,มะเร็งปอด,มะเร็งชนิดสแควมัสคาร์ซิโนมา,สแควมัสเซลล์คาร์ซิโนมา,สเควมัสเซลล์คาร์ซิโนมา,มะเร็งสแควมัสเซลล์
Carcinoma, Squamous Cell, Non Keratinizingไม่ระบุศัพท์บัญญัติสแควมัสเซลล์คาร์ซิโนมาชนิดไม่สร้างเคอราติน
Carcinoma, Transitional Cellไม่ระบุศัพท์บัญญัติทรานซิชันนัลเซลล์คาร์ซิโนมา
Carcinoma, Undifferentiatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติมะเร็งชนิดเซลล์ไม่จำแนกลักษณะ
Carcinoma, Undifferentiated Cellไม่ระบุศัพท์บัญญัติอันดิฟเฟอเรนทิเอทเซลล์คาร์ซิโนมา
Carcinoma, Undifferentiated Large Cellไม่ระบุศัพท์บัญญัติอันดิฟเฟอเรนทิเอทคาร์ซิโนมาชนิดเซลล์ใหญ่
Carcinoma, Undifferentiated Small Cellไม่ระบุศัพท์บัญญัติอันดิฟเฟอเรนทิเอทคาร์ซิโนมาชนิดเซลล์เล็ก
Carcinoma, Well Differentiatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติมะเร็งที่คงรูปร่างเซลล์แบบเดิม,เวลดิฟเฟอเรนทิเอทคาร์ซิโนมา
Carcinomatosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกระจายของมะเร็ง
Carcinomatous Nodule, Spontaneous Rupture ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแตกของก้อนมะเร็ง
Carcinosarcomaไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาร์ซิโนซาร์โคมา;คาร์ซิโนซาร์โคมา,มะเร็ง;คาร์ซิโนซาร์โคมา
Carcinosarcoma, Heterologousไม่ระบุศัพท์บัญญัติเฮตเตอโรโลกัสคาร์ซิโนซาร์โคมา
Carcinosarcoma, Homologousไม่ระบุศัพท์บัญญัติโฮโมโลกัสคาร์ซิโนซาร์โคมา,โฮโมโลกัส-คาร์ซิโนซาร์โคมา
Card Houseไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาร์ดเฮาส์
Cardamon Mixture, Compoundไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาขับลม
Cardiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาร์เดีย,กระเพาะอาหาร;คาร์เดีย
Cardia Portionไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนคาร์เดีย
Cardia Rate Metersไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องแสดงอัตราหัวใจ
Cardiacไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบหัวใจ
Cardiac Arrest Alarmไม่ระบุศัพท์บัญญัติสัญญาณเตือนสำหรับภาวะหัวใจหยุด
Cardiac Beri Beriไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคหัวใจเหน็บชา
Cardiac Beriberiไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อหัวใจเหน็บชา
Cardiac Care Unitไม่ระบุศัพท์บัญญัติหน่วยอภิบาลโรคหัวใจ
Cardiac Cathetersไม่ระบุศัพท์บัญญัติสายสวนหัวใจ,หลอดสวนหัวใจ
Cardiac Centreไม่ระบุศัพท์บัญญัติศูนย์หัวใจ
Cardiac Compressionไม่ระบุศัพท์บัญญัติกดกระแทกหน้าอก
Cardiac Contusionไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อหัวใจฟกช้ำ
Cardiac Cycleไม่ระบุศัพท์บัญญัติวงจรการทำงานของหัวใจ,การทำงานของหัวใจ1วงจร,รอบการเต้นของหัวใจ,รอบการทำงานของหัวใจ
Cardiac Deficiencyไม่ระบุศัพท์บัญญัติหัวใจหย่อนประสิทธิภาพ
Cardiac Dullnessไม่ระบุศัพท์บัญญัติความทึบของหัวใจ
Cardiac Dysrhythmiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติหัวใจเต้นผิดจังหวะ
Cardiac Fulminating Formไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคเหน็บชาในทารกชนิดเป็นกับหัวใจ,โรคเหน็บชาในทารกชนิดเป็นกับหัวใจ
Cardiac Glandไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมสร้างน้ำย่อยคาร์ดิแอก,ต่อมคาร์เดีย
Cardiac Glycosidesไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาร์ดิแอกไกลโคไซด์,กลัยโคไซด์ที่ใช้รักษาโรคหัวใจ,สารพวกที่มีผลต่อหัวใจ,กลัยโคไซด์ที่มีผลต่อหัวใจ
Cardiac Infarctionไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย
Cardiac Movementไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเคลื่อนไหวของหัวใจ
Cardiac Muscleไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อหัวใจ,เซลล์กล้ามเนื้อหัวใจ
Cardiac Orificeไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่องเปิดคาร์เดีย,รูเปิดบริเวณเหนือกระเพาะอาหาร,คาดิแอคออริฟิซ,ช่องลิ้นหัวใจ,กระเพาะอาหารส่วนบน
Cardiac Outputไม่ระบุศัพท์บัญญัติจำนวนเลือดที่ปั้มออกจากหัวใจ,ปริมาณเลือดที่ถูกบีบออกจากหัวใจ,หัวใจสูบฉีดเลือด,ปริมาตรเลือดจากหัวใจ,ปริมาตรเลือดที่หัวใจส่งออกต่อนาที,ปริมาณเลือดที่ออกจากหัวใจ,จำนวนโลหิตที่หัวใจต้องบีบออกในระยะเวลาหนึ่ง,ปริมาณโลหิตที่ไหลออกมาจากหัวใจ,คาดิแอคเอาท์พุท,จำนวนเลือดที่ส่งออกจากหัวใจต่อนาที,เลือดที่หัวใจฉีดออก,การสูบฉีดของหัวใจ,เลือดที่ถูกขับออกมาจากหัวใจแต่ละครั้งของการบีบต,เลือดที่จะออกจากหัวใจไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย,คาร์ดิแอคเอาพุท,ปริมาตรของโลหิตที่สูบฉีดออกจากหัวใจในหนึ่งนาที,ปริมาณเลือดที่หัวใจส่งออก,ปริมาณเลือดที่ถูกสูบฉีดออกจากหัวใจ
Cardiac Output States, Highไม่ระบุศัพท์บัญญัติหัวใจฉีดโลหิตมาก
Cardiac Pathology, No Underlyingไม่ระบุศัพท์บัญญัติหัวใจที่ปราศจากพยาธิสภาพมาก่อน
Cardiac Pathology, Underlyingไม่ระบุศัพท์บัญญัติหัวใจที่มีพยาธิสภาพมาก่อน
Cardiac Reserveไม่ระบุศัพท์บัญญัติกำลังสำรองของหัวใจ
Cardiac Shuntไม่ระบุศัพท์บัญญัติทางเชื่อมหลอดโลหิตหัวใจ
Cardiac Skeletonไม่ระบุศัพท์บัญญัติโครงร่างของหัวใจ,โครงกระดูกของหัวใจ
Cardiac Stimulantsไม่ระบุศัพท์บัญญัติยากระตุ้นหัวใจ
Cardiac Tamponadeไม่ระบุศัพท์บัญญัติหัวใจ,การบีบรัด;หัวใจถูกบีบรัด;ภาวะบีบอัดหัวใจ;การบีบอัดหัวใจ;การบีบรัดหัวใจ;หัวใจถูกบีบรัด;การบีบอัดหัวใจ;ภาวะบีบอัดหัวใจ;หัวใจถูกบีบรัด;การบีบกดหัวใจ;หัวใจถูกบีบอัด;ภาวะอัดบีบหัวใจ
Cardiac Tamponade, Acuteไม่ระบุศัพท์บัญญัติหัวใจถูกบีบรัดเฉียบพลัน,การบีบรัดหัวใจฉับพลัน
Cardiac Veinsไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดเลือดดำหัวใจ
Cardiac Volumeไม่ระบุศัพท์บัญญัติปริมาตรของหัวใจ
Cardiac Workไม่ระบุศัพท์บัญญัติงานของหัวใจ
Cardio-Versionไม่ระบุศัพท์บัญญัติทำช็อคไฟฟ้า
Cardioaccelerator and Inhibitor Centresไม่ระบุศัพท์บัญญัติศูนย์กลางควบคุมการทำงานของหัวใจ
Cardioacceleratorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติศูนย์ควบคุมการเต้นของหัวใจ
Cardiodepressantไม่ระบุศัพท์บัญญัติกดหัวใจ
Cardiogenesisไม่ระบุศัพท์บัญญัติกำเนิดหัวใจ
Cardioinhibitory Centersไม่ระบุศัพท์บัญญัติศูนย์ควบคุมการเต้นของหัวใจ
Cardiolipinsไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาร์ดิโอไลปิน
Cardiologistsไม่ระบุศัพท์บัญญัติแพทย์โรคหัวใจ
Cardiologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติหทัยวิทยา,วิทยาที่ว่าด้วยเรื่องหัวใจ,วิทยาโรคหัวใจ
Cardiomyopathyไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคของกล้ามเนื้อหัวใจ,โรคกล้ามเนื้อหัวใจ,พยาธิภาวะของกล้ามเนื้อหัวใจ,โรคกล้ามเนื้อหัวใจพิการ,กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด,กล้ามเนื้อหัวใจพิการ
Cardiomyopathy, Alcoholicไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอลกอฮอลิคคาร์ดิโอมัยโอพาธี
Cardiomyopathy, Dilatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคกล้ามเนื้อหัวใจพิการชนิดขยาย
Cardiomyopathy, Hypertrophicไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคกล้ามเนื้อหัวใจพิการ,โรคกล้ามเนื้อหัวใจพิการ
Cardiomyopathy, Hypertrophic Obstructiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติหัวใจโตจากการอุดตัน
Cardiomyopathy, Idiopathicไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคหัวใจชนิดไม่ทราบสาเหตุ
Cardiomyopathy, Primaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคกล้ามเนื้อหัวใจพิการชนิดปฐมภูมิ
Cardiomyopathy, Secondaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคกล้ามเนื้อหัวใจพิการชนิดทุติยภูมิ
Cardiopathyไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยาธิภาวะที่หัวใจ
Cardiopulmonary Bypassไม่ระบุศัพท์บัญญัติหัวใจปอด,ทางเชื่อมหลอดเลือด
Cardiopulmonary Enduranceไม่ระบุศัพท์บัญญัติความแข็งแรงทนทานของระบบหัวใจและปอด
Cardiopulmonary Symptomsไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการทางหัวใจและปอด
Cardiorespiratory Systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหมุนเวียนของโลหิต
Cardiotachometersไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องนับอัตราการเต้นของหัวใจ,เครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจ
Cardiothoracic Ratioไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัตราส่วนความกว้างที่สุดของหัวใจ
Cardiotocographyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบันทึกการเต้นของหัวใจ
Cardiotonic Actionไม่ระบุศัพท์บัญญัติฤทธิ์ต่อหัวใจ
Cardiotonic Agentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาบำรุงหัวใจ
Cardiotoxicไม่ระบุศัพท์บัญญัติพิษต่อหัวใจ
Cardiotoxic Effectไม่ระบุศัพท์บัญญัติพิษต่อหัวใจ
Cardiotoxicityไม่ระบุศัพท์บัญญัติพิษต่อหัวใจ
Cardiotoxinsไม่ระบุศัพท์บัญญัติพิษต่อหัวใจ
Cardiovascular Agentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติหัวใจและหลอดเลือด,ยาออกฤทธิ์ต่อ
Cardiovascular Diseasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติหัวใจและหลอดเลือด,
Cardiovascular Drugsไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาสำหรับโรคหัวใจและหลอดเลือด
Cardiovascular Effectไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลต่อระบบไหลเวียนของโลหิตผลต่อหัวใจและหลอดเลือด
Cardiovascular Fitness Testไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทดสอบสมรรถภาพของระบบไหลเวียนของโลหิต
Cardiovascular Malformationsไม่ระบุศัพท์บัญญัติความผิดปกติของหัวใจและหลอดเลือด
Cardiovascular Risk Profile, Totalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเหตุปัจจัยเสี่ยงรวมต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
Cardiovascular Surgeryไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือด
Cardiovascular Systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติหัวใจร่วมหลอดเลือด,ระบบ;ระบบหัวใจและหลอดเลือด;ระบบการไหลเวียนของโลหิต;ระบบไหลเวียนโลหิต
Cardioversionไม่ระบุศัพท์บัญญัติช็อคหัวใจด้วยไฟฟ้า
Carditisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอักเสบของหัวใจ,หัวใจอักเสบ
Carditis, Active Rheumaticไม่ระบุศัพท์บัญญัติหัวใจอักเสบจากโรคไข้รูห์มาติค
Carditis, Acuteไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอักเสบของหัวใจ
Carditis, Rheumaticไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคหัวใจอักเสบรูมาติก,โรคหัวใจอักเสบรูมาติค
Cards, Punchedไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเจาะบัตร
Careไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบริบาล,การพยาบาล
Care and Assistance, Generalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการพยาบาลทั่วไปและการช่วยเหลือ
Care for Emergenciesไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน
Care, Continuity ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริการดูแลอย่างต่อเนื่อง
Care, Goodไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริการดูแลผู้ป่วยอย่างดี
Care, Secondaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติการดูแลรักษาขั้นที่2
Care, Tertiaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติการดูแลรักษาขั้นที่3
Care, Usualไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรักษาปกติ
Careful Monitoringไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเฝ้าระวัง
Careless Weedไม่ระบุศัพท์บัญญัติผักโขม
Cariesไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผุของฟัน,โรคฟันพุ
Caries, Rampantไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคฟันผุลุกลามมากๆ
Carinaไม่ระบุศัพท์บัญญัติคารินา
Cariostaticไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคฟันผุ
Carious Processไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระบวนการของการเกิดฟันผุ
Carminativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติมีฤทธิ์ในการขับลม,ยาน้ำคาร์มิเนตีฟ
Carmineไม่ระบุศัพท์บัญญัติสีคาร์มีน,คาร์มีน
Carminic Acidไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดคาร์มินิก,กรดคามินิค
Carminolไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาน้ำคาร์มินอล
Carmoisineไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาร์โมอีซีน
Carnalliteไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาร์นาลไลต์
Carnauba Waxไม่ระบุศัพท์บัญญัติไขคาร์เนาบา
Carnitineไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาร์นิตีน,สาร;คาร์นิติน;คาร์นิตีน
Carnivoraไม่ระบุศัพท์บัญญัติสัตว์กินเนื้อ
Carnivorousไม่ระบุศัพท์บัญญัติสัตว์ที่กินเนื้อสัตว์อื่นเป็นอาหาร
Carnosineไม่ระบุศัพท์บัญญัติเปปไทด์คาร์โนซีน
Caroteneไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาโรตีน,สาร;แคโรทีน;คาโรทีน;แคโรตีน;คาโรตีน
Carotenemiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติแคโรทีนในเลือดสูง,ผิวสีเหลือง,แคโรทีนีเมีย
Carotenoidsไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาโรทีนอยด์,คาโรตินอยด์,แคโรทีนอยด์,สีพวกแคโรทีนอยด์,แคโรตินอยส์
Carotidไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้างคอ
Carotid Arteriesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นเลือดแดงคาโรติดอาเทอรี,เส้นเลือดแดงใหญ่ที่ไปเลี้ยงสมอง,หลอดเลือดแดงคาโรติด
Carotid Artery Diseasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดเลือดแดงคาโรติด,โรค
Carotid Artery Thrombosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติธร็อมโบซิสหลอดเลือดแดงคาโรติดหลอดเลือดแดงคาโรติด,การเกิดลิ่มเลือด
Carotid Artery, Commonไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดเลือดแดงคอมมอนคาโรติด,เส้นเลือดแดงที่คอ
Carotid Artery, Externalไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดเลือดแดงคาโรติดนอก,หลอดเลือดแดงเอกเทอร์นาลคาโรติด,เส้นเลือดแดงบริเวณขมับ
Carotid Artery, Internalไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดเลือดแดงอินเทอร์นาลคาโรติด,หลอดเลือดแดงคาโรติดด้านใน,หลอดเลือดแดงคาโรติดใน
Carotid Artery, Right Commonไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดเลือดแดงคอมมอนคาโรติดขวา
Carotid Bodyไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาโรติดบอดีย์;คาโรติดบอดี,หลอดเลือดแดง;คาโรติคบอดี;คาร์โรติดบอดี;คาโรติคบอดี
Carotid Body Tumorไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาโรติดบอดีย์,เนื้องอก;คาโรติดบอดี,เนื้องอก;คาโรติดบอดี้ทูเมอร์;เนื้องอกคาโรคิดบอดี;คาโรติดบอดีทูเมอร์
Carotid Canalไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาโรติดแคแนล
Carotid Grooveไม่ระบุศัพท์บัญญัติร่องหลอดเลือดคาโรติด
Carotid Plexusไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาโรติดเพลกซัส
Carotid Receptorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาโรติดรีเซ็พเตอร์
Carotid Sheathไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผ่นคาโรติค
Carotid Sinusไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาโรติดไซนัส,หลอดเลือดแดง;คาโรติดไซนัส;โพรงอากาศคาโรติด;คาร์โรติดไซนัส;คาร์โรติคไซนัส
Carotid Sinus Syndromeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเป็นลมจากคาโรติดไซนัส
Carotid Sinus, Sensitiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาโรติดไซนัสไวเกิน
Carotid Siphonไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดเลือดสมองคล้ายท่อยางวิ่งคดไปเคี้ยวมา,คาโรติดไซฟอน
Carotid Triangleไม่ระบุศัพท์บัญญัติสามเหลี่ยมคาโรติด
Carotid, Externalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอ็กซเทอร์นัลคาโรติด
Carotinaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติแคโรทีเนส
Carpไม่ระบุศัพท์บัญญัติปลาตะเพียน
Carpal Bonesไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกข้อมือ
Carpal Centerไม่ระบุศัพท์บัญญัติศูนย์การเกิดกระดูกข้อมือ
Carpal Collapseไม่ระบุศัพท์บัญญัติการยุบตัวของกระดูกข้อมือจากโรค
Carpal Dislocationไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกข้อมือหลุด
Carpal Ganglionไม่ระบุศัพท์บัญญัติก้อนปมที่ข้อมือ
Carpal Heightไม่ระบุศัพท์บัญญัติความสูงของกระดูกข้อมือ
Carpal Height Ratioไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัตราส่วนความสูงของกระดูกข้อมือ
Carpal Jointsไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อต่อคาร์ปัล
Carpal Tunnel Releaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผ่าตัดขยายช่องข้อมือ
Carpal Tunnel Syndromeไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มอาการคาร์ปาลทันเนล,กลุ่มอาการคาร์ปัลทันเนล,ประสาทถูกกดในช่องผ่านข้อมือ,กลุ่มอาการช่องข้อมือ,กลุ่มอาการชาและปวดที่มือ
Carpal-Ulnar Distance Ratioไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัตราส่วนระยะทางกระดูกข้อมือ-กระดูกอัลนา
Carpectomyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตัดกระดูกข้อมือออก
Carpometacarpalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกี่ยวกับกระดูกบริเวณข้อฐานมือ
Carpometacarpal Dislocationsไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อฐานมือหลุด
Carpometacarpal Jointsไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อต่อคาร์โปเมตาคาร์ปอลข้อฐานมือ
Carpopedal Spasmไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเกร็งของกล้ามเนื้อฝ่ามือ,นื้วมือเหยียดเกร็ง,มือและเท้าเกร็ง,ข้อมือและฝ่ามือเกร็ง,แขนขาสั่น,การกระตุกงอมือและเท้า
Carpusไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกข้อมือ,กระดูกคาร์ปัส
Carrageeninไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาร์ราจีนิน
Carrageninไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาร์ราจีนิน
Carriage, Asymptomaticไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่มีอาการอะไรเลย
Carrier Detectionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจหาพาหะโรค
Carrier Effectไม่ระบุศัพท์บัญญัติจับกับบริเวณข้างเคียงของพาหะที่เกาะอยู่
Carrier Modelไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวนำ
Carrier Proteinsไม่ระบุศัพท์บัญญัติโปรตีนนำพา,โปรทีนที่เป็นตัวพา,โปรตีนที่เป็นตัวนำพา,โปรตีนพาหะ
Carrier Rateไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัตราการนำเชื้อ
Carrier Stageไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะไม่มีอาการสามารถแพร่เชื้อได้
Carrier Stateไม่ระบุศัพท์บัญญัติพาหะ,ภาวะ;การนำโรค,ระยะ;ภาวะพาหะ
Carrier State, Chronicไม่ระบุศัพท์บัญญัติพาหะเรื้อรัง
Carrier, Asymptomaticไม่ระบุศัพท์บัญญัติพาหะของโรค
Carriersไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวพา,ที่หิ้ว
Carriersไม่ระบุศัพท์บัญญัติพาหะนำเชื้อ,พาหะนำโรค,พาหะของโรค,พาหะ,พาหะของโรค,ตัวพา,สารพาหะ,คนที่มีโครโมโซมผิดปกติ,ตัวนำ,พาหะแพร่เชื้อ
Carriers, Chronicไม่ระบุศัพท์บัญญัติพาหะของโรค,พาหะเรื้อรัง,พาหะถาวรหรือเรื้อรัง
Carriers, Hepatitis Bไม่ระบุศัพท์บัญญัติพาหะนำโรคตับอักเสบชนิดบี
Carriers, Mechanicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเป็นพาหะ
Carriers, Mobileไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวพา
Carriers, Persistentไม่ระบุศัพท์บัญญัติพาหะถาวรหรือเรื้อรัง
Carriers, Specificไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวนำพิเศษ
Carriers, Transientไม่ระบุศัพท์บัญญัติพาหะชั่วคราว
Carrotไม่ระบุศัพท์บัญญัติแครอต
Carry Overไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำยาไหลไปสู่แผ่นทดสอบอื่นๆใกล้ๆกัน
Carry Over Effectไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการของผู้ป่วยเกิดจากฤทธิ์ยาเดิมยังไม่หมด
Carry, Crossไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบกไขว้
Carry, Eight-Manไม่ระบุศัพท์บัญญัติอุ้มพยุงด้วย8คน
Carry, Pack-a-Backไม่ระบุศัพท์บัญญัติอุ้มทาบและกอดด้านหน้า
Carry, Pack-Strapไม่ระบุศัพท์บัญญัติอุ้มทาบหลัง
Carry, Shoulder Knee Armsไม่ระบุศัพท์บัญญัติอุ้มกอดด้านหน้า
Carry, Two-Man Armsไม่ระบุศัพท์บัญญัติอุ้มเคียง
Carry-Over Effectไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่มีผลสืบเนื่อง
Carryingไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีอุ้ม
Carrying out Activityไม่ระบุศัพท์บัญญัติปฏิบัติงานเพื่อสนองความขาดหรือแก้ความบกพร่อง
Cartilageไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกอ่อน,กระดูกอ่อนที่เชื่อมอยู่ระหว่างกระดูกแท้,กระดูกอ่อน
Cartilage Autograftไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปลูกถ่ายกระดูกอ่อน
Cartilage Diseasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกอ่อน,โรค
Cartilage Growth, Zone ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติเขตการเจริญของกระดูกอ่อน
Cartilage Matrixไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์กระดูกอ่อนและเนื้อกระดูกอ่อน
Cartilage Reduction, Articularไม่ระบุศัพท์บัญญัติการจัดกระดูกอ่อนผิวข้อให้เข้าที่
Cartilage Restไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนเหลือค้างของกระดูกอ่อน
Cartilage Transformationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเปลี่ยนแปลงลักษณะรูปร่างของเซลล์กระดูกอ่อน
Cartilage, Articularไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกอ่อนผิวข้อ,กระดูกอ่อนข้อต่อ,กระดูกอ่อนที่หุ้มข้อ,กระดูกอ่อนของข้อ,กระดูกอ่อนข้อผิว,กระดูกอ่อนระหว่างข้อต่อ
Cartilage, Costalไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกอ่อนซี่โครง,กระดูกอ่อนเชื่อมกระดูกหน้าอกและกระดูกซี่โครง
Cartilage, Ectopicไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกอ่อนที่เกิดผิดที่
Cartilage, Fibrousไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกอ่อนชนิดเยื่อเหนียว
Cartilage, Hyalineไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกอ่อน,กระดูกอ่อนชนิดใส
Cartilage, Hypertropicไม่ระบุศัพท์บัญญัติการขยายโตของกระดูกอ่อน
Cartilage, Necrosis of, Cysticไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตายของกระดูกอ่อนชนิดเป็นถุง
Cartilage, Preosseousไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกอ่อนระยะก่อนเป็นกระดูก
Cartilage, Proliferatingไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกอ่อนที่กำลังเจริญเติบโต
Cartilage, Tumorไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้อกระดูกอ่อนจากเนื้องอก
Cartilagenous Matrixไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสร้างกระดูกอ่อน
Cartilagenous Septumไม่ระบุศัพท์บัญญัติผนังกระดูกอ่อนแบ่งช่องจมูก
Cartilagenous Tissueไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกอ่อน
Cartilaginous Capไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกอ่อนซึ่งมีลักษณะคล้ายหมวก
Cartilaginous Jointไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อต่อชนิดเชื่อมด้วยกระดูกอ่อน
Cartilaginous Jointไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อต่อกระดูกอ่อน
Cartilaginous Plateไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผ่นคาร์ติเลจินัส
Cartonsไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล่อง
Cartoonsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการ์ตูน
Cartridgeไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาร์ทริดจ์
Cartridge Filtersไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาร์ทริดจ์ฟิลเตอร์
Cartridges, Metal Disksไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาร์ทริดส์ของแผ่นโลหะ
Carunosineไม่ระบุศัพท์บัญญัติคารุโนซีน
Cascade Sequenceไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเร่งเป็นขั้นๆ
Cascade Systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทำงานแบบ"ขั้นน้ำตก"
Cascaraไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาสคาร่า
Caseไม่ระบุศัพท์บัญญัติครอบโลหะภายนอกการป่วยหนึ่งครั้ง
Case Analysisไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อมูลกลุ่มผู้ป่วยต่างๆ
Case Discussionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอภิปรายเกี่ยวกับรายตัวอย่าง
Case Rateไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัตราอุบัติการ
Case Reportไม่ระบุศัพท์บัญญัติรายงานผู้ป่วย
Case Report Reviewไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสรุปรายงานเฉพาะกรณี
Case Selectionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเลือกผู้ป่วย
Case Studiesไม่ระบุศัพท์บัญญัติการศึกษาด้วยการสังเกตผู้ป่วยรายกรณี,การศึกษาเฉพาะกรณี,รายงานผู้ป่วยแต่ละคนที่มีลักษณะต่างจากผู้ป่วย,กรณีศึกษา
Case to Caseไม่ระบุศัพท์บัญญัติคนหนึ่งไปยังคนหนึ่ง
Case-Control Studiesไม่ระบุศัพท์บัญญัติการศึกษาย้อนหลัง
Case-Control Studies, Matchไม่ระบุศัพท์บัญญัติการศึกษาย้อนหลังแบบจับคู่
Case-Findingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการค้นหาโรค
Case-Study Approachไม่ระบุศัพท์บัญญัติแนวความคิดกรณีศึกษา
Case-Study Methodไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีศึกษาชีวประวัติของบุคคล
Caseationไม่ระบุศัพท์บัญญัติเคซีเอชัน,หนองแข็งๆ,คล้ายเนยแข็ง,คาซิเอชั่น
Casein Ashไม่ระบุศัพท์บัญญัติเคซีนแอช
Casein Concentration Coagulumไม่ระบุศัพท์บัญญัตินมจับกันเป็นก้อน
Caseinateไม่ระบุศัพท์บัญญัติเคซีนเนต
Caseinogensไม่ระบุศัพท์บัญญัติเคซิโนเจน
Caseinsไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาเซอิน,สาร;เคซีน;โปรตีนในน้ำนม;โปรตีนของน้ำนม;โปรตีนในน้ำนม;ลิ่มเคซีน
Caseousไม่ระบุศัพท์บัญญัติเสมหะที่มีลักษณะขุ่น,ขุ่น
Caseous Materialsไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะคล้ายเนย.ผลิตผลของเชื้อ
Cases, Activeไม่ระบุศัพท์บัญญัติมีอาการของโรคและตรวจพบเชื้อ
Cases, Classicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติรายที่เป็นชัดเจน
Cases, Primaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติการป่วยด้วยโรคติดต่อระลอกแรก,ผู้ป่วยรายเดียว
Cases, Shortไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสอบแบบรายสั้น
Cases, Untreatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่เคยรักษามาก่อน
Cases, Unusualไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคที่ไม่พบบ่อย
Cassavaไม่ระบุศัพท์บัญญัติมันสำปะหลัง,มันสำโรง
Cassavaไม่ระบุศัพท์บัญญัติมันสำปะหลัง
Cassette Changersไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องเปลี่ยนกล่องฟีล์ม
Cassette Changers, Automaticไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องเปลี่ยนกล่องฟีล์มอัตโนมัติ
Cassettesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเทปบันทึกเป็นตลับ,กล่องใส่ฟิล์ม,ตลับ
Cassia Alataไม่ระบุศัพท์บัญญัติชุมเห็ดเทศ
Cassia Fistula Lไม่ระบุศัพท์บัญญัติคูน
Cassia Occidentalis Lไม่ระบุศัพท์บัญญัติขี้เหล็กเทศ
Cassia Toraไม่ระบุศัพท์บัญญัติชุมเห็ดไทย
Cassiteriteไม่ระบุศัพท์บัญญัติแคสซิเทอไรต์
Cast Cutter, Electricไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลื่อยตัดเฝือกชนิดไฟฟ้า
Cast Formationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเกิดคาสท์
Cast Ironไม่ระบุศัพท์บัญญัติเหล็กหล่อ
Cast Skinไม่ระบุศัพท์บัญญัติคราบ
Cast Spreader Breakerไม่ระบุศัพท์บัญญัติคีมง้างเฝือก
Cast Spreadersไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องมือถ่างเฝือก
Casting, Correctiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติเฝือกดัด
Castor Beanไม่ระบุศัพท์บัญญัติละหุ่ง,เมล็ดละหุ่ง
Castor Oilไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำมันละหุ่ง
Castor Oil, Aromaticไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำมันละหุ่งหอมหวาน
Castrateไม่ระบุศัพท์บัญญัติตอน
Castrationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการถูกตอน,การตอน,ถูกตอน
Castrixไม่ระบุศัพท์บัญญัติแคสตริกส์
Castsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเฝือก,คาสท์,แบบจำลอง
Castsไม่ระบุศัพท์บัญญัติตะกอน
Casts Technique, Plaster of Parisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการใส่เฝือก
Casts, Banjoไม่ระบุศัพท์บัญญัติเฝือกประกอบโครงโลหะรูปโค้งสำหรับดึงนิ้ว
Casts, Bivalveไม่ระบุศัพท์บัญญัติเฝือกสองกาบ
Casts, Bivalvedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเฝือกผ่าซีก
Casts, Bodyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเฝือกลำตัว
Casts, Bootไม่ระบุศัพท์บัญญัติรองเท้าเฝือก
Casts, Broadไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาสท์กว้าง
Casts, Cellularไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาสท์ของเซลล์ในปัสสาวะ
Casts, Cylinderไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเข้าเฝือกขาแบบทรงกระบอกเฝือกขาทรงกระบอก
Casts, Figure 8ไม่ระบุศัพท์บัญญัติเฝือกรูปเลขแปด
Casts, Gauntletไม่ระบุศัพท์บัญญัติเฝือกถุงมือ
Casts, Gelไม่ระบุศัพท์บัญญัติเฝือกอ่อนกระชับเท้า
Casts, Hangingไม่ระบุศัพท์บัญญัติเฝือกถ่วงแขน
Casts, Hemoไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาสท์สีแดงหรือน้ำตาล
Casts, Ischial Weight Bearingไม่ระบุศัพท์บัญญัติเฝือกเดินผ่อนน้ำหนักแบบยาว
Casts, Leg, Shortไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเข้าเฝือกใต้เข่า
Casts, Long Armไม่ระบุศัพท์บัญญัติเฝือกแขนยาว,การเข้าเฝือกตลอดแขน,เฝือกแขนแบบยาว
Casts, Long Legไม่ระบุศัพท์บัญญัติเฝือกขาแบบยาว,การเข้าเฝือกยาวตลอดขา,เฝือกขาแบบยาว
Casts, Long Leg Bivalveไม่ระบุศัพท์บัญญัติเฝือกขา
Casts, Lower Limbไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเข้าเฝือกขาและต้นขา
Casts, Minervaไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเข้าเฝือกลำตัวรวมส่วนศีรษะ
Casts, P.T.B.ไม่ระบุศัพท์บัญญัติเฝือกเดินผ่อนน้ำหนักแบบสั้น
Casts, Pigmentedไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาสท์สี
Casts, Plaster of Parisไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีพันเฝือก,เฝือก
Casts, Processingไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบบศึกษาสำรอง
Casts, Short Armไม่ระบุศัพท์บัญญัติเฝือกแขนแบบสั้น
Casts, Short Armไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเข้าเฝือกปลายแขน
Casts, Short Legไม่ระบุศัพท์บัญญัติเฝือกขาแบบสั้น
Casts, Slipperไม่ระบุศัพท์บัญญัติเฝือกถุงเท้า
Casts, Upper Limbไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเข้าเฝือกแขนและต้นแขน
Casts, Walkingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเข้าเฝือกเพื่อให้เดินลงน้ำหนักได้,เฝือกเดิน
Casts, Wedgingไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัดเฝือกเป็นลิ่มแล้วดัด
Casts, Well Legไม่ระบุศัพท์บัญญัติเฝือกตะโพกประกอบการดึงถ่วงขา
Casualไม่ระบุศัพท์บัญญัติสภาพธรรมดา
Cat Diseasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติแมว,โรค
Cat's Eyes, Amauroticไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูม่านตาเป็นสีขาววาวๆคล้ายตาแมว
Cat-Scratch Diseaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติแมวข่วน,โรค
Catabolicไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาตาบอลิค,การทำลาย
Catabolic Diseasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคที่ทำให้เกิดการสลายตัวของสารอาหาร
Catabolic Effectไม่ระบุศัพท์บัญญัติฤทธิ์การทำลาย,การเพิ่มการสลายตัว
Catabolic Hormonesไม่ระบุศัพท์บัญญัติฮอร์โมนที่มีฤทธิ์แยกสลาย
Catabolic Pathwayไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิถีการทำลาย
Catabolic Phase, Non-Immuneไม่ระบุศัพท์บัญญัติการย่อยสลายของโปรตีนทั่วไปในร่างกาย
Catabolic Rate, Fractionalไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัตราเร็วของเมตาบอริสซึ่มของโปรตีนในกระแสโลหิต
Catabolismไม่ระบุศัพท์บัญญัติขบวนการทำลาย,การแยกสลาย,กระบวนการสลายตัว,ขบวนการทำลาย,กระบวนการสลาย,การสลายตัว,การเผาผลาญ,การย่อย,ระบบคาตาบอลิสัม,ขบวนการสลายตัว,การทำลาย,การสลาย,การเผาผลาญ,กระบวนการสลาย
Catagenไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะหยุด
Catagen Phaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะเสื่อม
Catalaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอนไซม์คาตาเลส,คาทาเลส,คาตาเลส,เอ็นซัยม์คาตาเลส
Catalase Testไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทดสอบเอนซัยม์คาทาเลส
Catalepsyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการลดการตอบสนองต่อสิ่งเร้า
Catalistsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเค็ตตะลิสต์
Catalogs, Drugไม่ระบุศัพท์บัญญัติรายการยา
Catalogs, Libraryไม่ระบุศัพท์บัญญัติบัตรรายการ,บัตรรายการห้องสมุด
Catalogs, Unionไม่ระบุศัพท์บัญญัติสหบัตร
Catalysisไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวเร่งปฎิกิริยา
Catalysis, Acid-Baseไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเร่งแบบกรด-ด่าง
Catalysis, Baseไม่ระบุศัพท์บัญญัติเร่งปฎิกิริยาโดยเบส
Catalysis, Covalentไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเร่งแบบโคเวเลนต์
Catalysis, Heterogeneousไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเร่งปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธุ์
Catalysis, Homogeneousไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเร่งปฏิกิริยาแบบเอกพันธุ์
Catalysis, Surfaceไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเร่งปฏิกิริยาแบบผิว
Catalyst, Negativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติคะตาลิสต์ลบ
Catalystsไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวเร่ง,ตัวเร่งปฏิกิริยา,ตัวกระตุ้น,แคตตะลิสท์
Catalysts, Inorganicไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวเร่งปฏิกิริยาอนินทรีย์
Catalysts, Positiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวเร่งที่ช่วยให้สารทำปฏิกิริยา
Catalytic Action, Highไม่ระบุศัพท์บัญญัติอำนาจเร่งปฏิบัติดี
Catalytic Activityไม่ระบุศัพท์บัญญัติบทบาทในการย่อย
Catalytic Agentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวกลาง
Catalytic Propertiesไม่ระบุศัพท์บัญญัติคุณสมบัติการเร่งปฏิกิริยา
Catalytic Rateไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัตราเร็วของการเร่ง
Catalytic Siteไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริเวณเร่งตำแหน่งที่ว่องไวต่อปฎิกิริยา
Catalytic Speciesไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารเร่งปฎิกิริยา
Catalytic Subunitไม่ระบุศัพท์บัญญัติหน่วยเร่งปฏิกิริยา
Catalyzeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเร่งให้ทำงาน,เร่ง
Catameniaไม่ระบุศัพท์บัญญัติระดู
Cataplexyไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง
Cataractไม่ระบุศัพท์บัญญัติต้อแก้วตา,ต้อกระจก,โรคต้อกระจก,ต้อหิน,การขุ่นของแก้วตา,ต้อ
Cataract Extractionไม่ระบุศัพท์บัญญัติต้อกระจก,ศัลยกรรม;การผ่าตัดเอาต้อกระจกออก
Cataract, Congenitalไม่ระบุศัพท์บัญญัติต้อกระจกแต่กำเนิด,ต้อกระจกตั้งแต่เกิด,ต้อกระจกเป็นมาแต่กำเนิด
Cataract, Immatureไม่ระบุศัพท์บัญญัติต้อกระจกที่ยังไม่สุก
Cataract, Nuclearไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิวเคลียสของแก้วตา
Cataract, Senileไม่ระบุศัพท์บัญญัติต้อกระจกเนื่องจากสูงอายุ,ต้อกระจกในคนสูงอายุ
Cataract, Subcapsular, Posteriorไม่ระบุศัพท์บัญญัติพาราธัยรอยด์พร่องเรื้อรังจะเกิดต้อกระจก
Catarrhal Stageไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะแรกของโรคที่มีน้ำมูกใสและจาม
Catatonia, Malignantไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการแข็งทื่อที่รุนแรง
Catatonicไม่ระบุศัพท์บัญญัติแข็งทื่อ
Catchesไม่ระบุศัพท์บัญญัติจับไข้
Catchingไม่ระบุศัพท์บัญญัติเบสบอล
Catecholamine Metaboliteไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมทาบอไลท์ของแคทีคอลแอมีน
Catecholaminesไม่ระบุศัพท์บัญญัติแคทีโคลามีน,ฮอร์โมน;คะเตคอลอะมีน;แคเทโคลามินส์;แคทีคอลแอมีนส์;แคทีโคลามีน;แคตีโคลามีน;แคเธคอลามีนส์;แคททีโคลามีน;แคทีโคลามีน;การหลั่งแคติโคลามินส์
Catecholamines, Excessไม่ระบุศัพท์บัญญัติแคทธีคอลามีนมากเกินไป,แคทีโคลามีนมากเกินไป
Catecholsไม่ระบุศัพท์บัญญัติแคททีคอล,คาตีคอล
Categorizationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแยกประเภทข้อมูล
Caterpillarsไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวบุ้ง,บุ้ง
Catfishไม่ระบุศัพท์บัญญัติปลาดุก
Catfish, Seaไม่ระบุศัพท์บัญญัติปลากดทะเล
Catgutไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอ็น,ไหมละลาย
Catgut, Chromicไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอ็นละลายชนิดโครมิค
Catharsisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการระบายอารมณ์
Cathartic Agentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาถ่าย
Catharticsไม่ระบุศัพท์บัญญัติยารุ,ยาระบาย,ยาถ่าย
Cathartics, Salineไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาถ่ายประเภทเกลือ
Cathepsinsไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาเธพซิน
Catheter for Percutaneous Biliary Drainage, Selไม่ระบุศัพท์บัญญัติสายสวนระบายน้ำดีจากตับใหม่ชนิดติดอยู่ได้เอง
Catheter Freeไม่ระบุศัพท์บัญญัติหยุดใช้สายสวนปัสสาวะ
Catheterizationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการใช้หลอดสวน,การสวนใส่เครื่องมือ,การสวน
Catheterization, Arterialไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสวนหลอดเลือดแดง
Catheterization, Indwellingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสวนคาหลอดสวนปัสสาวะไว้,สวนปัสสาวะคาไว้
Catheterization, Singleไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสวนปัสสาวะทิ้งหนึ่งครั้ง
Catheterization, Umbilical Veinไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสวนหลอดเลือดดำสายสะดือ,สวนหลอดเลือดที่สายสะดือ
Catheterization, Umbilical Vesselไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสวนหลอดเลือดสายสะดือ
Cathetersไม่ระบุศัพท์บัญญัติสายยาง,ท่อสวน,สายสวนยาง,หลอดสวน,สายสวน,หลอดสวนปัสสาวะ,ท่อ,สาย,สายท่อที่จะใส่ลงในช่องท้อง
Catheters, Arterialไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่อสวนหลอดเลือด
Catheters, Cavalไม่ระบุศัพท์บัญญัติสายสวน
Catheters, Indwellingไม่ระบุศัพท์บัญญัติสายสวนซึ่งคาไว้ในท่อปัสสาวะ
Catheters, Intravenousไม่ระบุศัพท์บัญญัติสายสวนหลอดเลือดดำ
Catheters, Plasticไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่อสวนพลาสติก
Catheters, Self Retaining, Malecotไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่อที่ขัดคาไว้ด้วยตนเอง
Catheters, Self-Retainingไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่อสวนปัสสาวะ
Catheters, Softไม่ระบุศัพท์บัญญัติสายยางอ่อนๆ
Catheters, Swan-Ganzไม่ระบุศัพท์บัญญัติสายสวอน-แก๊นซ,สายสวนพิเศษ
Catheters, Umbilicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผ่านสายเล็กๆเข้าบริเวณสายสะดือ
Catheters, Umbilical Arteryไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่อสวนหลอดเลือดขนาดเล็กปลายมน
Cathodeไม่ระบุศัพท์บัญญัติคะโทด,ขั้วลบ,แคโทด
Cathode Ray Tubeไม่ระบุศัพท์บัญญัติจอโทรทัศน์
Cathode Raysไม่ระบุศัพท์บัญญัติรังสีคะโทด
Cathodic Currentไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระแสแคโทดิก
Cation Exchangeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแลกเปลี่ยนแคทไออ็อนการแลกเปลี่ยนแคทไอออน
Cationicไม่ระบุศัพท์บัญญัติมีประจุไฟฟ้าบวก,มีประจุบวก,สารที่มีประจุ
Cationsไม่ระบุศัพท์บัญญัติอิออนบวก,ไอออนประจุบวก,แคทไอออน,แคทอิออน,แคทไออ้อน,แคตไอออน,ประจุบวก,ไอออนบวก,อิออนที่มีประจุบวก,อีออนบวก,แคตอิออน,อานุภาคที่มีประจุบวก,อิออนประจุบวก
Cations, Complexไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารเชิงซ้อนที่มีประจุบวก
Cations, Divalentไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดวาเลนต์แคตไอออน
Cations, Intracellularไม่ระบุศัพท์บัญญัติแคตไอออนภายในเซลล์
Cations, Largeไม่ระบุศัพท์บัญญัติประจุบวกขนาดใหญ่
Catnipไม่ระบุศัพท์บัญญัติแคทนิพ
Catoleic Acidไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดเคโตเลอิก
Catsไม่ระบุศัพท์บัญญัติแมว
Cattleไม่ระบุศัพท์บัญญัติโคกระบือ,วัวควาย
Cattle Diseasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติโคกระบือ,โรค
Caucasianไม่ระบุศัพท์บัญญัติคนผิวขาว,คนชาวผิวขาว,ชาวผิวขาว,ชนผิวขาว
Caucasian Raceไม่ระบุศัพท์บัญญัติคนผิวขาว
Caucasoid Raceไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอเคซอยด์,เชื้อชาติ;เชื้อชาติคอเคซอยด์
Cauda Equinaไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอดาอีควินา;คอดาอีไควนา,ไขสันหลัง;คอดาอีไควนา
Caudadไม่ระบุศัพท์บัญญัติไถลลง
Caudal Portionไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนหลัง
Caudal Progression, Postralไม่ระบุศัพท์บัญญัติการดำเนินของโรคจากสมองส่วนหน้าไปยังสมองส่วนหลัง
Caudate Nucleusไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอเดตนิวเครียส,สมอง;คอเดทนิวเคลียส
Cauliflower-Like Appearanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติคล้ายดอกกระหล่ำ
Cauliflowersไม่ระบุศัพท์บัญญัติดอกกระหล่ำ,ดอกกะหล่ำ
Causal Associationไม่ระบุศัพท์บัญญัติความสัมพันธ์ทางสาเหตุ
Causal Factors, Multipleไม่ระบุศัพท์บัญญัติต้นเหตุหลายอย่าง
Causalgiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอซาลเจีย
Causationไม่ระบุศัพท์บัญญัติสาเหตุ,การอาศัยซึ่งกันและกัน,สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงต่อโรค
Causativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเป็นสาเหตุ
Causative Agentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเชื้อโรค
Causeไม่ระบุศัพท์บัญญัติต้นเหตุ
Cause and Effectไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะที่เป็นเหตุและผลแก่กัน
Cause Specific Rateไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัตราอุบัติการ
Causes, Cardiovascularไม่ระบุศัพท์บัญญัติสาเหตุจากหัวใจและหลอดเลือด
Causes, Contributoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติสาเหตุเสริม
Causes, Directไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลโดยตรง
Causes, Directไม่ระบุศัพท์บัญญัติสาเหตุโดยตรง
Causes, Excitingไม่ระบุศัพท์บัญญัติสาเหตุโดยตรง
Causes, Indirectไม่ระบุศัพท์บัญญัติสาเหตุทางอ้อม
Causes, Necessaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติสาเหตุจำเป็นที่ขาดไม่ได้
Causes, Nonrelatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติสาเหตุที่ไม่เกี่ยวข้องเลย
Causes, Precipitatingไม่ระบุศัพท์บัญญัติเหตุซ้ำเติม,สาเหตุที่กระตุ้นให้ผู้ที่จะเป็นโรคอยู่แล้ว,ชนวนและสาเหตุอื่น
Causes, Predisposingไม่ระบุศัพท์บัญญัติสาเหตุช่วย,สาเหตุนำ
Causes, Primaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติสาเหตุชนิดไพรมารี่
Causes, Secondaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติสาเหตุชนิดเซกันดารี่,ปัจจัยรอง
Causes, Undeterminedไม่ระบุศัพท์บัญญัติสาเหตุไม่กระจ่างชัด
Causes, Unknownไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่ทราบสาเหตุ
Causticsไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอสติก,สาร;กัดเผา;ยาจี้
Cauterizationไม่ระบุศัพท์บัญญัติยากัดเนื้อ,การจี้,การจี้(ด้วยไฟฟ้า),การจี้ด้วยกระแสไฟฟ้า
Cauterization, Electricไม่ระบุศัพท์บัญญัติการจี้ด้วยไฟฟ้า,ใช้ไฟฟ้าจี้
Cauterization, Poulticeไม่ระบุศัพท์บัญญัติจี้ด้วยความร้อน
Cauterizeไม่ระบุศัพท์บัญญัติจี้
Cautionary Statementไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อความเตือน
Caval, Superiorไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูรั่วเกิดเหนือฟอสสาโอวาลิส,รูรั่วเกิดเหนือฟอสสาโอวาลิส
Cavernousไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่วงกว้าง
Cavernous Sinusไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาเวอร์นัสไซนัส,โพรงเลือดดำ;โพรงเลือดดำคาเวอร์นัส;คาร์เวอร์นัสไซนัส;คาร์เวอร์นัสไซนัส
Cavitaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติเป็นโพรง,เป็นโพรง
Cavitationไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผลชนิดมีโพรง,เป็นรูพรุน
Cavitational Effectไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกิดช่องว่างหรือโพรง
Cavityไม่ระบุศัพท์บัญญัติโพรง,ภาวะที่เกิดมีช่อง,ทวาร,แผลชนิดโพรงฝี
Cavity Preparationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเตรียมโพรงฟัน
Cavity Sizeไม่ระบุศัพท์บัญญัติขนาดของโพรงเวนตริเคิล
Cavity Wallไม่ระบุศัพท์บัญญัติผนังของแผลโพรงฝี
Cavity, Coelomicไม่ระบุศัพท์บัญญัติโพรงในท้อง
Cavum Septi Pellucidiไม่ระบุศัพท์บัญญัติเควัมเซพติเพลลูซิดิ
Cavum Vergaeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเควัมเวอร์จี
Cebocephalyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซโบเซฟาลี
Cecal Diseasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติซีคัม,โรคลำไส้ใหญ่;ลำไส้ใหญ่ซีคัม,โรค
Cecal Neoplasmsไม่ระบุศัพท์บัญญัติลำไส้ใหญ่ซีคัม,เนื้องอก;ซีคัม,เนื้องอกลำไส้ใหญ่
Cecumไม่ระบุศัพท์บัญญัติซีคัม,ลำไส้ใหญ่;กระพุ้งลำไส้ใหญ่;ลำไส้ใหญ่ซีคัม;ซีคัม;ลำไส้ใหญ่ส่วนต้น;ไส้ตัน
Cefaclorไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซฟาคลอร์
Cefamandoleไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซฟาแมนดอล
Cefamandole Nafateไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซฟาแมนดอลแนเฟต
Cefazolinไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซฟาโซลิน
Cefoperazoneไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซโฟเปอราโซน
Cefotaximeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซโฟทาไซม์,เซโฟแท็กซีม
Cefotaxime Sodiumไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซโฟแท็กซึมโซเดียม
Cefotiamไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซโฟไทแอม
Cefoxitinไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซโฟซิติน
Cefoxitin Sodiumไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซโฟซิตินโซเดียม
Cefroxadinไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซโฟรซาดีน
Cefsulodinไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซฟซูโลดิน
Cefuroximeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซฟูโรไซม์,เซฟูร็อกซีม
Ceiling Effectไม่ระบุศัพท์บัญญัติฤทธิ์สูงสุดที่ระดับหนึ่ง
Celastrusไม่ระบุศัพท์บัญญัติกะทงสาย
Celiac Arteryไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดเลือดแดงซีลิแอก,หลอดเลือดแดงช่องท้อง,หลอดเลือดแดงซิลิแอก
Celiac Diseaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติซีลิแอก,โรค;เซลิแอก,โรค;โรคช่องท้อง
Celiac Plexusไม่ระบุศัพท์บัญญัติข่ายประสาทเซลิแอก,ข่ายประสาทซีลิแอก
Celio Pasteไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาเบื่อหนู
Celiotomyไม่ระบุศัพท์บัญญัติผ่าตัดเปิดหน้าท้อง
Celiteไม่ระบุศัพท์บัญญัติซีไลท์
Cell Biologistsไม่ระบุศัพท์บัญญัตินักชีววิทยาด้านเซลล์
Cell Biologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติชีววิทยาของเซลล์
Cell Bodiesไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวเซลล์ประสาทเซลล์ประสาท
Cell Bodyไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวเซลล์
Cell Buttonsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเม็ดกระดุมเซลล์
Cell Cement Substancesไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวผนึกของเซลล์
Cell Change, Axonalไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอกโซนาลเซลล์เชนจ์
Cell Coatไม่ระบุศัพท์บัญญัติผิวเซลล์
Cell Countไม่ระบุศัพท์บัญญัติการนับเซลล์
Cell Cultureไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเพาะเชื้อ,การเพาะเซลล์,การเพาะเลี้ยงเซลล์,เซลล์ที่เพาะเลี้ยงไว้ในหลอดทดลอง
Cell Culture Inoculationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแยกเชื้อโดยใช้เซลล์เพาะเลี้ยง
Cell Culture Techniqueไม่ระบุศัพท์บัญญัติเทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์
Cell Culture, Amnioticไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเพาะเลี้ยงเซลล์น้ำคร่ำ
Cell Culture, Duck Embryoไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์เพาะจากเอมบริโอเป็ด
Cell Culture, Large-Scaleไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเพาะเลี้ยงเซลล์ในปริมาณมาก
Cell Culture, Monkey Kidneyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์เพาะจากเนื้อไตลิง,การเพาะเลี้ยงเชื้อไวรัสโปลิโอในเซลล์เพาะเลี้ยง
Cell Culture, Rabbit Kidney, Primaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์เพาะจากไตกระต่าย
Cell Cycleไม่ระบุศัพท์บัญญัติวงจรของเซลล์,วงจรชีวิตของเซลล์,วงชีพของเซลล์,วัฏจักรของเซล
Cell Deathไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ตาย
Cell Debrisไม่ระบุศัพท์บัญญัติเศษเซลล์
Cell Densityไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวัดความหนาแน่นของเชื้อ
Cell Destructionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแตกสลายของเซลล์
Cell Differentiationไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์มีการจำแนกลักษณะ,การแปรรูปของเซลล์,การเจริญเปลี่ยนแปลงของเซลล์,การเปลี่ยนแปรรูปของเซลล์
Cell Differentiation, Promoteไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์มีการจำแนกลักษณะมากขึ้น
Cell Divisionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแบ่งเซลล์,การแบ่งตัวของเซลล์
Cell Envelopeไม่ระบุศัพท์บัญญัติผนังเซลล์
Cell Free Extractsไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนสกัดของเซลล์
Cell Fusionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรวมตัวของเซลล์
Cell Infiltration, Inflammatoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์อักเสบแทรก
Cell Injuriesไม่ระบุศัพท์บัญญัติอันตรายต่อเซลล์,เซลล์บาดเจ็บ
Cell Kineticsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ไคเนติคส์
Cell Lineไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ไลน์,เซลล์ต่อเนื่อง
Cell Line, Helaไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ต่อเนื่องฮีลา
Cell Liningไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ที่บุท่อ
Cell Massไม่ระบุศัพท์บัญญัติมวลของเซลล์
Cell Materialไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนประกอบของเซลล์
Cell Membraneไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์,เยื่อหุ้ม;เยื่อบุเซลล์;เยื่อเซลล์;เยื่อหุ้มเซลล์;ผิวของเซลล์;ผนังเซลล์;เซลล์เมมเบรน;เยื่อแผ่นบางของเซลล์;ผนังในของเซลล์
Cell Membrane, Fenestratedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์เมมเบรนมีรอยหวำ
Cell Membrane, Intercellularไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อบุเซลล์ระหว่างเซลล์
Cell Membrane, Non-Fenestratedไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่มีรอยหวำตามเซลล์เมมเบรน
Cell Metabolismไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเผาพลาญของเซลล์
Cell Motionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเคลื่อนไหวของเซลล์
Cell Myoblastoma, Granular, Malignantไม่ระบุศัพท์บัญญัติมาลิกแนนท์แกรนูลาร์เซลล์ไมโอบลาสโตมา
Cell Nest, Walthard'sไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์วาลฮาร์ด
Cell Non Keratinizing, Smallไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์เล็กๆที่ไม่มีเคราติน
Cell Nucleusไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์นิวเคลียส;เซลล์,นิวเคลียส
Cell Parametersไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์พารามิเตอร์
Cell Participation, Inflammatoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติการร่วมมือของเซลล์จากการอักเสบ
Cell Patterns, Twoไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะเซลล์2แบบ
Cell Platesไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเรียงตัวของเซลล์
Cell Processไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ส่วนที่ยื่นยาวออกไป
Cell Release, Intracellularไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปลดปล่อยจากเซลล์ถึงเซลล์
Cell Resistanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติความต้านทานของเซลล์
Cell Sarcoma, Spindleไม่ระบุศัพท์บัญญัติสปินเดิลเซลล์ซาร์โคมา
Cell Substanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารของเซลล์
Cell Swellingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบวมของเซลล์
Cell to Cell Contactไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ทั้ง2ชนิดมาอยู่ใกล้กัน
Cell to Cell Releaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปลดปล่อยจากเซลล์ถึงเซลล์
Cell Transformationไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์เปลี่ยนรูป
Cell Type, Spindleไม่ระบุศัพท์บัญญัติชนิดเซลล์ยาว,ชนิดเซลล์กระสวย
Cell Typesไม่ระบุศัพท์บัญญัติชนิดของเซลล์
Cell Ultrastructureไม่ระบุศัพท์บัญญัติโครงสร้างอย่างละเอียดของเซลล์
Cell Volumeไม่ระบุศัพท์บัญญัติปริมาตรของเซลล์
Cell Wallไม่ระบุศัพท์บัญญัติผนังเซลล์,ผิวเซลล์,ผนังจุลชีพ
Cell Wall, Bacterialไม่ระบุศัพท์บัญญัติผนังเซลล์ของบักเตรี,ผิวพื้นของแบคทีเรีย
Cell Wall, Damageไม่ระบุศัพท์บัญญัติผนังเซลล์ชำรุด
Cell Wall, Gram-Negativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติผนังเซลล์แบคทีเรียกรัมลบ
Cell Wall, Gram-Positiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติผนังเซลล์แบคทีเรียกรัมบวก
Cellobioseไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลโลไบโอส
Cellophaneไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลโลเฟน,แผ่นเซลโลเฟน
Cellsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์
Cells of Betzไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ของเบทธ์
Cells of Islets of Langerhansไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ของตับอ่อน
Cells, Abnormalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ที่มีลักษณะผิดปกติ
Cells, Absorptiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ดูดซึม
Cells, Acidophilicไม่ระบุศัพท์บัญญัติอซิโดฟิลิคเซลล์,ย้อมติดสีที่เป็นกรด
Cells, Acinarไม่ระบุศัพท์บัญญัติอซินาร์เซลล์
Cells, Aciniไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ทั่วไปของตับอ่อน
Cells, Adjacentไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ข้างเคียง
Cells, Aerobicไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ที่ต้องการอากาศ
Cells, Allogeneicไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ของบุคคลอื่นซึ่งไม่เกี่ยวข้องกัน,เซลล์ที่มีลักษณะทางพันธุกรรมแตกต่างกัน
Cells, Alveolar Type IIไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ถุงลมปอดชนิดที่2
Cells, Antigenicไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ที่เป็นแอนติเจน
Cells, Antral Gไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์สร้างฮอร์โมนแกสตริน
Cells, Atypicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเปลี่ยนแปลงไปจากปกติของเซลล์,เซลล์ที่มีลักษณะผิดปกติ
Cells, Axis of theไม่ระบุศัพท์บัญญัติแกนของเซลล์
Cells, Borderlineไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ที่มีลักษณะกึ่งๆกลางๆ
Cells, Calf Kidneyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ไตของลูกวัว
Cells, Chiefไม่ระบุศัพท์บัญญัติชีพเซลล์,เซลล์ชิฟ,ชีฟเซลล์
Cells, Chief, Activeไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอคทีฟซีพเซลล์
Cells, Chords ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ต่อกันเป็นสาย
Cells, Chostไม่ระบุศัพท์บัญญัติขอบเซลล์
Cells, Clearไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ใส,เคลียเซลล์,เคลียร์เซลล์
Cells, Columnarไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์รูปทรงคล้ายลูกบาศก์เซลล์มีส่วนยื่นยาวออกไปคอลัมนาร์เซลล์
Cells, Columnar, Nonciliatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ทรงแท่งไร้ขนกวัด
Cells, Common Stemไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ต้นตอ
Cells, Compactไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์แน่น
Cells, Compact Non Vasuolatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ที่ไม่มีช่องว่าง
Cells, Competentไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ที่มีความสามารถ
Cells, Concentrationไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ความเข้มข้น
Cells, Coneไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์โคน
Cells, Contractileไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ยืดหดตัว,เซลล์ที่ยืดหดตัว
Cells, Corn, Anteriorไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ประสาทส่วนปลาย
Cells, Cuboidalไม่ระบุศัพท์บัญญัติคิวบอยดาลเซลล์,เซลล์รูปลูกบาศก์,ลักษณะค่อนข้างกลม
Cells, Culturedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์,การเพาะเลี้ยง;เซลล์ที่อยู่ในน้ำยาเพาะเลี้ยง;เซลล์เพาะเลี้ยง
Cells, Cylindricalไม่ระบุศัพท์บัญญัติซัยลินดริคัลเซลล์
Cells, Darkไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ชนิดทึบ
Cells, Daughterไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ลูกหลาน
Cells, Defenseไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ที่ทำหน้าที่ป้องกัน
Cells, Deltaไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์เดลตา
Cells, Disintegratedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ที่แตกสลาย
Cells, Dog Kidneyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์เพาะจากเนื้อไตสุนัข
Cells, Dog Kidneyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์เพาะจากเนื้อไตสุนัข
Cells, Donorไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ผู้ให้
Cells, Dryไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์แห้ง
Cells, Embryonalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ตัวอ่อน
Cells, Endocrineไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์เลี้ยงภายใน
Cells, Enucleatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ที่ไม่มีนิวเคลียส
Cells, Excitatoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์พิเศษ
Cells, Exfoliatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ที่หลุดออกมา
Cells, Freeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์มะเร็งเดี่ยวๆ,เซลล์อิสระ
Cells, Gitterไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ที่กินไขมัน,จิตเตอร์เซลล์
Cells, Glandularไม่ระบุศัพท์บัญญัติแกลนดูล่าร์เซลล์,เซลล์ที่ทำหน้าที่เป็นต่อม,เซลล์ที่เป็นต่อม
Cells, Heart Failureไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์หัวใจวาย
Cells, Hemocytometerไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ฮีโมชิโตมิเตอร์
Cells, Highly Differentiatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ซึ่งเจริญสมบูรณ์แล้ว
Cells, Highly Plemorphicไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ชนิดรูปร่างไม่แน่นอน
Cells, Hornyไม่ระบุศัพท์บัญญัติชั้นเซลล์ที่ตายแล้ว
Cells, Hostไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์เจ้าบ้าน
Cells, Hypoxicไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ที่ขาดออกซิเจน
Cells, Immunocompetentไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ที่สามารถตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้น
Cells, Indeterminateไม่ระบุศัพท์บัญญัติอินดีเทอร์มิเนตเซลล์
Cells, Indicatorไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ทดสอบ
Cells, Indifferentไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ที่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง
Cells, Inflammatoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ที่เกี่ยวกับการอักเสบ,เซลล์ที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบ,เซลล์ที่ทำให้เกิดการอักเสบ,เซลล์ที่ก่อให้เกิดการอักเสบ
Cells, Inflammatory, Chronicไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์อักเสบเรื้อรัง
Cells, Intactไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ในสภาพสมบูรณ์แยกได้จากเซลล์
Cells, Intermediateไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ระยะกลาง,เซลล์จากส่วนกลาง
Cells, Intestinal Absorptiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์เอนเทอโรไซด์
Cells, Intravascularไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ในหลอดเลือด
Cells, Irregularly-Shapedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ที่มีรูปร่างแตกต่างกัน
Cells, Isolatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ที่อยู่โดดๆ
Cells, Kidneyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ของไต
Cells, Labileไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ซึ่งเคลื่อนที่ได้
Cells, Lead Storageไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์สะสมไฟฟ้าตะกั่ว
Cells, Liverไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ตับ,เซลล์ของตับ
Cells, Malignantไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์มะเร็ง
Cells, Maternalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์แม่
Cells, Matureไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ที่เจริญเต็มที่,เซลล์แก่,เซลล์โตเต็มที่
Cells, Memoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ที่มีความจำ
Cells, Mercuryไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ปรอท,เซลล์เมอคิวรี่
Cells, Mononuclearไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิวเคลียสก้อนเดียว,โมโนนิวเคลียร์เซลล์
Cells, Mucin Secretingไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ขับน้ำเมือก
Cells, Mucosalไม่ระบุศัพท์บัญญัติมิวโคซาลเซล,เซลล์เยื่อเมือก,ผนังลำไส้
Cells, Muscle, Specializedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ซึ่งมีการดัดแปลงโครงสร้างเป็นพิเศษ
Cells, Myocardialไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจ
Cells, Myocardial Workingไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจ
Cells, Non-Permissiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ที่ไม่เหมาะสม
Cells, Non-Vacuolatedไม่ระบุศัพท์บัญญัตินอนแวคคูโอเลทเซลล์
Cells, Nonmuscleไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ที่ไม่ใช่กล้ามเนื้อ
Cells, Nurseไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์พี่เลี้ยง
Cells, Oxygenatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ที่มีความเข้มข้นของออกซิเจนสูง
Cells, Panethไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์พาเนท
Cells, Parabasaไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ที่อยู่ขนานกับฐาน
Cells, Parentไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวแม่พิมพ์
Cells, Permanentไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ถาวร
Cells, Permissiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ที่เหมาะสม
Cells, Pick'sไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ของพิค
Cells, Pigment-Ladenไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์อุ้มสีของเชื้อโรค
Cells, Pigmentedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์สร้างสี,เซลล์ซึ่งมีสารสี
Cells, Pluripotentialไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์สามารถวิวัฒนาการได้หลายอย่าง
Cells, Polygonalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์รูปหลายเหลี่ยม
Cells, Polymorphonuclearไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิวเคลียสหลายก้อน
Cells, Power Houses of theไม่ระบุศัพท์บัญญัติแหล่งพลังงานของเซลล์
Cells, Precursorไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ต้นตอ
Cells, Premalignantไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ที่จะกลายเป็นเซลล์มะเร็ง
Cells, Primaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซ็ลปฐมภูมิ
Cells, Primitiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์เบื้องต้น,เซลล์แรกเริ่ม,เซลล์ซึ่งยังไม่เจริญเต็มที่
Cells, Racquet-Shapedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์คล้ายไม้ตีแบดมินตัน
Cells, Radioresistantไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ที่ทนต่อรังสีได้ดี
Cells, Radiosensitiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ไวต่อรังสี
Cells, Recipientไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์รับ
Cells, Reed Sternberg'sไม่ระบุศัพท์บัญญัติรีดสเตรินเบิร์กเซลล์
Cells, Renal Corticalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ในส่วนคอร์เท็กซ์ของไต
Cells, Renal Epithelialไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์บุผิวจากหลอดฝอยของไต,เยื่อบุผนังหลอดฝอยของไต
Cells, Renal Tubularไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ท่อไต
Cells, Renshawไม่ระบุศัพท์บัญญัติเรนโชว์เซล
Cells, Reserveไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ที่เก็บตัวไว้
Cells, Restingไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์พัก
Cells, Ribbon-Likeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ตัวยาวๆคล้ายริบบิน
Cells, Rootไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ราก
Cells, Sampleไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์บรรจุตัวอย่าง
Cells, Satelliteไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์รูปร่างคล้ายดาว
Cells, Secretingไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ขับน้ำหลั่ง
Cells, Serous Secretingไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ขับน้ำใส
Cells, Sickleไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์รูปเคียว,เซลล์รูปเคียว
Cells, Signet Ringไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์รูปวงแหวน
Cells, Singleไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ที่แยกตัวออกเป็นอิสระ
Cells, Smallไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ขนาดเล็ก,เซลล์ตัวเล็ก
Cells, Small, Poorly Differentiatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ตัวเล็กที่พัฒนาไปไม่ดีนัก
Cells, Smooth Muscleไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์กล้ามเนื้อเรียบ
Cells, Somaticไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ร่างกายทั่วไป,โซมาติคเซลล์,เซลล์ร่างกาย
Cells, Specializedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์พิเศษ
Cells, Specificไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์จำเพาะ
Cells, Spindleไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์รูปกระสวย
Cells, Spindle Shapeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์รูปกระสวย
Cells, Spindle Shapedไม่ระบุศัพท์บัญญัติแหลมหัวแหลมท้าย,เซลล์รูปกระสวย
Cells, Spindle-Shapedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ตัวยาวๆรูปกระสวย
Cells, Spleenไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์จากม้าม,เซลล์จากม้าม
Cells, Stableไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์อยู่คงที่
Cells, Star-Shapedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์คล้ายดาว
Cells, Stellate Shapedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์รูปดาว
Cells, Superficialไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ชั้นบนสุด
Cells, Supportingไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์พยุง
Cells, Surface and Neck Mucusไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์สร้างเมือก
Cells, Synovialไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์จากเยื่อในข้อ,ซินโนเวียลเซลล์
Cells, Tadpole-Shapedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์คล้ายลูกกบ
Cells, Targetไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์รูปเหมือนเป้ายิงธนู,เซลล์เป้าหมาย
Cells, Tear Dropไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์รูปหยดน้ำ
Cells, Transformedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์เนื้องอก,ทรานสฟอร์มเซลล์,เซลล์ที่ถูกทำให้เปลี่ยนไป
Cells, Transitionalไม่ระบุศัพท์บัญญัติทรานซิชันนัลเซลล์,เซลล์หลายชั้นที่ขยายแถวได้
Cells, Tubularไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์บุหลอดฝอยของไต
Cells, Tumorไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ของเนื้องอก,เซลล์เนื้องอก
Cells, Undifferentiatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ที่ยังไม่พัฒนา,เซลล์ที่ยังไม่มีการจำแนกแตกต่าง,กลุ่มของเซลล์ที่ไม่พัฒนา
Cells, Uniformity ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติความคงรูปของเซลล์
Cells, Vacuolatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ใส,เซลล์ที่มีแวคิวโอล
Cells, Von Brunn Nest'sไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มเซลล์ของวอนบรุนน์
Cellular Aberrationไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ที่ผิดไปจากปกติ
Cellular Changeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพของเซลล์
Cellular Componentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนที่เป็นเซลล์,องค์ประกอบของเซลล์
Cellular Compositionไม่ระบุศัพท์บัญญัติองค์ประกอบของเซลล์
Cellular Contentไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์,ปริมาณเซลล์
Cellular Damageไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทำลายเซลล์
Cellular Debrisไม่ระบุศัพท์บัญญัติเศษเซลล์
Cellular Elementsไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนที่เป็นเซลล์
Cellular Environmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติสิ่งที่อยู่ระหว่างเซลล์
Cellular Exudatesไม่ระบุศัพท์บัญญัติการมีเซลล์เลือดขาว
Cellular Exudationไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์เอกซูเดท
Cellular Fragmentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติองค์ประกอบของเซลล์
Cellular Identificationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแยกชนิดของเซลล์
Cellular Infiltrates, Polymorphousไม่ระบุศัพท์บัญญัติประกอบด้วยเซลล์หลายชนิด
Cellular Morphologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะรูปร่างของเซลล์
Cellular Processesไม่ระบุศัพท์บัญญัติขบวนการที่เกิดในเซลล์
Cellularityไม่ระบุศัพท์บัญญัติความหนาแน่นของเซลล์
Cellulaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลลูเลส
Cellule Formationไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะหยิกหยัก
Cellulitisไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้อเยื่ออักเสบ,การอักเสบของหนังศีรษะ,เซลลูไลติสเซลล์อักเสบ
Celluloidsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลลูลอยด์
Celluloseไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซ็ลลูโลส,แซลลูโลส
Cellulose Acetateไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลลูโลสอะซีเทต,แซลลูโลสอะซึเตต,กระดาษ
Cellulose Acetate Butyrateไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลลูโลสอะซีเทตบิวทิเลต
Cellulose Columnไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลลูโลสคอลัมน์
Cellulose Nitrateไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลลูโลสไนเทรต
Cellulose Tubing, Viskingไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดเซลลูโลสวิสคิง
Cellulose Xanthateไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลลูโลสแซนเธท,เซลลูโลสแซนเทต
Cellulose, Acetylatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะเซททิลเลทเต็ดเซลลูโลส
Cellulose, Cottonไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลลูโลสของฝ้าย
Cellulose, Hardไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลลูโลสชนิดแข็ง
Cellulose, Hydroxyethylไม่ระบุศัพท์บัญญัติไฮดรอกซีเลททิลเซลลูโลส,ไฮดรอกซีอีทิลเซลลูโลส
Cellulose, Regeneratedไม่ระบุศัพท์บัญญัติดีเจนเนอเรตเตดเซลลูโลส
Cellulose, Softไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลลูโลสชนิดอ่อน
Cellulose, Unrefinedไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดาษชนิดหยาบ
Cellulosicsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลลูโลสิกซ์
Celosia Cristataไม่ระบุศัพท์บัญญัติดอกหงอนไก่
Celsiusไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซ็ลเซียส,องศาเซลเซียส
Cementไม่ระบุศัพท์บัญญัติซีเมนต์
Cement Substancesไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารที่ผนึก
Cementileไม่ระบุศัพท์บัญญัติซีเมนไทล์
Cementocytesไม่ระบุศัพท์บัญญัติซีเมนโตไซท์
Cementomaไม่ระบุศัพท์บัญญัติซีเมนโตมา
Cementumไม่ระบุศัพท์บัญญัติเคลือบรากฟันซีเมนตัม
Censusไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสำมะโน,สำมะโนประชากร,การทำสำมะโนประชากร
Centella Asiaticaไม่ระบุศัพท์บัญญัติบัวบก
Center Cubic, Bodyไม่ระบุศัพท์บัญญัติโครงสร้างเรียงตัวแบบเซ็นเตอร์คิวบิค
Center Zoneไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริเวณตรงกลาง
Centering Pointไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุดศูนย์กลาง
Centers for Disease Controlไม่ระบุศัพท์บัญญัติศูนย์ควบคุมโรคศูนย์ควบคุมโรค
Centers of Ossification in Bonesไม่ระบุศัพท์บัญญัติศูนย์กระดูก
Centipedesไม่ระบุศัพท์บัญญัติตะขาบตะขาบตะขาบ
Centipoiseไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซนติพอยส์เซนติพอยซ์เซนติพอยส
Centistokeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซนติสโต๊ก
Centralไม่ระบุศัพท์บัญญัติตรงกลาง
Central Actionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการออกฤทธิ์ที่ส่วนกลาง
Central Agonist Actionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทกลาง
Central Anticholinergic Syndromeไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มอาการต้านโคลีนย์ส่วนกลาง
Central Apparatusไม่ระบุศัพท์บัญญัติโครงสร้างในระบบประสาทส่วนกลาง
Central Auditory Mechanismไม่ระบุศัพท์บัญญัติการได้ยินทางด้านระบบประสาทส่วนกลาง
Central Bodyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซ็นทรัลบอดี
Central Canalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซนตราลแคแนล,ช่องไขสันหลัง
Central Clearingไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริเวณตรงกลางเป็นเนื้อเรียบเกลี้ยง
Central Clearing Zoneไม่ระบุศัพท์บัญญัติผิวหนังตรงใจกลางเริ่มหายเป็นปกติ
Central Compartmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติห้องกลาง
Central Control Systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบควบคุมส่วนกลาง
Central Control Triggerไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุดควบคุมส่วนกลาง
Central Core Diseaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคเซนตราลคอร์
Central Depressantsไม่ระบุศัพท์บัญญัติยากดประสาทส่วนกลาง
Central Depressionไม่ระบุศัพท์บัญญัติฤทธิ์กดประสาทส่วนกลาง
Central Etiologic Roleไม่ระบุศัพท์บัญญัติเป็นเหตุสำคัญ
Central Fieldsไม่ระบุศัพท์บัญญัติลานสายตาส่วนกลาง
Central Fireไม่ระบุศัพท์บัญญัติชนวนตรงกลาง(ชนวนท้ายปลอกกระสุน)
Central Greyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้อเทาส่วนกลาง
Central Labsไม่ระบุศัพท์บัญญัติหน่วยวินิจฉัยกลาง
Central Mechanismไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลไกการควบคุมส่วนกลาง
Central Memberไม่ระบุศัพท์บัญญัติแกนกลาง
Central Monitoring Systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบที่มีสถานีกลาง
Central Nervesไม่ระบุศัพท์บัญญัติประสาทส่วนกลาง
Central Nervous Mechanismsไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบประสาทส่วนกลาง
Central Nervous Systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติประสาทกลาง,ระบบ;ระบบประสาทส่วนกลาง;ระบบสมองส่วนกลาง;ระบบประสาทกลาง;ประสาทส่วนกลาง;ระบบศูนย์กลางประสาท;สมองส่วนกลาง
Central Nervous System Complicationsไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาทกลาง
Central Nervous System Damageไม่ระบุศัพท์บัญญัติประสาทส่วนกลางเสีย
Central Nervous System Depressantsไม่ระบุศัพท์บัญญัติยากดระบบประสาทกลาง
Central Nervous System Depressionไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบประสาทกลางถูกกดหน้าที่
Central Nervous System Diseasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติประสาทกลาง,โรคระบบ;ระบบประสาทกลาง,โรค;โรคระบบประสาท
Central Nervous System Disordersไม่ระบุศัพท์บัญญัติความผิดปกติในระบบสมองส่วนกลาง
Central Nervous System Mechanismsไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลไกระบบประสาทกลาง
Central Nervous System, Higherไม่ระบุศัพท์บัญญัติประสาทกลางที่สูงกว่า
Central Nervous System, Tumors ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอกของระบบประสาทส่วนกลาง
Central Osmoreceptorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวรับที่ฮัยโปธาลามัส
Central Perforationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการฉีกขาดตรงกลางเยื่อแก้วหู
Central Pipe Lineไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบหน่วยกลางให้ออกซิเจน
Central Pipelineไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบจ่ายกลาง
Central Pocket Loop Whorlไม่ระบุศัพท์บัญญัติก้นหอยกระเป๋ากลาง(ของลายนื้วมือ)
Central Portionไม่ระบุศัพท์บัญญัติรังไข่ส่วนใน
Central Registrationไม่ระบุศัพท์บัญญัติหน่วยทะเบียนกลาง
Central Regulatory Levelไม่ระบุศัพท์บัญญัติระดับการควบคุมของระบบประสาทกลาง
Central Rigid Pillarไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนกลางที่ไม่เคลื่อนไหว
Central Stationไม่ระบุศัพท์บัญญัติสถานีกลาง
Central Storesไม่ระบุศัพท์บัญญัติแหล่งเก็บสะสมส่วนกลาง
Central Supplyไม่ระบุศัพท์บัญญัติหน่วยจ่ายกลาง
Central Supply, Hospitalไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรงพยาบาล,หน่วยจ่ายของส่วนกลาง,หน่วยจ่ายกลางของโรงพยาบาล
Central Tigrolysisไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซนตราลทิโกรไลซิส
Central Unresponsiveness, Centralไม่ระบุศัพท์บัญญัติการไม่ตอบสนองที่ต้นทาง
Central Venous Infusionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการฉีดเข้าทางเส้นเลือดดำใหญ่
Central Venous Pressureไม่ระบุศัพท์บัญญัติแรงดันเลือดดำส่วนกลาง,ความดันเลือดดำส่วนกลาง,การวัดแรงดันเลือดดำส่วนกลาง,ความดันในเส้นเลือดดำใหญ่,ค่าความดันเลือดส่วนกลาง,แรงดันของเลือดดำ
Central Venous Pressure Measurementไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวัดความดันเลือดดำส่วนกลาง
Centralizationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรวบอำนาจ
Centric Relationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสบในศูนย์
Centrifugal Flotation Technicsไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีการลอยตัวและปั่น
Centrifugal Forceไม่ระบุศัพท์บัญญัติแรงหนีศูนย์,แรงเหวี่ยง,แรงเหวี่ยงศูนย์กลาง
Centrifugal Force, Relativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติแรงเหวี่ยงสัมพันธ์,ความแรงในการปั่น
Centrifugal Methodไม่ระบุศัพท์บัญญัติการใช้แรงเหวี่ยง
Centrifugal Propertiesไม่ระบุศัพท์บัญญัติคุณสมบัติแรงเหวี่ยง
Centrifugal Techniqueไม่ระบุศัพท์บัญญัติเทคนิคหนีศูนย์กลาง
Centrifugallyไม่ระบุศัพท์บัญญัติทิศทางออกนอก
Centrifugationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปั่น,การใช้แรงเหวี่ยง,เซนทริฟิวเกชั่น,การหมุนเหวี่ยง,การปั่นให้ตกลง,การเหวี่ยง,วิธีปั่น
Centrifugation, Lightไม่ระบุศัพท์บัญญัติปั่นเบาๆ
Centrifugation, Upside downไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปั่นแยกโดยกลับถุงบรรจุเลือด
Centrifugative Forceไม่ระบุศัพท์บัญญัติแรงเหวี่ยง
Centrifugeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเหวี่ยง,ปั่นโดยเครื่อง,การปั่น,ปั่น,ปั่นให้ตกตะกอน,การปั่นแยก
Centrifuge Methodไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีเซนทริฟิวว์
Centrifuge Tubesไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดเซนตริฟิวจ์,หลอดทดลองชนิดหมุนเหวี่ยง,หลอดปั่น,หลอดปั่นเหวี่ยง,หลอดปั่น
Centrifuged Forceไม่ระบุศัพท์บัญญัติแรงเหวี่ยง
Centrifugesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องปั่นเครื่องปั่นเหวี่ยงเครื่องเหวี่ยงเครื่องหมุนเหวี่ยงเครื่องเซนตริฟิวจ์เครื่องหมุนเหวี่ยงสารตกตะกอน
Centrifuges, Bench-Topไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องหมุนเหวี่ยงชนิดตั้งโต๊ะ
Centrifuges, High Speedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องหมุนเหวี่ยงความเร็วสูงมาก
Centrifuges, Microhematocritไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องเหวี่ยงฮีมาโตตริต
Centrifuges, Refrigeratedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องปั่นเลือดที่ควบคุมอุณพภูมิเครื่องปั่นแบบปรับอุณหภูมิต่ำได้
Centrifugingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเซนตริฟิว,ใช้แรงเหวี่ยง
Centrilobular Areaไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริเวณรอบๆหลอดเลือดดำกลาง
Centrilobular Zoneไม่ระบุศัพท์บัญญัติศูนย์กลางกลีบย่อย
Centriolesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซนตริโอล
Centripetalไม่ระบุศัพท์บัญญัติแขนขา
Centripetal Forceไม่ระบุศัพท์บัญญัติแรงหดตัวจากขอบบาดแผลเข้าหากลางบาดแผล
Centripetallyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเข้าใน
Centrolobular Zoneไม่ระบุศัพท์บัญญัติศูนย์กลางกลีบย่อย
Cepacolไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซปาคอล
Cephaladไม่ระบุศัพท์บัญญัติทางศีรษะ,มุ่งปลายเข็มไปทางหัว
Cephalexinไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซฟาเลกซิน,ยา;เซฟาเล็กซิน
Cephalhematomaไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลือดออกอยู่นอกกะโหลกศีรษะ,ก้อนโนเลือด,ก้อนเลือดออกคั่งที่ศีรษะ
Cephalic Indexไม่ระบุศัพท์บัญญัติดรรชนีศีรษะ
Cephalic Papillaeไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนหัวของเส้นประสาท
Cephalic Phaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกระตุ้นจากส่วนบนของร่างกาย
Cephalic Presentationไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่าหัวลง
Cephalic Prominenceไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนนูนของศีรษะ
Cephalic Version, Internalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกลับเด็กภายในให้เป็นท่าศีรษะ
Cephalinsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซฟาลิน
Cephalocaudalไม่ระบุศัพท์บัญญัติจากศีรษะลงมาหาปลายเท้า,จากหัวมาหาง
Cephalocaudal Directionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเติบโตของศีรษะไปสู่เท้า,จากส่วนศีรษะลงสู่ร่างกายส่วนล่าง,จากศีรษะไปสู่ปลายเท้า
Cephaloglycinไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซฟาโลกลัยซิน
Cephalometryไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวัดกะโหลกศีรษะในภาพรังสี,วัดความกว้างของศีรษะเด็ก
Cephalonไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมอง
Cephalopelvic Disproportionไม่ระบุศัพท์บัญญัติศีรษะทารกในครรภ์ไม่ได้สัดส่วนกับช่องเชิงกราน,ขนาดของเด็กและช่องทางคลอดไม่ได้สัดส่วน,เชิงกรานเล็กกว่าศีรษะเด็ก
Cephaloridineไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซฟาโลริดีน
Cephalosporin Cไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซฟฟาโลสโปรินซี
Cephalosporinsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซฟาโลสปอริน,ยา;เซฟาโลสปอรินส์;ยาในกลุ่มเซฟาโลสปอริน;เซฟาโลสปอริน;ยาเซฟาโลสปอริน
Cephalosporium Falciformeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซฟาโลสปอเรียมฟัลซิฟอร์ม
Cephalothinไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซฟาโลธิน
Cephalothin Sodiumไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซฟาโลธินโซเดียม
Cephalothoraxไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนอก-หัว
Cephapirinไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซฟาไพริน
Cephapirin Sodiumไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซฟาไพรินโซเดียม
Cephradineไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซฟราดีน
Ceramicsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องปั้นดินเผา,เซรามิก
Ceramics, Sinteredไม่ระบุศัพท์บัญญัติซินเตอร์เซอรามิกส์
Cerberus Rhynchopsไม่ระบุศัพท์บัญญัติงูปากกว้างน้ำเค็ม
Cercomersไม่ระบุศัพท์บัญญัติขอ
Cercusไม่ระบุศัพท์บัญญัติแพนหาง
Cereal Grainไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมล็ดพืช
Cerealsไม่ระบุศัพท์บัญญัติซีเรียล,ข้าว;เมล็ดพืช;ธัญพืช
Cereals, Babyไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้าวผงของเด็กอ่อน
Cereals, Baleyไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้าวผงของเด็กอ่อน
Cerebella Astrocytomaไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมองน้อย
Cerebellar Approachไม่ระบุศัพท์บัญญัติผ่าตัดเปิดสมอง
Cerebellar Arteriesไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดเลือดแดงเซเรเบลลาร์
Cerebellar Ataxiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติซีรีเบลลาร์อะแทกเซีย,โรค;สมองน้อย,อะทาเซีย;เดินเซไปทางด้านที่มีพยาธิสภาพ;การหดเหี่ยวของสมองเล็ก
Cerebellar Cortexไม่ระบุศัพท์บัญญัติซีรีเบลลัมส่วนเปลือก,สมอง;เซเรเบลลาร์คอร์เทกซ์
Cerebellar Degeneration, Parenchymatousไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเสื่อมพิการของสมองเล็ก
Cerebellar Diseasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมองน้อย,โรค;ซีรีเบลลัม,โรคสมอง
Cerebellar Dyssynergiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมองน้อย,ดิย์สเนอเกีย;ซีรีเบลลาร์ดีสซินเนอร์เจีย,โรค
Cerebellar Fitไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลังแอ่นแขนขาหมุนเข้าใน
Cerebellar Hemisphereไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลีบข้างของสมองเล็ก
Cerebellar Neoplasmsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมองน้อย,เนื้องอก;ซีรีเบลลัม,เนื้องอกสมอง;สมอง,เนื้องอก
Cerebellar Signsไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการแสดงของโรคในสมองเล็ก,ความผิดปกติของสมองเล็ก
Cerebellopontine Angleไม่ระบุศัพท์บัญญัติซีรีเบลโลพอนไตน์แองเกิล,สมองเซเรเบลโลพอนไตแองเกิลแอ่งระหว่างสมองเล็กกับพอนส์
Cerebellopontine Angle, Tumors ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติทูเมอร์ของแอ่งระหว่างสมองเล็กและพอนส์
Cerebellumไม่ระบุศัพท์บัญญัติซีรีเบลลัม;ซีรีเบลลัม,สมอง;สมองเล็ก;ซีรีเบลลั่ม;กลีบสมองเล็ก;สมองส่วนน้อย;สมองน้อย;สมองใหญ่
Cerebellum Degenerationไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคสมองน้อยซีรีเบลลัมเสื่อม
Cerebral Agenesisไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมองไม่เจริญ
Cerebral Aneurysmไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดเลือดสมองโป่งพอง
Cerebral Aneurysm, Ruptured ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดเลือดสมองโป่งพอง
Cerebral Angiographyไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดเลือดสมอง,การบันทึกภาพรังสี;หลอดเลือดสมอง,การบันทึกภาพ;การฉีดสารทึบแสงเข้าหลอดเลือดสมอง
Cerebral Anoxiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติการขาดอ็อกซีย์เจนของสมอง,สมองมีออกซิเจนไปเลี้ยงน้อย,สมองขาดออกซิเจน
Cerebral Arteriesไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดเลือดแดงสมอง,หลอดเลือดแดงซีรีบรัล,หลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงสมองใหญ่
Cerebral Arteries, Anteriorไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดเลือดแดงแอนทีเรียร์เซเรบราล
Cerebral Arteries, Middleไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดเลือดแดงมิดเดิลเซเรบราล,หลอดเลือดแดงมิดเดิลซีรีบรัล
Cerebral Arteries, Posteriorไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดเลือดแดงโพสทีเรียร์เซราบราล
Cerebral Arteriosclerosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นเลือดสมองแข็ง,หลอดเลือดแดงสมองแข็ง,สภาวะแข็งตัวของเส้นโลหิตในสมอง
Cerebral Artery Diseasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดเลือดแดงสมอง,โรค
Cerebral Atherosclerosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดเลือดของสมองแข็งตัว
Cerebral Atrophyไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมองหดเหี่ยว,สมองฝ่อ,สมองเสื่อม
Cerebral Blood Flowไม่ระบุศัพท์บัญญัติการไหลเวียนของโลหิตในสมอง,เลือดที่มาเลี้ยงสมอง,ปริมาณเลือดผ่านสมอง
Cerebral Calcificationไม่ระบุศัพท์บัญญัติแคลเซียมเกาะในสมอง
Cerebral Circulationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหมุนเวียนเลือดที่สมอง
Cerebral Concussionไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมองกระทบกระเทือน,สมองได้รับความสะเทือน
Cerebral Congestionไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลือดคั่งในสมอง
Cerebral Contusion and Lacerationไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมองช้ำและฉีกขาด
Cerebral Convolutionไม่ระบุศัพท์บัญญัติลอนบนผิวสมอง
Cerebral Cortexไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซเรบรัลคอร์เทกซ์;สมองส่วนเปลือก;สมอง,เนื้อส่วนนอก;เซเรบราลคอร์เทกซ์;สมองใหญ่;ผิวสมอง;เนื้อสมอง;ซีรีบรัลคอร์เทกซ์;ผิวสมอง;ส่วนสมอง;สมองซีริบราลคอร์เทกซ์;เปลือกสมองใหญ่;เปลือกสมอง
Cerebral Diseasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคของสมอง
Cerebral Disturbancesไม่ระบุศัพท์บัญญัติความผิดปกติของสมองการเปลี่ยนแปลงทางสมอง
Cerebral Dominantไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมองซีกที่เด่น
Cerebral Dysgenesisไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้อสมองเจริญไม่เต็มที่
Cerebral Edemaไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมองบวม,สมองบวมน้ำ,การบวมน้ำในสมอง
Cerebral Edema, Cytotoxicไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมองบวมจากการเกิดภาวะพิษต่อเซลล์
Cerebral Edema, Interstitialไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมองบวมที่เนื้อรอบเวนตริเคิลของสมอง
Cerebral Edema, Vasogenicไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมองบวมจากหลอดเลือด
Cerebral Embolismไม่ระบุศัพท์บัญญัติสิ่งอุดกั้นสมอง,เอมโบลิสม์ของหลอดเลือดของสมอง
Cerebral Embolism and Thrombosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดเลือดสมองอุดตัน
Cerebral Hemisphereไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมองใหญ่,สมองใหญ่ซีกหนึ่ง,สมองใหญ่แต่ละข้าง
Cerebral Hemisphere, Dominantไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมองข้างที่เด่น
Cerebral Hemorrhageไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมองเลือดออก;สมอง,การตกเลือด;ภาวะเลือดออกในสมอง;เลือดออกในสมอง;เลือดออกในซีรีบรัม;ตกเลือดในสมอง;การตกเลือดในสมอง;โลหิตออกในสมอง;ตกเลือดในสมอง
Cerebral Herniationไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมองยื่น
Cerebral Hypoplasiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมองไม่เจริญ
Cerebral Hypoxiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมองขาดออกซิเจนไปเลี้ยง
Cerebral Infarctionไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมองอุดตาย,เนื้อสมองตาย
Cerebral Infartไม่ระบุศัพท์บัญญัติอินฟาร์คของสมอง
Cerebral Infection, Metastaticไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอักเสบของสมองใหญ่
Cerebral Injuriesไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบาดเจ็บของสมอง,ภยันตรายของสมอง
Cerebral Ischemiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมองขาดเลือดเลี้ยง,สมองขาดเลือด
Cerebral Ischemia, Transientไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมองขาดเลือดเลี้ยงชั่วครู่
Cerebral Motor Systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทำงานร่วมกันทั้งสมองส่วนควบคุมการเคลื่อนไหว
Cerebral Palsyไม่ระบุศัพท์บัญญัติซีรีบรัลพัลซี,โรค;สมองพิการ;โรคสมองพิการ;อัมพาตสมองใหญ่;เซเรบราลพาลซี;ประสาทพิการ;พิการจากโรคทางสมอง;สมองเสื่อมสภาพ;โรคซีรีบรัลพาลซี่;โรคซีรีบราลพาลซี;อัมพาตสมอง
Cerebral Palsy, Ataxicไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัมพาตสมองใหญ่ชนิดกระตุก
Cerebral Palsy, Athetoidไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัมพาตสมองใหญ่ชนิดเคลื่อนช้า
Cerebral Peduncleไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซเรบราลพีดังเคิล
Cerebral Pulse Pressureไม่ระบุศัพท์บัญญัติซิรีบรัลพัลส์เพรเชอร์
Cerebral Sclerosis, Diffuseไม่ระบุศัพท์บัญญัติดิฟฟิวส์เซเรบราลสเคลอโรซิส
Cerebral Spinal Fluidไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำไขสันหลัง
Cerebral Thromboembolismไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอุดตันของหลอดเลือดในสมอง
Cerebral Thrombosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นเลือดในสมองอุดตัน,การอุดตันของเส้นเลือดในสมอง,หลอดเลือดในสมองอุดตัน,การอุดตันของหลอดเลือดสมอง,หลอดเลือดสมองถูกอุด,เส้นเลือดในสมองอุดตัน,ก้อนโลหิตอุดกั้นสมอง,หลอดเลือดสมองอุดตัน,เส้นเลือดในสมองอุดตัน,การอุดกั้นของหลอดเลือดในสมอง
Cerebral Tissueไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้อสมอง
Cerebral Traumaไม่ระบุศัพท์บัญญัติบาดเจ็บในสมอง,ภยันตรายแก่สมอง
Cerebral Typeไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบบสมอง
Cerebral Vein Thrombosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดเลือดดำในสมองอุดตัน
Cerebral Veinsไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดเลือดดำของสมอง
Cerebral Veins, Internalไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดเลือดดำอินเทอร์นาลเซเรบราล
Cerebral Ventricle Neoplasmsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเวนตริเคิลสมอง,เนื้องอก;สมองส่วนเวนตริเกิล,เนื้องอก
Cerebral Ventriclesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเวนตริเคิลสมอง,สมองส่วนเวนตริเกิล
Cerebral Vesselsไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดโลหิตที่สมอง
Cerebriformไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะขรุขระคล้ายผิวมันสมอง
Cerebro Vascular Accidentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติอุปัทวอันตรายของหลอดเลือดและสมอง
Cerebro-Vascular Accidentไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นเลือดในสมองแตก
Cerebroside Sulfataseไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซเรโบรไซด์ซัลฟาเตส
Cerebroside Sulfuric Acid Esterไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอสเทอร์ของเซเรโบรไซด์ของกรดกำมะถัน
Cerebrosidesไม่ระบุศัพท์บัญญัติซีรีโบรไซด์,เซเรโบรไซด์,ซีรีโบรไซด์
Cerebrospinal Feverไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซเรโบรสไปนาลฟีเวอร์
Cerebrospinal Fluidไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารน้ำสมองร่วมไขสันหลัง,น้ำหล่อสมองและไขสันหลัง,น้ำไขสันหลัง,น้ำสมองร่วมไขสันหลัง,น้ำหล่อเลี้ยงสมองและไขสันหลัง,น้ำหล่อเลี้ยงสมองและไขสันหลัง,ของไหลส่วนสมองร่วมไขสันหลัง,น้ำสมองไขสันหลัง,น้ำสมองและไขสันหลัง,น้ำสมองไขสันหลัง,ของเหลวแห่งมันสมองและไขสันหลัง
Cerebrospinal Fluidไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำไขสันหลัง
Cerebrospinal Fluid Brain Barrierไม่ระบุศัพท์บัญญัติทำนบระหว่างน้ำหล่อสมองและไขสันหลัง-สมอง
Cerebrospinal Fluid Fistulaไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูรั่วของน้ำสมองไขสันหลัง
Cerebrospinal Fluid Otorrheaไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำหล่อสมองไหลทางหู
Cerebrospinal Fluid Pathwayไม่ระบุศัพท์บัญญัติทางเดินของน้ำไขสันหลัง
Cerebrospinal Fluid Pressure, Increasedไม่ระบุศัพท์บัญญัติความกดดันในน้ำไขสันหลังสูง
Cerebrospinal Fluid Rhinorrheaไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำไขสันหลังออกทางจมูก
Cerebrospinal Meningitis, Epidemicไม่ระบุศัพท์บัญญัติอีปิเดมิคเซเรโบรสไปนาลเมนิงไจติส
Cerebrospinal Otorrheaไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำไขสันหลังรั่วออกหู
Cerebrospinal Rhinorrheaไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำไขสันหลังรั่วออกจมูก,น้ำไขสันหลังรั่วเข้าจมูก
Cerebrovascular Accidentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นโลหิตในสมองแตกหรืออุดตัน,อุบัติเหตุต่อหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมอง
Cerebrovascular Damage, Hypertensiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติความพิการทางสมองเนื่องจากโรคความดันโลหิตสูง
Cerebrovascular Diseasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคเกิดจากความพิการของหลอดเลือดของสมอง,โรคหลอดเลือดของสมอง,โรคหลอดเลือดแดงของสมอง,โรคหลอดเลือดของสมอง,โรคของเส้นเลือดในสมอง,โรคหลอดเลือดสมอง
Cerebrovascular Disordersไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดเลือดสมองผิดปกติ,หลอดเลือดสมอง,โรค
Cerebrovascular Occlusiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาวะอุดกั้นหลอดเลือดของสมอง
Cerebrumไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมองใหญ่,ซิริบรั่ม,สมองส่วนบน,สมองส่วนหน้า,สมองส่วนใหญ่
Ceremoniesไม่ระบุศัพท์บัญญัติพิธีรีตอง
Ceresanไม่ระบุศัพท์บัญญัติซีรีแซน
Ceric Sulfateไม่ระบุศัพท์บัญญัติซีริกซัลเฟต
Ceriumไม่ระบุศัพท์บัญญัติซีเรียม
Cerium Isotopesไม่ระบุศัพท์บัญญัติซีเรียมไอโซโทป
Cerium Radioisotopesไม่ระบุศัพท์บัญญัติซีเรียมกัมมันตรังสี,ซีเรียมไอโซโทปรังสี
Cerotic Acidไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดซิโรทิก
Certificationไม่ระบุศัพท์บัญญัติประกาศนียบัตร,การสอบเพื่อตัดสินผล
Ceruloplasminไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซรูโลพลาสมิน,เซรูโลปลาสมิน,ซีรูโลพลาสมิน,เอ็นไซม์เซรูโลพลาสมิน,เอ็นซัยม์ซี่รูโลพลาสมิน
Cerumenไม่ระบุศัพท์บัญญัติขี้หู
Cerumen Gland Tumorไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอกของต่อมซีรูเมน
Cerumen, Excessiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติขี้หูมากเกินไป
Ceruminous Glandsไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมน้ำมัน
Cerumonolytic Activityไม่ระบุศัพท์บัญญัติฤทธิ์ในการย่อยขี้หู
Cervic, Carcinomaไม่ระบุศัพท์บัญญัติมะเร็งของปากมดลูก
Cervicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกสันหลังส่วนคอ,กระดูกสันหลังส่วนคอ,ประสาทคอ
Cervical Abnormalitiesไม่ระบุศัพท์บัญญัติความผิดปกติเกี่ยวกับปากมดลูก
Cervical Canalไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอมดลูก,ช่องภายในคอมดลูก,ช่องปากมดลูก,รูคอมดลูก
Cervical Cancerไม่ระบุศัพท์บัญญัติมะเร็งปากมดลูก
Cervical Capไม่ระบุศัพท์บัญญัติหมวกยางครอบปากมดลูก,การใช้หมวกยางครอบปากมดลูก
Cervical Carcinomaไม่ระบุศัพท์บัญญัติมะเร็งปากมดลูก,โรคมะเร็งปากมดลูก
Cervical Carcinoma, Invasiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติมะเร็งปากมดลูกแบบลุกลาม
Cervical Carcinoma, Uterineไม่ระบุศัพท์บัญญัติมะเร็งปากมดลูก
Cervical Cerclageไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเย็บปากมดลูก
Cervical Chain, Upperไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมน้ำเหลืองบริเวณคอส่วนบน
Cervical Changesไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเปลี่ยนแปลงของปากมดลูก
Cervical Collarไม่ระบุศัพท์บัญญัติปลอกคอ
Cervical Constrictionไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอยคอด
Cervical Cordไม่ระบุศัพท์บัญญัติไขสันหลังบริเวณคอ
Cervical Cycleไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอบของคอมดลูก
Cervical Dilatationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเปิดขยายของปากมดลูก,การกระทำเพื่อขยายปากมดลูก,การขยายปากมดลูก
Cervical Effacementไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสั้นบางของปากมดลูก
Cervical Erosionไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอมดลูกกร่อน,แผลปากมดลูก,ปากมดลูกกร่อน
Cervical Eversionไม่ระบุศัพท์บัญญัติปากมดลูกด้านในปลิ้นออกมาด้านนอกแต่กำเนิด
Cervical Excitation Painไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเคลื่อนไหวปากมดลูกทำให้เจ็บมาก
Cervical Factorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสาเหตุที่ปากมดลูก
Cervical Ganglionไม่ระบุศัพท์บัญญัติปมประสาทของคอมดลูก
Cervical Groupไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มต้นคอ
Cervical Hostilityไม่ระบุศัพท์บัญญัติความเป็นปฏิปักษ์จากคอมดลูก
Cervical Hostility Mucousไม่ระบุศัพท์บัญญัติมูกปากมดลูกมีคุณสมบัติไม่เอื้อต่อเชื้ออสุจิ
Cervical Incompetencyไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่องปากมดลูกเปิดมาก
Cervical Kyphosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะโค้งมาทางด้านหน้าของกระดูกคอ
Cervical Levelไม่ระบุศัพท์บัญญัติไขสันหลังระดับคอ
Cervical Medullary Transectionไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัดแยกก้านสมองออกจากไขสันหลัง
Cervical Mucous Examinationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจมูกปากมดลูก
Cervical Mucous Methodไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสังเกตมูกปากมดลูก
Cervical Mucusไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมือกคอมดลูก,เมือกปากมดลูก,มูกคอมดลูก,มูกปากมดลูก,มูกที่ปากมดลูก,เมือกจากปากมดลูก,เยื่อมูกปากมดลูก
Cervical Mucus Arborizationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแตกแขนงออกของมูคัสที่ปากมดลูก
Cervical Mucus Patternไม่ระบุศัพท์บัญญัติสภาพของมูกปากมดลูก
Cervical Nodesไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมน้ำเหลืองบริเวณคอ,ต่อมน้ำเหลืองที่คอ
Cervical Nodes, Posteriorไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมน้ำเหลืองที่คอกลุ่มหลัง
Cervical Nodes, Posteriorไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมบริเวณลำคอส่วนหลัง,ต่อมน้ำเหลืองแถวคอ
Cervical Osไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูคอมดลูก
Cervical Partไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดอาหารส่วนต้น
Cervical Plexusไม่ระบุศัพท์บัญญัติข่ายประสาทส่วนคอ,ข่ายประสาทเซอร์วิคัล
Cervical Plugไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อเมือกเป็นก้อนเหนียวจุกที่ปากมดลูก,มูกจุกอยู่ที่คอมดลูก
Cervical Portionไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่วงคอ
Cervical Regionไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกคอ
Cervical Scrape Smearไม่ระบุศัพท์บัญญัติการขูดปากมดลูก
Cervical Segmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติระดับคอ
Cervical Spineไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกก้านคอ,กระดูกคอ,กระดูกสันหลังที่คอ,กระดูกสันหลังคอ,กระดูกสันหลังส่วนคอ,กระดูกสันหลังช่วงคอ
Cervical Spine, Fractureไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกต้นคอหัก
Cervical Spondylosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อสันหลังระดับคอเสื่อม,สปอนดัยโลซิสของกระดูกสันหลังส่วนคอ,หินปูนเกาะอยู่
Cervical Stenosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอมดลูกตีบแคบ
Cervical Stenosis, Organicไม่ระบุศัพท์บัญญัติปากมดลูกตีบตัน
Cervical Stump, Carcinoma of theไม่ระบุศัพท์บัญญัติมะเร็งปากมดลูกในรายที่ตัดมดลูกออกไปแล้ว
Cervical Tendernessไม่ระบุศัพท์บัญญัติปากมดลูกมีอาการเจ็บ,การปวดเจ็บเมื่อเคลื่อนไหวปากมดลูก
Cervical Vertebraeไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกสันหลังส่วนคอ,กระดูกสันหลังตอนคอ,กระดูกสันหลังส่วนคอ,กระดูกสันหลังส่วนคอ
Cervical Vertebral Abnormalitiesไม่ระบุศัพท์บัญญัติความผิดปกติของกระดูกสันหลัง
Cervical Vertebral Canalไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกสันหลังส่วนต้นคอ
Cervicitisไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอมดลูกอักเสบ,ปากมดลูกอักเสบ,การอักเสบของปากมดลูก
Cervicitis, Acuteไม่ระบุศัพท์บัญญัติปากมดลูกอักเสบเฉียบพลัน
Cervicitis, Chronicไม่ระบุศัพท์บัญญัติปากมดลูกอักเสบเรื้อรัง
Cervicitis, Granulomatousไม่ระบุศัพท์บัญญัติแกรนูโลมาตัสเซอร์วิไซติส
Cervicitis, Mucopurulentไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนองในเทียม
Cervico-Facialไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอและหน้า
Cervicofacial Formไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบบเป็นที่ลำคอและใบหน้า
Cervicothoracic Injuriesไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบาดเจ็บที่คอและทรวงอกร่วมกัน
Cervixไม่ระบุศัพท์บัญญัติปากมดลูก,คอมดลูก,ส่วนคอมดลูก
Cervix and Osไม่ระบุศัพท์บัญญัติปากมดลูก
Cervix Diseasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอมดลูก,โรค;ปากมดลูก,โรค
Cervix Hypertrophyไม่ระบุศัพท์บัญญัติปากมดลูกโต,คอมดลูกโตเกิน
Cervix Incompetenceไม่ระบุศัพท์บัญญัติปากมดลูกเปิดง่าย,ปากมดลูกเปิด,คอมดลูกไร้สมรรถภาพ,ปากมดลูกไร้สมรรถภาพ
Cervix Neoplasmsไม่ระบุศัพท์บัญญัติปากมดลูก,เนื้องอก;คอมดลูก,เนื้องอก;มะเร็งของปากมดลูก
Cervix Soft Parts, Rigidity ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติปากมดลูกเกิดการแข็งกระด้างขึ้น
Cervix Uteriไม่ระบุศัพท์บัญญัติปากมดลูก,คอมดลูก
Cervix Uteri, Carcinoma ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติมะเร็งปากมดลูก
Cervix, Barrel-Shapedไม่ระบุศัพท์บัญญัติปากมดลูกเป็นรูปถัง
Cervix, Benign Lesions of theไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอยโรคชนิดธรรมดาของปากมดลูก
Cervix, Cancer of the, Invasiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติมะเร็งปากมดลูกระยะลุกลาม
Cervix, Carcinoma ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติมะเร็งของปากมดลูก
Cervix, Carcinoma of theไม่ระบุศัพท์บัญญัติมะเร็งปากมดลูก
Cervix, Dilatation ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติการขยายรูคอมดลูก
Cervix, Favourableไม่ระบุศัพท์บัญญัติปากมดลูกเหมาะต่อการคลอด
Cervix, Incompetentไม่ระบุศัพท์บัญญัติปากมดลูกปิดไม่ได้ดี,ปากมดลูกผิดปกติ,ปากมดลูกไม่แข็งแรง
Cervix, Malignancy ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอกร้ายของปากมดลูก
Cervix, Neoplasms of the, Benignไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอกชนิดธรรมดาของปากมดลูก
Cervix, Prolapsedไม่ระบุศัพท์บัญญัติปากมดลูกที่หย่อนยื่นออกมา
Cervix, Recurrent Carcinoma ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรักษามะเร็งปากมดลูกที่กลับเป็นใหม่
Cervix, Ripeไม่ระบุศัพท์บัญญัติปากมดลูกนุ่มยืดขยายได้,ปากมดลูกบางตัวและเริ่มเปิด
Cervix, Tumors of the Uterineไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอกของปากมดลูก
Cervix, Unripedไม่ระบุศัพท์บัญญัติปากมดลูกยังไม่พร้อมสำหรับการคลอด
Cervix, Uterineไม่ระบุศัพท์บัญญัติปากมดลูก
Cervix, Uterine, Carcinoma ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติมะเร็งของส่วนคอของมดลูก
Cesarean Sectionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผ่าตัดเอาเด็กออกทางหน้าท้อง,การผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง,การผ่าตัดให้เด็กคลอดออกทางหน้าท้อง,การผ่าตัดคลอด,การผ่าตัดทำคลอด,ผ่าตัดทำคลอด,การผ่าตัดเอาเด็กออกทางหน้าท้อง,การผ่าตัดเอาเด็กออก,การผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง,ผ่าคลอด,การผ่าท้องทำคลอด,การผ่าท้องคลอด,การผ่าท้องทำคลอด
Cesarean Section, Classicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผ่าตัดมดลูกตามแนวตั้ง
Cesarean Section, Repeatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผ่าท้องทำคลอดซ้ำ
Cesiumไม่ระบุศัพท์บัญญัติซีเซียม
Cesium Chlorideไม่ระบุศัพท์บัญญัติซีเซียมคลอไรด์
Cesium Isotopesไม่ระบุศัพท์บัญญัติซีเซียมไอโซโทป
Cestodaไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยาธิตัวตืด,พยาธิตัวตืดเซสโตดา
Cestode Infectionsไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยาธิตัวตืด,การติดเชื้อ
Cestodesไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยาธิตัวแบน,พยาธิตัวตืด,ตัวตืด
Cetasilไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซตาซิล
Cetecholไม่ระบุศัพท์บัญญัติเคทีคอล
Ceteris Paribusไม่ระบุศัพท์บัญญัติปัจจัยต่างๆคงที่
Cetrimidesไม่ระบุศัพท์บัญญัติซิทริไมด์,เซตริไมด์
Cetylไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกลือซีทิล
Cetyl Alcoholไม่ระบุศัพท์บัญญัติซิทิลแอลกอฮอล์
Cetyl Palmitateไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซติลปาล์มมิเตต
Cetylpalmitateไม่ระบุศัพท์บัญญัติซิทิลแพลมิเทต
Cetylpridinium Chlorideไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซทิลไพรดิเนียมคลอไรด์
Cevitamic Acidไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดซีวิตะมิค
Chaga's Diseaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเสื่อมสลายของเซลล์ปมประสาทในภายหลัง
Chagas Diseaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคชากาส
Chagas' Diseaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคชากาส์
Chagomaไม่ระบุศัพท์บัญญัติชาโกมา
Chainไม่ระบุศัพท์บัญญัติสายโซ่,เรียงตัวกันเป็นลูกโซ่,ลูกโซ่,สาย
Chain Extensionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเกิดขยายลูกโซ่
Chain Growthไม่ระบุศัพท์บัญญัติเพิ่มความยาว
Chain of Eventsไม่ระบุศัพท์บัญญัติปรากฏการณ์แบบลูกโซ่
Chain of Transmissionไม่ระบุศัพท์บัญญัติสายโซ่ของการติดต่อ,สายโซ่ของการติดต่อ
Chain Structureไม่ระบุศัพท์บัญญัติโครงสร้างโซ่
Chain, Coldไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบสายโซ่ความเย็น
Chain, Lightไม่ระบุศัพท์บัญญัติสายเบา,เส้นที่เบากว่า
Chain, Longไม่ระบุศัพท์บัญญัติสายยาว,โซ่ยาว
Chain, Parentไม่ระบุศัพท์บัญญัติลูกโซ่หลัก
Chain, Sideไม่ระบุศัพท์บัญญัติสายข้างเคียง,สายข้าง
Chain, Straightไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารประกอบพวกสายโซ่ตรง,เรียงตัวตามแนวตรง,สายตรง,โซ่ตรง
Chain, Zigzagไม่ระบุศัพท์บัญญัติสายหงิกงอ
Chainingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเชื่อมโยง
Chaining Organizationไม่ระบุศัพท์บัญญัติความสัมพันธ์แบบลูกโซ่
Chair Formไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูปเก้าอี้
Chair Letterไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเคลื่อนย้ายโดยใช้เก้าอี้
Chair Sittingไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่านั่งเก้าอี้
Chairs, Baranyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเก้าอี้หมุน
Chalazionไม่ระบุศัพท์บัญญัติก้อนนูน
Chalcopyriteไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาลโคไพไรต์
Chalk Boardไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผ่นไม้
Chalk-Board Techniqueไม่ระบุศัพท์บัญญัติเทคนิคการใช้แทนกระดานดำ
Chalky Appearanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะขาวทึบเป็นเนื้อเดียวกันแบบชอล์ค
Chalky Streaksไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นสีขาวคล้ายชอล์ค
Challengeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการท้าทาย
Challenge Testไม่ระบุศัพท์บัญญัติทดลองให้แมลงต่อย
Challenging Doseไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวทำให้เกิดอาการ
Chambersไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่อง,จานเลี้ยงเซลล์,เชมเบอร์,ห้อง,กล่องเก็บความชื้น,แชมเบอร์
Chambers of the Eyeไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่องโพรงของตา
Chambers, Expansionไม่ระบุศัพท์บัญญัติที่เก็บสาร
Chambers, Materingไม่ระบุศัพท์บัญญัติที่เก็บสารที่วัดขนาดได้
Chambers, Moistไม่ระบุศัพท์บัญญัติจานแก้วมีความชื้น
Chanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติโดยบังเอิญ
Chance of Successไม่ระบุศัพท์บัญญัติโอกาสสำเร็จ
Chancreไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผลริมแข็ง
Chancre, Hardไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผลริมแข็ง,โรคซิฟิลิส,แผลขอบแข็ง
Chancre, Softไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผลริมอ่อน,โรคแผลริมอ่อน
Chancre, Soft, Maleไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผลริมอ่อน
Chancre, Tuberculousไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผลวัณโรค
Chancriformไม่ระบุศัพท์บัญญัติผิวหนังตายกลายเป็นสีคล้ำ
Chancroidไม่ระบุศัพท์บัญญัติฝีมะม่วง,แผลริมอ่อน,โรคแผลริมอ่อน
Changers, Manual Cassetteไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องเปลี่ยนกล่องฟีล์มที่ใช้มือ
Changes in Bowel Habitไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเปลี่ยนแปลงของระบบทางเดินอาหาร
Changes in Motor Functionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเปลี่ยนแปลงของหน้าที่การเคลื่อนไหว
Changes in Polarityไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่เรียงเป็นระเบียบ
Changes of Bowel Habitไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเปลี่ยนแปลงในการถ่ายอุจจาระ
Changes of Dressingsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเปลี่ยนผ้าทำแผล
Changes, Absoluteไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเปลี่ยนแปลงที่เป็นจริงการเปลี่ยนแปลงที่เป็นจริง
Changes, Advancedไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเปลี่ยนแปลงขั้นรุนแรง
Changes, Biphasicไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเปลี่ยนแปลง2ขั้นตอน
Changes, Earlyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเปลี่ยนแปลงขั้นเริ่มแรก
Changes, Moderateไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเปลี่ยนแปลงขั้นปานกลาง
Changes, Non-Specificไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเปลี่ยนแปลงแบบไม่จำเพาะ
Changes, Relativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเปลี่ยนแปลงที่สัมพันธ์กันการเปลี่ยนแปลงสัมพันธ์กัน
Changes, Secondaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเปลี่ยนแปลงทุติยภูมิเสื่อมสลายไป
Changes, Severeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเปลี่ยนแปลงขั้นรุนแรง
Changes, Spontaneousไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดขึ้นเอง
Changes, Toxicไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากภาวะพิษ
Changing Agentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติผู้ถ่ายทอดความรู้
Channel, Singleไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่องเดี่ยว
Channelsไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีส่งข่าว,ช่องทาง,ช่อง,ช่องแคบ,เส้น
Channels, Binauralไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่องแฝด
Channels, Commonไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่อทางร่วม
Channels, Doubleไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่องแฝด
Channels, Greenไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบทางด่วน
Channels, Sepiginousไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่องที่คดไปมา
Chaoticไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่เป็นระเบียบ
Chaotic Patternไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูปร่างลักษณะต่างๆกัน
Chaperonsไม่ระบุศัพท์บัญญัติพี่เลี้ยง
Characterไม่ระบุศัพท์บัญญัติอุปนิสัย,ลักษณะ,ลักษณะพิเศษ,คุณลักษณะ
Character Disordersไม่ระบุศัพท์บัญญัติบุคลิกภาพแปรปรวน
Character, Fundamentalไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะภาพหลักมูล
Character, Internalไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะภายใน
Characteristicไม่ระบุศัพท์บัญญัติคุณลักษณะ,ลักษณะเฉพาะ,ลักษณะ
Characteristic Featuresไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะจำเพาะ
Characteristicsไม่ระบุศัพท์บัญญัติคุณลักษณะ,ทักษะ,ลักษณะเฉพาะ,คุณสมบัติประจำตัว
Characteristics of Studentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติคุณลักษณะของนักเรียน
Characteristics, Classไม่ระบุศัพท์บัญญัติคุณลักษณะทั่วไป
Characteristics, Differentialไม่ระบุศัพท์บัญญัติคุณสมบัติต่างๆ
Characteristics, Individualไม่ระบุศัพท์บัญญัติคุณลักษณะเฉพาะ
Characteristics, Stableไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะที่ถาวร
Characteristics, Structuralไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะเฉพาะของโครงสร้าง
Characterizationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแสดงออกของเจตคติ
Characterization by a Valueไม่ระบุศัพท์บัญญัติสร้างคุณลักษณะตามค่านิยม
Characterologic Patternไม่ระบุศัพท์บัญญัติอุปนิสัย
Charcoalไม่ระบุศัพท์บัญญัติถ่านไม้,ผงถ่าน,ถ่าน,ผงถ่านที่ได้จากการเผาพืช
Charcoal, Activatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติผงถ่าน,แอคติเวตชาโคล
Charcoal, Powdered Activatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาถ่านผง
Charcoal, Vegetableไม่ระบุศัพท์บัญญัติผงถ่านที่ได้จากการเผาพืช
Charcot Jointไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อบวมและงอไม่ได้
Charcot's Jointไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อบวม,ข้อของชาร์โคท์
Charcot's Triadไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการปวดที่ท้องบนด้านขวา,ไทรแอดของชาร์โคต์
Chargeไม่ระบุศัพท์บัญญัติประจุ,อัดแบตเตอรี่,เก็บประจุไฟฟ้าไว้
Charge Negativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติประจุลบ
Charge Reversalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกลับชนิดของประจุ
Charge Separationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกระจายของประจุ
Charge, Negativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติประจุไฟฟ้าลบ
Chargingไม่ระบุศัพท์บัญญัติประจุไฟฟ้าที่กระจายออกมา
Charredไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกรียม
Chart Presentationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการนำเสนอโดยแผนภูมิ
Chartreuseไม่ระบุศัพท์บัญญัติสีบรั่นดี
Chartsไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูปแผนภูมิ,แผนภูมิ
Charts, Combined Valueไม่ระบุศัพท์บัญญัติตารางค่ารวม
Chartulaeไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาผงที่แบ่งเป็นซอง
Check Listไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบบฟอร์มการตรวจสอบ,แบบเลือกเช็ค,บัญชีรายการ
Check upไม่ระบุศัพท์บัญญัติตรวจร่างกาย
Check, Doubleไม่ระบุศัพท์บัญญัติประสิทธิภาพในการแยกวิเคราะห์
Check, Performanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจสมรรถภาพ,การตรวจสมรรถภาพ
Check, Previousไม่ระบุศัพท์บัญญัติการดูค่าของสารที่ผ่านมา
Checker Board Patternไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาพที่เป็นตาหมากรุก
Checklistไม่ระบุศัพท์บัญญัติรายการตรวจสอบ
Checkreinไม่ระบุศัพท์บัญญัติทำหน้าที่ดึงรั้ง
Chediak-Higashi Syndromeไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มอาการชีแด็ก-ฮิกาชิ
Cheekไม่ระบุศัพท์บัญญัติแก้ม
Cheeseไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนยแข็ง
Cheese Productionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผลิตเนยแข็ง
Cheese, Cottageไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนยแข็งชนิดครีม
Cheese, Creamไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนยแข็งชนิดครีม
Cheesyไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลิ่นคล้ายเนยแข็ง
Cheesy Massไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้อคล้ายเนยแข็ง
Cheilitisไม่ระบุศัพท์บัญญัติริมฝีปากอักเสบ,ริมฝีปากแตกและปวด
Cheilosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติริมฝีปากแตก,ปากและลิ้นแตกและอักเสบ,โรคปากนกกระจอก,การอักเสบของเยื่อบุริมฝีปาก
Chelantsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารคีแลนต์
Chelate Compoundsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารประกอบคีเลต
Chelatesไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารคอยจับ
Chelates, Cupricไม่ระบุศัพท์บัญญัติซีเลตของทองแดง
Chelating Agentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวกระทำคีเลต;คีเลต,สาร;สารเสริมฤทธิ์การยับยั้งออกซิเดชั่น;ยาจับเหล็ก;สารทำให้เกิดซีเลต;สารคีเลต;สารคีเลตติง;สารที่จับเหล็ก;สารที่ไปจับกับทองแดง;คีเลติงก์เอเจนต์;สารจับเหล็ก;สารคีเลต
Chelationไม่ระบุศัพท์บัญญัติชีเลชั่น,กระบวนการคีเลชัน,การซีเลต
Cheliceraeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเขี้ยวพิษ
Chemicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติทางเคมี
Chemical Agentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสิ่งที่ทำให้เกิดโรคทางเคมี,สารเคมี,องค์กรทางเคมี,สารเคมี
Chemical Analysisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจทางเคมี
Chemical Asphyxiantsไม่ระบุศัพท์บัญญัติก๊าซพิษที่ทำให้ร่างกายขาดออกซิเจน
Chemical Assayไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจทางเคมี
Chemical Bondไม่ระบุศัพท์บัญญัติแรงที่ยึดกันทางเคมี,แรงยึดทางเคมี,พันธะเคมี,พันธะเคมี
Chemical Bondingไม่ระบุศัพท์บัญญัติพันธะเคมี
Chemical Breakdownไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสลายตัวทางเคมี
Chemical Changeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเปลี่ยนแปลงทางเคมี,การเปลี่ยนแปลงทางเคมี
Chemical Compositionไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนประกอบทางเคมี,องค์ประกอบทางเคมี
Chemical Degradation Routesไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสลายตัวทางเคมี
Chemical Depilationไม่ระบุศัพท์บัญญัติเดพิเลชั่นเคมี
Chemical Durabilityไม่ระบุศัพท์บัญญัติความคงทนทางเคมี
Chemical Energyไม่ระบุศัพท์บัญญัติพลังงานเคมี
Chemical Engineeringไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิศวกรรมเคมี
Chemical Evidenceไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
Chemical Examinationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจโดยใช้สารเคมี
Chemical Factorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติปัจจัยทางเคมี
Chemical Fixationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรักษาตัวอย่างโดยวิธีการทางเคมี,การตรึงด้วยสารเคมี
Chemical Free Energyไม่ระบุศัพท์บัญญัติพลังงานเคมีอิสระ
Chemical Gradientไม่ระบุศัพท์บัญญัติความเข้มข้นของสาร
Chemical Hypothesisไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมมุติฐานทางเคมี,สมมุติฐานเคมี
Chemical Indicatorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการใช้เครื่องบอกทางเคมี
Chemical Industryไม่ระบุศัพท์บัญญัติอุตสาหกรรมเคมี
Chemical Interactionไม่ระบุศัพท์บัญญัติปฏิกิริยาทางเคมี
Chemical Kineticsไม่ระบุศัพท์บัญญัติจลนศาสตร์เคมี
Chemical Mediatorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสื่อทางเคมี,สารเคมี,สารเคมีสื่อกลาง,สื่อกลางทางเคมี
Chemical Messengersไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวนำข่าวสารทางเคมีสัญญาณเคมี
Chemical Methodไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีทางเคมี,วิธีการใช้สารเคมี
Chemical Natureไม่ระบุศัพท์บัญญัติธรรมชาติทางเคมี
Chemical Phaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
Chemical Potentialsไม่ระบุศัพท์บัญญัติศักยภาพทางเคมี
Chemical Powder, Dryไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง
Chemical Prewashไม่ระบุศัพท์บัญญัติการล้างก่อนด้วยสารเคมี
Chemical Processesไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระบวนการทางเคมี
Chemical Propertiesไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมบัติทางเคมี
Chemical Reagentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารเคมี
Chemical Regulationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการควบคุมโดยสารบางอย่าง
Chemical Resistantsไม่ระบุศัพท์บัญญัติความต้านทานทางเคมี
Chemical Sensesไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสัมผัสทางเคมี,สัมผัสทางเคมี
Chemical Signalsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสัญญาณทางเคมี
Chemical Signals, Classicไม่ระบุศัพท์บัญญัติสัญญาณทางเคมีหลัก
Chemical Stabilityไม่ระบุศัพท์บัญญัติความคงตัวทางเคมี
Chemical Stimulationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกระตุ้นโดยสารเคมี
Chemical Stimuliไม่ระบุศัพท์บัญญัติสิ่งกระตุ้นซึ่งเป็นสารเคมี,สื่อเร่งทางเคมี,สิ่งกระตุ้นทางเคมี
Chemical Structureไม่ระบุศัพท์บัญญัติโครงสร้างทางเคมี
Chemical Substancesไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารเคมี
Chemical Synovitisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอักเสบจากสารเคมี
Chemical Toxicityไม่ระบุศัพท์บัญญัติพิษจากสารเคมี
Chemical Transmissionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการส่งต่อทางเคมี
Chemical Unitไม่ระบุศัพท์บัญญัติหน่วยทางเคมี
Chemical Warfareไม่ระบุศัพท์บัญญัติสงครามเคมี
Chemical Warfare Agentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสงครามเคมี,สาร
Chemical-Bond Energyไม่ระบุศัพท์บัญญัติพลังงานทางเคมี
Chemical-Waste Disposalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกำจัดของเสียที่มีสารเคมี
Chemically Equivalentไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารที่สมบูรณ์ทางเคมี
Chemically, Highly Reactiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติไวต่อปฏิกิริยาเคมี
Chemicalsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารเคมี
Chemicals, Unidentifiedไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารเคมีที่ไม่ระบุชนิด
Chemiosmoticไม่ระบุศัพท์บัญญัติเคมิออสโมติก
Chemiosmotic Energy Transductionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเปลี่ยนรูปของพลังงานโดยสมมุติฐานเคมีออสโมติก
Chemiosmotic Hypothesisไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมมติฐานเคมิออสโมติก,สมมุติฐานเคมิออสมอติค
Chemistryไม่ระบุศัพท์บัญญัติเคมี
Chemistry, Analyticalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเคมีวิเคราะห์
Chemistry, Clinicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเคมีคลินิค,เคมีคลินิก
Chemistry, Coordinationไม่ระบุศัพท์บัญญัติเคมีโคออร์ดิเนชั่น
Chemistry, Organicไม่ระบุศัพท์บัญญัติอินทรีย์เคมี,เคมีอินทรีย์
Chemistry, Pharmaceuticalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเภสัชเคมี
Chemistry, Physicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเคมีกายภาพ,การแยกสลายด้วยน้ำ
Chemistry, Physiologicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติสรีรเคมี
Chemists, Clinicalไม่ระบุศัพท์บัญญัตินักเคมีคลินิก
Chemodectomaไม่ระบุศัพท์บัญญัติเคโมเดคโตมา
Chemopreventionไม่ระบุศัพท์บัญญัติเคมีป้องกัน
Chemoprophylaxisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการใช้ยาป้องกัน,การใช้ยาป้องกันโรค,การป้องกันด้วยยา,การป้องกันไข้มาลาเรีย
Chemoprophylaxis, Primaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติใช้ยาป้องกันการติดเชื้อ,ป้องกันไม่ให้ได้รับเชื้อ
Chemoprophylaxis, Secondaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติป้องกันไม่ให้เกิดเป็นโรค,ใช้ยาป้องกันไม่ให้ร่างกายผู้ได้รับเชื้อเกิดเป็น
Chemoreceptorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการจับกับสารเคมี,คีโมรีเซ็พเตอร์ส,เคโมรีเซฟเตอร์,คีโมรีเซพเตอร์,เคมโมรีเซฟเตอร์,เครื่องรับสารเคมี
Chemosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อบุตาบวมแดง,เยื่อบุตาแดงและบวม,เยื่อบุตาขาวบวม,เยื่อบุตาบวม,เยื่อตาขาวบวม
Chemosterilantsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารทำให้แมลงเป็นหมัน
Chemosuppressiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติการใช้ยากดอาการ
Chemosurgeryไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผ่าตัดร่วมกับการใช้ยาจี้ให้ผิวหนังไหม้
Chemosynthesisไม่ระบุศัพท์บัญญัติพลังงานจากสารอินทรีย์อื่นๆ
Chemotactic Factorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารที่สามารถเรียกเม็ดเลือดขาว,สารเคมีที่มีอำนาจดึงดูดได้,คุณสมบัติเป็นสารคีโมแทคติค
Chemotactic Factors, Eosinophilไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารดึงดูดอีโอสิโนฟิล
Chemotaxisไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริเวณที่สิ่งแปลกปลอมอยู่ได้,บริเวณที่มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ได้,บริเวณที่อักเสบ,ความดึงดูดของสารเคมี,สิ่งแปลกปลอม,ปฏิกิริยาชักนำทางเคมี,การดึงดูด
Chemotaxis Assayไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเคลื่อนที่ของเม็ดเลือดขาว
Chemotherapeutic Agents, Localไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาเฉพาะที่
Chemotherapeutic Agents, Topicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการใช้ยาฆ่าเชื้อบริเวณบาดแผล
Chemotherapyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเคมีบำบัด,การรักษาด้วยยา,การใช้เคมีบำบัด,การใช้สารเคมีรักษา,การให้สารเคมีบำบัด,รักษาด้วยสารเคมี,การใช้ยาฆ่ามะเร็ง,การใช้ยารักษา,การใช้สารเคมีบำบัด
Chemotherapy, Intermittent Supervisedไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบยาแบบควบคุมเว้นระยะ,การใช้ยาแบบเว้นระยะในการควบคุม
Chemotherapy, Maintenanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบำบัดในระยะยาว
Chemotherapy, Prophylacticไม่ระบุศัพท์บัญญัติการให้สารเคมีบำบัดเพื่อป้องกันมะเร็ง
Chemotherapy, Single Agentไม่ระบุศัพท์บัญญัติการใช้สารเคมีบำบัดชนิดเดียว
Chemotherapy, Standardไม่ระบุศัพท์บัญญัติการใช้ยาแบบมาตรฐาน
Chemotrophไม่ระบุศัพท์บัญญัติเคโมโทรฟ
Chenodeoxycholic Acidไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดคีโนดีย์ออกซีย์โคลิก,กรดชีโนดีออกซี่โคลิค,กรดคิโนดีออกซิโคลิค
Chenodeoxycholyl-CoAไม่ระบุศัพท์บัญญัติชีโนดีออกซิโคลิลโคเอ
Cherry Red Compoundsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสีแดงส้ม
Cherry Sodaไม่ระบุศัพท์บัญญัติเชอร์รี่โซดา
Cherry-Redไม่ระบุศัพท์บัญญัติสีแดงสด
Chestไม่ระบุศัพท์บัญญัติทรวงอก,อก
Chest Circumferenceไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นรอบอก
Chest Deformityไม่ระบุศัพท์บัญญัติการพิการของทรวงอก
Chest Drainageไม่ระบุศัพท์บัญญัติการระบายทรวงอก
Chest Expansionไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่าบริหารของหน้าอก
Chest Infectionsไม่ระบุศัพท์บัญญัติอินเฟ็กชั่นในทรวงอก
Chest Injuriesไม่ระบุศัพท์บัญญัติทรวงอกบาดเจ็บ,บาดเจ็บของทรวงอก
Chest Leadไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุดการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจบริเวณหน้าอก
Chest Lead, Unipolarไม่ระบุศัพท์บัญญัติขั้วต่อทรวงอก
Chest Painไม่ระบุศัพท์บัญญัติเจ็บบริเวณหน้าอก
Chest Pain, Right Lowerไม่ระบุศัพท์บัญญัติเจ็บทรวงอกด้านล่างขวา
Chest Pieceไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนหน้าอก,ส่วนอก
Chest Push, One Handไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลักอก
Chest Regionไม่ระบุศัพท์บัญญัติทรวงอก
Chest Restไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่าพักระดับอก
Chest Stretcherไม่ระบุศัพท์บัญญัติยักเงี่ยง
Chest Surgeryไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผ่าตัดบริเวณทรวงอก
Chest Wallไม่ระบุศัพท์บัญญัติผนังของทรวงอก,ผนังอก
Chest X-Rayไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจปอดด้วยรังสี
Chest, Barrelไม่ระบุศัพท์บัญญัติอกรูปถังเบียร์,ลักษณะอกคล้ายถังเบียร์
Chest, Flaring ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบานขยายออกของทรวงอก
Chest, Flatไม่ระบุศัพท์บัญญัติอกแบน
Chest, Lowerไม่ระบุศัพท์บัญญัติทรวงอกช่วงล่าง
Chest, Oppression in theไม่ระบุศัพท์บัญญัติแน่นหน้าอก
Chest, Shieldไม่ระบุศัพท์บัญญัติหน้าอกลักษณะเหมือนโล่,อกกว้างหนา
Chest, X-Rayไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอกซเรย์ปอด
Chest-Head Ratioไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัตราส่วนระหว่างขนาดรอบอกกับขนาดรอบศีรษะ,อัตราส่วนระหว่างเส้นรอบอกกับเส้นรอบศีรษะ
Chewingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเคี้ยว
Chewing Gumไม่ระบุศัพท์บัญญัติหมากฝรั่ง
Chewing Reflexไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระตุ้นให้เกิดการเคี้ยว
Chewing Typeไม่ระบุศัพท์บัญญัติปากแบบกัด
Chi-Squareไม่ระบุศัพท์บัญญัติไค-สแควร์
Chi-Square Testไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทดสอบไคสแควร์,การทดสอบไคว์สแควร์
Chi-Square, Contingencyไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอนทินเจนซีไค-สแควร์
Chiari-Frommel Syndromeไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มอาการคิเอริ-ฟรอมเมล
Chiasmaไม่ระบุศัพท์บัญญัติไคแอสมา
Chick Embryoไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอ็มบริย์โอไก่,เอ็มบริโอไก่,ตัวอ่อนของไก่
Chick Embryo, Developingไม่ระบุศัพท์บัญญัติไข่ที่กำลังฟัก
Chicken Embryo Originไม่ระบุศัพท์บัญญัติคัพภะไก่
Chickenpoxไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคสุกใส,ฝีดาษไก่,ตุ่มอีสุกอีใส,โรคอีสุกอีใส,อีสุกอีใส,โรคไข้สุกใส,ไข้สุกใส,เชื้ออีสุกอีใส,สุกใส
Chickensไม่ระบุศัพท์บัญญัติไก่
Chief Cells, Inactiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติชีพเซลล์เฉื่อย
Chief Complaintsไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการสำคัญ,อาการสำคัญที่นำผู้ป่วยมาโรงพยาบาล,อาการนำ,สาเหตุสำคัญ,อาการสำคัญที่นำผู้ป่วยมาหาแพทย์,ปัญหาที่นำผู้ป่วยมาพบแพทย์
Chignonไม่ระบุศัพท์บัญญัติชิกนอน
Chigyersไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวไรอ่อน
Chikungunyaไม่ระบุศัพท์บัญญัติชิกุนกุนย่า
Chikungunya Virusไม่ระบุศัพท์บัญญัติชิคุนกุนยาไวรัส,ไวรัสชิคุนกุนยา
Childไม่ระบุศัพท์บัญญัติเด็ก
Child Abuseไม่ระบุศัพท์บัญญัติเด็ก,การทารุณ;การทารุณเด็ก;การทารุณกรรมบุตร;การทำร้ายลูก
Child Bearing Ageไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่วงอายุที่มีบุตรได้
Child Behaviorไม่ระบุศัพท์บัญญัติเด็ก,พฤติกรรม;พฤติกรรมของเด็ก
Child Behavior Disordersไม่ระบุศัพท์บัญญัติพฤติกรรมของเด็กผิดปกติ;เด็ก,พฤติกรรมผิดปกติ
Child Careไม่ระบุศัพท์บัญญัติเด็ก,การดูแล;การบริบาลทารก;การเลี้ยงดูและอบรมเด็ก
Child Centeredไม่ระบุศัพท์บัญญัติประโยชน์ของเด็กเป็นใหญ่
Child Developmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติเด็กการพัฒนา;พัฒนาการของเด็ก;เด็ก,พัฒนาการ;การเจริญเติบโตของเด็ก
Child Feelingsไม่ระบุศัพท์บัญญัติความรู้สึกของเด็ก
Child Health Associatesไม่ระบุศัพท์บัญญัติผู้ช่วยกุมารแพทย์
Child Health Careไม่ระบุศัพท์บัญญัติการดูแลสุขภาพเด็ก
Child Health Servicesไม่ระบุศัพท์บัญญัติอนามัยเด็ก,การบริการ;เด็ก,การบริการสุขภาพ;บริการสุขภาพเด็ก
Child Health Supervisionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการดูแลสุขภาพเด็ก
Child Needsไม่ระบุศัพท์บัญญัติความต้องการของเด็ก
Child Nutritionไม่ระบุศัพท์บัญญัติโภชนาการเด็ก
Child Psychiatric Disordersไม่ระบุศัพท์บัญญัติปัญหาทางจิตเวชในเด็ก
Child Psychiatryไม่ระบุศัพท์บัญญัติจิตเวชศาสตร์วัยเด็ก,จิตเวชศาสตร์เด็ก,จิตเวชเด็ก
Child Psychologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติจิตวิทยาวัยเด็ก,จิตวิทยาเด็ก
Child Rearingไม่ระบุศัพท์บัญญัติเด็ก,การเลี้ยงดู;เด็ก,การเลี้ยง;การเลี้ยงดูเด็ก;การอบรมเด็ก
Child Study Association of Americaไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมาคมการศึกษาเรื่องเด็กแห่งประเทศสหรัฐฯ
Child Welfareไม่ระบุศัพท์บัญญัติเด็ก,สวัสดิการ;เด็ก,การสงเคราะห์
Child Woman Ratioไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัตราส่วนเด็กต่อสตรี
Child's Workไม่ระบุศัพท์บัญญัติงานของเด็ก
Child, Anxiousไม่ระบุศัพท์บัญญัติเด็กที่มีความวิตกกังวล
Child, Compulsiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติเด็กย้ำคิดย้ำทำ
Child, Debilitatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเด็กที่อ่อนแอ
Child, Difficultไม่ระบุศัพท์บัญญัติเด็กที่เลี้ยงยาก
Child, Easyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเด็กเลี้ยงง่าย
Child, Floppyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเด็กที่มีกล้ามเนื้ออ่อนแรง,เด็กที่การเติบโตไม่สมอายุและกล้ามเนื้อลายอ่อนกำลัง
Child, Giftedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเด็กที่มีพรสวรรค์
Child, Hospitalizedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเด็กในโรงพยาบาล
Child, Illegitimateไม่ระบุศัพท์บัญญัติลูกนอกสมรส
Child, Neglectedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเด็กที่ถูกทอดทิ้ง
Child, Over Protectedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเด็กถูกตามใจจนเคยตัว
Child, Prepubertalไม่ระบุศัพท์บัญญัติวัยก่อนหนุ่มสาว
Child, Preschoolไม่ระบุศัพท์บัญญัติเด็กวัยก่อนเรียน,วัยอนุบาล,เด็กวัยก่อนเรียน
Child, Rejectedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเด็กที่ถูกทอดทิ้ง
Child, Schoolไม่ระบุศัพท์บัญญัติเด็กวัยเรียน
Child, Social Maladjustedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเด็กที่มีการปรับตัวยากลำบาก
Child, Socially Exceptionalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเด็กที่มีการปรับตัวยากลำบาก
Child, Submissiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติเด็กว่าง่าย
Child, Unwantedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเด็กที่ไม่ถูกต้องการ
Child, Wantedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเด็กที่พ่อแม่ต้องการ,เด็กที่พ่อแม่ต้องการ
Child, Youngไม่ระบุศัพท์บัญญัติเด็กเล็กอายุต่ำกว่า5ปี
Child-Woman Ratioไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัตราส่วนของเด็กต่อสตรี
Childbearing Ageไม่ระบุศัพท์บัญญัติสตรีในวัยที่มีบุตรได้
Childbearing Yearsไม่ระบุศัพท์บัญญัติวัยมีบุตร
Childbirthไม่ระบุศัพท์บัญญัติเด็กเกิด
Childhoodไม่ระบุศัพท์บัญญัติวัยเด็ก,เด็กโต
Childhood Formไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบบที่เกิดในเด็กโต
Childhood Periodไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะเด็ก
Childhood Period, Earlyไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่วงอายุ0-6ปี
Childhood Typeไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะเด็ก
Childhood, Lateไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะเด็กโต,ระยะท้ายของวัยเด็ก
Childhood, Middleไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลางวัยเด็ก
Childhood, Secondไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลับเป็นเด็กครั้งที่สอง
Childrenไม่ระบุศัพท์บัญญัติเด็ก
Children, Emotionally Exceptalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเด็กที่มีปัญหาทางอารมณ์
Children, Livingไม่ระบุศัพท์บัญญัติจำนวนลูกที่มีชีวิตอยู่
Children, Olderไม่ระบุศัพท์บัญญัติเด็กโต,เด็กโตเต็มที่แล้ว
Children, Preverbalไม่ระบุศัพท์บัญญัติก่อนวัยพูด
Children, Psychoticไม่ระบุศัพท์บัญญัติเด็กโรคจิต
Children, School Ageไม่ระบุศัพท์บัญญัติเด็กวัยเรียน
Children, Youngไม่ระบุศัพท์บัญญัติเด็กที่โตขึ้นมา,เด็กเล็ก
Chile Saltpeterไม่ระบุศัพท์บัญญัติชิลีซอลต์ปีเตอร์
Chili Pepperไม่ระบุศัพท์บัญญัติพริกไทย
Chillไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสั่น,หนาวสั่น,หนาวสะท้าน
Chill and Fever, Unexplainedไม่ระบุศัพท์บัญญัติมีไข้หนาวสั่นอธิบายสาเหตุไม่ได้
Chill, Shakingไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนาวสั่นมาก
Chill, Zincไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสั่นแบบได้รับสังกะสี
Chillinessไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนาวสั่น,สะท้าน
Chilopodaไม่ระบุศัพท์บัญญัติชั้นไคโลโปดา
Chimpanzeeไม่ระบุศัพท์บัญญัติซิมแพนซี,ลิงซิมแปนซี
Chinไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาง
Chin Halterไม่ระบุศัพท์บัญญัติผ้าที่ใช้ดึงคอ
Chin inไม่ระบุศัพท์บัญญัติก้มหน้า
Chin, Recessไม่ระบุศัพท์บัญญัติคางที่สั้นมากๆ
Chin-Shields, Anteriorไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกล็ดคางหน้าของงู
Chin-Shields, Posteriorไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกล็ดคางหลังของงู
China Clayไม่ระบุศัพท์บัญญัติดินเหนียว
China Manไม่ระบุศัพท์บัญญัติคนจีน
Chinchillaไม่ระบุศัพท์บัญญัติพันธุ์คินคิลลา
Chinese Finger Trapไม่ระบุศัพท์บัญญัติปลอกสาแหรกนิ้ว3อัน
Chinese Hamstersไม่ระบุศัพท์บัญญัติสัตว์ทดลอง
Chinese Medical Herbsไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาจีน
Chinese Restaurant Syndromeไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคภัตตาคารอาหารจีน
Chinese Rooster Fightไม่ระบุศัพท์บัญญัติเขย่งก้าวชนไหล่แบบจีน
Chipไม่ระบุศัพท์บัญญัติก้อนเล็กๆ
Chipcoteไม่ระบุศัพท์บัญญัติชิบโคท
Chiralไม่ระบุศัพท์บัญญัติไคร์ล
Chiralityไม่ระบุศัพท์บัญญัติไครัลลิตี
Chiropractorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติไคโรแพรคเตอร์
Chitinไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารแข็ง,ไคติน
Chitin Powderไม่ระบุศัพท์บัญญัติผงไคทิน
Chkondrusไม่ระบุศัพท์บัญญัติชอนดรัส
Chlamydiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติคลามัยเดีย,แคลมีเดีย
Chlamydia Infectionsไม่ระบุศัพท์บัญญัติคลามัยเดีย,การติดเชื้อ
Chlamydia Trachomatisไม่ระบุศัพท์บัญญัติคลามัยเดียทราโคมาติส,คลามิเดียทราโคมาตีส
Chlamydiaeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเชื้อแคลมีเดีย
Chloasmaไม่ระบุศัพท์บัญญัติฝ้าบนใบหน้า,ตกกระที่ใบหน้า,หน้าเป็นฝ้า,การตกกระที่ใบหน้า,ฝ้า,ฝ้าบนใบหน้า
Chlor-Alkali Industryไม่ระบุศัพท์บัญญัติคลอรีนในการอุตสาหกรรม
Chlor-Trimetonไม่ระบุศัพท์บัญญัติคลอร์ไตรมีตอน
Chloralไม่ระบุศัพท์บัญญัติคลอราล
Chloral Hydrateไม่ระบุศัพท์บัญญัติคลอราลไฮเดรต,คลอราลไฮเดรท
Chloraloseไม่ระบุศัพท์บัญญัติคลอราโลส,คลอราโลส,ยา
Chlorambenไม่ระบุศัพท์บัญญัติคลอเแรมเบน
Chlorambucilไม่ระบุศัพท์บัญญัติคลอแรมบุซิล;คลอแรมบูซิล,ยา;คลอแรมบูซิล
Chloraminesไม่ระบุศัพท์บัญญัติคลอรามีน;คลอรามีน,ยา
Chloramphenicolไม่ระบุศัพท์บัญญัติคลอแรมเฟนิคอล,ยา;คลอแรมฟีนิคอล;คลอแรมเฟนิคอล;่คลอแรมเฟนิคอล
Chloramphenicol Palmitateไม่ระบุศัพท์บัญญัติคลอแรมเฟนนิคอล,คลอแรมพินิคอลแพลมิเทต
Chloranilไม่ระบุศัพท์บัญญัติคลอรานิล
Chloratesไม่ระบุศัพท์บัญญัติคลอเรทส์,คลอเรท
Chlorcyclizineไม่ระบุศัพท์บัญญัติคลอซัยคลิซีน
Chlorcyclizine Hydrochlorideไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาคลอรีไซคลิซินไฮโดรคลอไรด์
Chlordanไม่ระบุศัพท์บัญญัติคลอร์ดาน;คลอร์แดน,สาร;คลอเดน;คลอร์เดน
Chlordiazepoxideไม่ระบุศัพท์บัญญัติคลอดไดอะเซพ็อคไซด์,คลอไดอาซีพอกไซด์,คลอไดอาเซพ๊อกไซด์,คลอร์ไดอะซีพ็อกไซด์
Chlorguanadineไม่ระบุศัพท์บัญญัติคลอร์กัวนาดีน
Chlorhexidineไม่ระบุศัพท์บัญญัติคลอร์เฮกซิดีน
Chloride Ionไม่ระบุศัพท์บัญญัติคลอไรด์ไอออน
Chloride Shiftไม่ระบุศัพท์บัญญัติคลอไรด์ซีฟท์,การเคลื่อนย้ายคลอไรด์
Chloridesไม่ระบุศัพท์บัญญัติคลอไรด์,สาร;คลอไรด์
Chlorides, Acidไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดคลอไรด์
Chlorides, Stannousไม่ระบุศัพท์บัญญัติสแตนนัสคลอไรด์
Chlorineไม่ระบุศัพท์บัญญัติคลอรีน
Chlorine Comporatorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องตรวจหาสารคลอรีนตกค้าง
Chlorine Dioxideไม่ระบุศัพท์บัญญัติคลอรีนไดออกไซด์
Chlorine Heptoxideไม่ระบุศัพท์บัญญัติคลอรีนเฮพทอกไซด์
Chlorine Hexoxideไม่ระบุศัพท์บัญญัติคลอรีนเฮกโซไซด์
Chlorine Monooxideไม่ระบุศัพท์บัญญัติคลอรีนโมโนออกไซด์
Chlorine Ringไม่ระบุศัพท์บัญญัติวงแหวนคลอรีน
Chlorine, Free Residualไม่ระบุศัพท์บัญญัติคลอรีนอิสระ
Chlorisondamineไม่ระบุศัพท์บัญญัติคลอริซันดามีน;คลอริซอนดามีน,สาร
Chlorleateไม่ระบุศัพท์บัญญัติคลอลีเอท,คลอร์ลีเอท
Chlorleate Expectorantsไม่ระบุศัพท์บัญญัติคลอลิเอทชนิดน้ำ
Chlormadinoneไม่ระบุศัพท์บัญญัติคลอร์มาดิโนน,สาร;คลอร์มาดิโนน
Chlormerodrinไม่ระบุศัพท์บัญญัติคลอร์เมโรดริน,สาร;คลอร์เมโรดริน
Chlormethiazoleไม่ระบุศัพท์บัญญัติคลอเมธิอะโซล
Chlormezanoneไม่ระบุศัพท์บัญญัติคลอร์เมซาโนน;คลอร์เมซาโนน,สาร
Chloroacetic Acidไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดคลอโรอซีติค
Chlorobenzenesไม่ระบุศัพท์บัญญัติคลอโรเบนซีน
Chlorobenzilateไม่ระบุศัพท์บัญญัติคลอโรเบนซิเลท
Chlorobenzoic Acidsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารกลุ่มกรดคลอโรเบนโซอิค
Chlorobutanolไม่ระบุศัพท์บัญญัติคลอโรบิวตานอล,สาร;คลอโรบุตานอล,คลอโรบิวทานอล
Chlorocresolไม่ระบุศัพท์บัญญัติคลอโรครีซอล
Chloroformไม่ระบุศัพท์บัญญัติคลอโรฟอร์ม
Chlorogenic Acidไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดคลอโรเจนิก
Chloroguanideไม่ระบุศัพท์บัญญัติคลอโรกัวไนด์;คลอโรกัวไนด์,ยา
Chlorol Hydrateไม่ระบุศัพท์บัญญัติคลอโรลไฮเดรต
Chloromercuribenzoatesไม่ระบุศัพท์บัญญัติคลอโรเมอคิวริเบนโซเอต,สาร;คลอโรเมอคิวริเบนโซเอท
Chloromycetinไม่ระบุศัพท์บัญญัติคลอโรมัยเซติน,คลอโรมัยซีติน
Chloromycetin Succinateไม่ระบุศัพท์บัญญัติคลอโรมัยซีตินซักซิเนต
Chloronebไม่ระบุศัพท์บัญญัติคลอรอเน็บ
Chlorophenol Redไม่ระบุศัพท์บัญญัติคลอโรฟีนอลเรด
Chlorophenoxy Acidsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารกลุ่มกรดคลอรอฟีน็อกซี
Chlorophyllไม่ระบุศัพท์บัญญัติคลอโรฟีย์ลล์,คลอโรฟิลล์,สารสีเขียว
Chlorophyll Copper Complexไม่ระบุศัพท์บัญญัติคลอโรฟิลล์คอปเปอร์คอมเปลกซ์,คลอโรฟิลล์คอปเปอร์คอมเพล็กซ์
Chloroplastidไม่ระบุศัพท์บัญญัติคลอโรพลาสติด
Chloroplastsไม่ระบุศัพท์บัญญัติคลอโรพลาสต์,เซลล์;คลอโรปลาสต์;คลอโรพลาสต์;คลอโรพลาสท์
Chloroplasts, Brokenไม่ระบุศัพท์บัญญัติคลอโรปลาสต์ชนิดแตก
Chloropreneไม่ระบุศัพท์บัญญัติคลอโรพรีน
Chloroprene Rubbersไม่ระบุศัพท์บัญญัติยางคลอโรพรีน
Chloroquineไม่ระบุศัพท์บัญญัติคลอโรควีน,ยา;คลอโรควีน;ยาคลอโรควิน;ฆลอโรควีน;ยาโคลโรควิน
Chloroquine Phosphate Tabletsไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาเม็ดคลอโรควีน
Chlorothiazideไม่ระบุศัพท์บัญญัติคลอโรไทอาไซด์,ยา;คลอโรไธอาไซด์;คลอโรไธอะไซด์
Chlorothiazide Tabletsไม่ระบุศัพท์บัญญัติคลอโรไธอะไซด์ในยาเม็ด
Chlorotrianiseneไม่ระบุศัพท์บัญญัติคลอโรไทรอานิซีน;คลอโรไทรอานิซีน,สาร
Chlorphedianolไม่ระบุศัพท์บัญญัติคลอฟิไดอานอล
Chlorpheniramineไม่ระบุศัพท์บัญญัติคลอร์เฟนิรามีน,ยา;คลอร์ฟีนิรามีน;คลอเฟนนิรามีน;คลอร์เฟนนิรามีน
Chlorpheniramine Maleateไม่ระบุศัพท์บัญญัติคลอร์เฟนิรามีนมาลิเอท,คลอเฟนนิรามีนมาลีเอท
Chlorpromazineไม่ระบุศัพท์บัญญัติคลอร์โปรมาซีน,ยา;คลอโปรมาซีน;คลอร์โปรมาซีน;คลอร์โพรมาซีน;คลอโพรมาซีน;คลอโพรมาซิ่น
Chlorpropamideไม่ระบุศัพท์บัญญัติคลอร์โปรปาไมด์,ยา;คลอร์โปรปาไมด์;ยาคลอโปรพาไมด์;คลอโปรปาไมด์;คลอโพรพาไมด์;ยาคลอโพรพาไมด์
Chlorpyrimineไม่ระบุศัพท์บัญญัติคลอร์ไพริมีน
Chlorquinaldolไม่ระบุศัพท์บัญญัติคลอร์ควินัลดอล
Chlortabไม่ระบุศัพท์บัญญัติคลอแทป
Chlortetracyclineไม่ระบุศัพท์บัญญัติคลอร์เตตระซัยคลีน;คลอร์เตตราไซคลีน,ยา;คลอร์เตตราซัยคลิน;คลอร์เททราไซคลิน
Chlorthalidoneไม่ระบุศัพท์บัญญัติคลอร์ธาลิโดน;คลอร์ทาลิโดน,ยา
Chlorvinyl Dichlorarsineไม่ระบุศัพท์บัญญัติคลอร์ไวนิลไดคลออาร์ซีน
Choanal Atresiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติโคเอนัลอทรีเซีย;การตีบตันของช่องจมูก;รูจมูกปิดตัน
Choanal Stenosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติโคเอนาตีบตัน
Chocolate Sauceไม่ระบุศัพท์บัญญัติสีเลือดเก่าดำๆแดงๆและข้น
Choice for Standard Populationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเลือกประชากรมาตรฐาน
Choice for Standard Ratesไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเลือกอัตรามาตรฐาน
Choice of Treatmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเลือกผู้ป่วยประเภทใดรักษาโดยวิธีอะไร
Choice Question Type, Multipleไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบบสอบชนิดเลือกตอบ
Choice, Method ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเลือกวิธีวิเคราะห์
Choice, Multipleไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบบทดสอบแบบเลือกตอบ
Choirsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเพลงสวด
Chokesไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหายใจลำบาก
Chokingไม่ระบุศัพท์บัญญัติรู้สึกสำลัก,สำลัก
Choking on Tonsilsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสำลัก
Choking Sensationไม่ระบุศัพท์บัญญัติรู้สึกหายใจไม่สะดวก
Cholangio-Carcinomaไม่ระบุศัพท์บัญญัติมะเร็งของท่อน้ำดี
Cholangiocarcinomaไม่ระบุศัพท์บัญญัติมะเร็งท่อน้ำดี,มะเร็งของท่อน้ำดี,มะเร็งของท่อน้ำดีตับ,มะเร็งเซลล์ท่อน้ำดี
Cholangiocellular Carcinomaไม่ระบุศัพท์บัญญัติมะเร็งเซลล์ท่อน้ำดี
Cholangiographyไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่อน้ำดี,การบันทึกภาพรังสี;โคแลนจิโอกราฟีย์;ท่อน้ำดี,การถ่ายภาพ;การถ่ายภาพรังสีทางเดินน้ำดี
Cholangiography, Intravenousไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจระบบทางเดินน้ำดีโดยวิธีฉีดสารทึบรังสี
Cholangiography, Operativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการฉีดสารทึบเข้าสู่ท่อน้ำดีระหว่างผ่าตัด,การฉีดสารทึบเข้าสู่ท่อน้ำดีระหว่างผ่าตัด,การฉีดสีขณะทำการผ่าตัด,การตรวจระบบทางเดินน้ำดีระหว่างผ่าตัด
Cholangiography, Percutaneous Transhepaticไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจระบบทางเดินน้ำดีโดยวิธีแทงเข็มผ่านตับ,การตรวจระบบทางเดินน้ำดีโดยวิธีแทงเข็มผ่านผิวหนัง
Cholangiography, Post-Operativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจระบบทางเดินน้ำดีหลังผ่าตัด
Cholangiography, T-Tubeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการฉีดสารทึบรังสีผ่านท่อรูปT
Cholangiolesไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดน้ำดีฝอย
Cholangiolitisไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่อน้ำดีอักเสบภายในตับ
Cholangiopancreatography, Endoscopic Retrogradeไม่ระบุศัพท์บัญญัติใช้กล้องส่องผ่านลำไส้และฉีดสีย้อนเข้าไป,การตรวจระบบทางเดินน้ำดีโดยวิธีใส่กล้องส่องทางปาก
Cholangiopathy, Obstructive, Infantileไม่ระบุศัพท์บัญญัติความผิดปกติของท่อน้ำดีตีบในวัยเด็ก
Cholangitisไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่อน้ำดีอักเสบ
Cholangitis, Acuteไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่อน้ำดีอักเสบ,ทางน้ำดีอักเสบเฉียบพลัน
Cholangitis, Ascendingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการติดเชื้อในท่อน้ำดี,ท่อตับอักเสบ
Cholangitis, Intrahepatic, Ascendingไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่อน้ำดีอักเสบภายในตับ
Cholangitis, Supperative, Acuteไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนองในท่อน้ำดี
Cholate Dialysisไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดอะไลซิลโดยโคเลต
Cholecalciferolไม่ระบุศัพท์บัญญัติไวตามินดี3,โคเลแคลซิเฟอรอล,วิตะมินดี3,โคลีแคลซิเฟอรอล
Cholecystectomyไม่ระบุศัพท์บัญญัติถุงน้ำดี,การตัด;ท่อน้ำดี,การผ่าตัด;การตัดถุงน้ำดีออก
Cholecystitisไม่ระบุศัพท์บัญญัติถุงน้ำดีอักเสบ
Cholecystitis, Acalculousไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเกิดถุงน้ำดีอักเสบชนิดไม่มีก้อนนิ่ว,โรคถุงน้ำดีอักเสบปราศจากนิ่ว
Cholecystitis, Acuteไม่ระบุศัพท์บัญญัติถุงน้ำดีอักเสบติดเชื้อ,ถุงน้ำดีอักเสบเฉียบพลัน
Cholecystitis, Chronicไม่ระบุศัพท์บัญญัติถุงน้ำดีอักเสบเรื้อรัง
Cholecystographyไม่ระบุศัพท์บัญญัติถุงน้ำดี,การบันทึกภาพรังสี;โคลีซิย์สโตกราฟีย์;การถ่ายภาพรังสีถุงน้ำดี
Cholecystography, Oralไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจถุงน้ำดีโดยวิธีกินสารทึบรังสี
Cholecystokininไม่ระบุศัพท์บัญญัติโคลีซิสโตไคนิน,ฮอร์โมน;โคเลซิสโตไคนิน;ฮอร์โมนโคเลซิสโตไคนิน;โคลิซิสโตไคนิน;ฮอร์โมนโคลีซิสโตไคนิน
Cholecystokinin-Pancreozyminไม่ระบุศัพท์บัญญัติโคลีซีสโตไคนิน-แพนครีโอซัยมิน
Cholecystolithiasisไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิ่วในถุงน้ำดี
Cholecystosonographyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจถุงน้ำดีโดยคลื่นความถี่สูง
Choledochal Cystไม่ระบุศัพท์บัญญัติถุงน้ำที่ท่อน้ำดี,ถุงน้ำดีของระบบน้ำดีโป่งพอง,ท่อน้ำดีเป็นถุง
Choledocholithiasisไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิ่วในท่อน้ำดี
Choledochostomyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผ่าท่อน้ำดี,การใส่ท่อในท่อน้ำดีร่วม
Choledochusไม่ระบุศัพท์บัญญัติถุงน้ำดี
Choledochus, Ductusไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่อน้ำดีรวม
Choleglobinไม่ระบุศัพท์บัญญัติโคลีโกลบิน
Choleic Acidsไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดโคลีอิก
Cholelithiasisไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิ่วของน้ำดี;โรคนิ่วน้ำดี;นิ่วน้ำดี,โรค;ก้อนนิ่วในระบบทางเดินน้ำดี;นิ่วน้ำดี
Choleraไม่ระบุศัพท์บัญญัติอหิวาตกโรค,อหิวาต์
Cholera Toxinไม่ระบุศัพท์บัญญัติพิษอหิวาต์,โรคอหิวาห์ตกโรค
Cholera Vaccineไม่ระบุศัพท์บัญญัติวัคซีนอหิวาตกโรค;อหิวาตกโรค,วัคซีน;วัคซีนป้องกันอหิวาตกโรค
Cholera Vaccine, Oralไม่ระบุศัพท์บัญญัติวัคซีนป้องกันอหิวาตกโรคชนิดรับประทาน
Cholera, Asiaticไม่ระบุศัพท์บัญญัติอหิวาตกโรค
Choleresisไม่ระบุศัพท์บัญญัติโคลีเรซิส
Choleretic Actionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหลั่งน้ำดี
Cholereticsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารโคลีเรติค
Cholericไม่ระบุศัพท์บัญญัติอารมณ์โกรธ
Cholestasisไม่ระบุศัพท์บัญญัติดีซ่านจากทางเดินน้ำดีอุดตัน,การคั่งของน้ำดี,การคั่งน้ำดี
Cholestasis, Chronicไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำดีคั่งเรื้อรัง
Cholestaticไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหยุดหลั่งน้ำดีในตับ
Cholestatic Typeไม่ระบุศัพท์บัญญัติชนิดทำให้น้ำดีคั่ง
Cholesteatomaไม่ระบุศัพท์บัญญัติโคเลสตีอะโตมา;โคเลสตีอาโตมา,เนื้องอก;โคเลสทีอาโทม่า;โคเลสเตียโตมา
Cholesteatomatous Endotheliomaไม่ระบุศัพท์บัญญัติโคเลสเตียโตมาตัสเอนโดเธลิโอมา
Cholesterolไม่ระบุศัพท์บัญญัติโคเลสเตอรอล,สาร;ไขมัน;โคเลสเตอรอล;โฆเลสเตอรอล
Cholesterol Cleftไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอยแยกโคเลสเตอรอล
Cholesterol Crystalsไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลึกโคเลสเตอรอล
Cholesterol Estersไม่ระบุศัพท์บัญญัติโคเลสเตรอลเอสเตอร์;คอเรสเตอรอลเอสเตอร์
Cholesterol Stonesไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิ่วโคเลสเตอรอล
Cholesterol Tumorไม่ระบุศัพท์บัญญัติโคเลสเตอรอลทูเมอร์
Cholesterol, Freeไม่ระบุศัพท์บัญญัติโฆเลสเตอรอลเสรี
Cholesterol, Totalไม่ระบุศัพท์บัญญัติโฆเลสเตอรอล
Cholesterol-Containing Tumorไม่ระบุศัพท์บัญญัติโคเลสเตอรอล-คอนเทนนิ่งทูเมอร์
Cholesteryl Ester Hydrolaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติโคเลสเตอริลเอสเทอร์ไฮโดรเลซ
Cholesteryl Estersไม่ระบุศัพท์บัญญัติโคเลสเตอริลเอสเตอร์
Cholestyramineไม่ระบุศัพท์บัญญัติโคเลสไทรามีน,ยา;โคเลสติย์รามีน;โคเลสทายรามิน
Cholic Acidsไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดโคลิค
Cholineไม่ระบุศัพท์บัญญัติโคลีน,สาร;โคลีน;โคลีนย์;คอลีน
Choline Chlorideไม่ระบุศัพท์บัญญัติด่าง
Choline Citrate Syrupไม่ระบุศัพท์บัญญัติโคลีนซิเตรทไซรับ
Choline Deficiencyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการขาดโคลีน
Cholinergicไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นประสาทโคลีเนอร์จิค
Cholinergicไม่ระบุศัพท์บัญญัติประสาทโคลิเนอร์จิค
Cholinergic Activityไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทำงานของเส้นประสาทชนิดคอลีเนอร์จิก
Cholinergic Blocking Agentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาที่ให้ผลเหมือนกับการกดประสาทพาราซิมพาธิติค
Cholinergic Drugsไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาพวกโคลิเนอร์จิค
Cholinergic Sympathticไม่ระบุศัพท์บัญญัติเพิ่มการหลั่งเหงื่อ
Cholinergic Synaptic Junctionsไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนต่อระหว่างประสาทชนิดคลอลีนเนอร์จิก
Cholinesterase Inhibitorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารยับยั้งโคลิเนสเทอเรส
Cholinesterasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติโคลีนเอสเทอเรส,เอนไซม์;เอนไซม์โฆลีนเอสเตอเรส;โคลีนเอสเตอเรส;เอ็นซัยม์โฆลีนเอสเตอเรส;โคลีนเอสเตอเรส;คอลีนเอสเทอเรส;เอ็นซัยม์โคลีนเอสเตอเรส;เอนไซม์ในเนื้อเยื่อสมองชนิดหนึ่ง
Chondrificationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสร้างกระดูกอ่อน
Chondritis, Relapsingไม่ระบุศัพท์บัญญัติรีแลบซิงคอนไดรติส
Chondroblastomaไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอนโดรบลาสโตมา,เนื้องอก;คอนโดรบลาสโตมา
Chondroblastsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์กระดูกอ่อน
Chondrocalcinosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอนโดรแคลซิโนซิส
Chondrocytesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์กระดูกอ่อน,เซลกระดูกอ่อน
Chondrodermatitis Nodularisไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอนโดรเดอร์มาไตติสโนดูลาริส
Chondrodysplasiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอนโครเพลเซีย
Chondrodysplasia, Hereditary Deformingไม่ระบุศัพท์บัญญัติเฮอเรดิตารีดีฟอร์มมิงคอนโดรดิสเพลเซีย
Chondrodystrophyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเตี้ยแคระและแขนขาสั้น
Chondrogenesisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสร้างกระดูกอ่อน
Chondroidไม่ระบุศัพท์บัญญัติคล้ายกระดูกอ่อน
Chondroid Areaไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนกระดูกอ่อน
Chondroitinไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอนดรอยติน,สาร;คอนดรอยติน
Chondroitin Sulfate Bไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอนโดรอิตินซัลเฟทบี
Chondroitin Sulfatesไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอนดรอยตินซัลเฟต,ฆอนโดรอิตินซัลเฟต
Chondromaไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอนโดรมา,เนื้องอก;คอนโดรมา
Chondroma, Mixedไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอนโดรมาผสม
Chondroma, Periostealไม่ระบุศัพท์บัญญัติเพอริออสเตียลคอนโดรมา
Chondromalacia Patellaeไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกอ่อนเคลือบกระดูกสะบ้านิ่ม
Chondromyxoid Fibromaไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอนโดรมีกซอยด์ไฟโบรมา
Chondrosarcomaไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอนโดรซาร์โคมา,มะเร็ง;คอนโครซาร์โคมา;ซาร์โคมาของกระดูกอ่อน;คอนโดรซาร์โคมา
Chondrosarcoma, Mesenchymalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมเซนคัยมัลคอนโดรซาร์โคมา
Chondrusไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอนดรัส
Chong Maiไม่ระบุศัพท์บัญญัติจงม่าย
Chopartไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อระหว่างกระดูกข้อเท้า
Chorda Tympaniไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นประสาทคอร์ดาทิมพาไน
Chorda Tympani Nerveไม่ระบุศัพท์บัญญัติประสาทคอร์ดาทิย์มปานี,ประสาทคอร์ดาทิมพานี
Chordae Tendineaeไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอร์ดีเทนดินี,เครื่องยึดลิ้นหัวใจ
Chordee Diseasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติองคชาตงอ
Chordomaไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอร์โดมา,มะเร็ง;คอร์โดมา
Chordotonal Sensillaไม่ระบุศัพท์บัญญัติเคลื่อนไหว
Choreaไม่ระบุศัพท์บัญญัติสันนิบาต,การเคลื่อนไหวผิดปกติ,คอเรีย,โฆเรีย,โคเรีย,ประสาทชักกระตุก
Chorea Insaniensไม่ระบุศัพท์บัญญัติโคเรียอินเซเนียนส์
Chorea, Sydenham'sไม่ระบุศัพท์บัญญัติซิดแนฮ์มคอเรีย,การเคลื่อนไหวผิดปกติ
Choreoathetosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติโครีโออธีโตซิส,โฆรีโออะธีโตสิส
Choresterinosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติโคเลสเตอริโนซิส
Chorioadenoma Destruensไม่ระบุศัพท์บัญญัติโคริโอแอดดิโนมาเดสทรูเอนส์,โมลชนิดลุกลาม,คอริโออดีโนมาเดสทรูเอนส์
Chorioallantoid Membranesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อคอริโอแอแลนตอยด์,เยื่อคอริโอแอแลนตอย
Chorioamnionitisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอักเสบภายในถุงน้ำคร่ำ,เยื่อหุ้มทารกอักเสบ,ถุงน้ำคร่ำอักเสบ,การอักเสบของเยื่อหุ้มทารก,การอักเสบภายในถุงน้ำคร่ำ
Choriocarcinomaไม่ระบุศัพท์บัญญัติโคริโอคาร์ซิโนมา;คอริโอคาร์ซิโนมา,มะเร็ง;ครรภ์ไข่ปลาอุก;คอริโอคาร์ซิโนมา;มะเร็งครรภ์ไข่ปลาอุก;มะเร็งเนื้อรก;มะเร็งของครรภ์ไข่ปลาอุก;คอริโอคาร์ซิโนมา;มะเร็งของรก;มะเร็งคอริโอคาร์ซิโนม่า
Choriocarcinoma, Metastaticไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอริโอคาร์ซิโนมาที่แพร่กระจาย
Chorioepitheliomaไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอริโออีพิธีลิโอมา,มะเร็งบนเยื่อหุ้มทารก
Chorionไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อหุ้มเด็กชั้นนอก,คอเรียน,เยื่อหุ้ม
Chorion Lavaeไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอเรียนลาเว
Chorionic Epitheliumไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์บุผิวคอริโอนิค
Chorionic Villiไม่ระบุศัพท์บัญญัติระหว่างเดสซิดัวของเยื่อบุโพรงมดลูกกับเนื้อรก,คอริโอนิควิลไล
Chorionic Villi, Youngไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอริโอนิควิลไลตัวอ่อน
Chorioretinitisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอักเสบของคอรอยด์และเรตินา,เยื่อโครอยด์อักเสบ,การอักเสบของจอตารับภาพ
Chorismic Acidไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดโคริสมิค
Choristomaไม่ระบุศัพท์บัญญัติโคริสโตมา
Choroidไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอรอยด์,เยื่อตา;เยื่อโครอยด์;คอรอยด์;ฆอรอยด์;เนื้อเยื่อของตา
Choroid Neoplasmsไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอรอยด์,เนื้องอก;เยื่อโครอยด์,เนื้องอก
Choroid Plexitisไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอรอยด์เพลกไซติส
Choroid Plexusไม่ระบุศัพท์บัญญัติข่ายประสาทคอรอยด์,ข่ายประสาทโครอยด์(สมอง),แปปิลโลมาของคอรอยด์เพลกซัส,คอรอยด์เพลกซัส
Choroid Plexus Cystไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอรอยด์เพลกซัสซีสต์
Choroid Plexus, Carcinoma ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาร์ซิโนมาของคอรอยด์เพลกซัส
Choroid Plexus, Tumors ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอกของคอรอยด์เพลกซัส
Choroidal Arteriesไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดเลือดแดงคอรอย
Choroidal Degenerationไม่ระบุศัพท์บัญญัติความเสื่อมของคอรอยด์
Choroidal Fissureไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอรอยดาลฟิสเชอร์
Choroiditisไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอรอยด์อักเสบ,เยื่อโครอยด์อักเสบ,ฆอรอยไดตีส
Choroido-Ependymal Cystไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอรอยด์โด-อีเพนไดมาลซีสต์
Chorus Kickไม่ระบุศัพท์บัญญัตินอนหงายยกเท้าเดี่ยวยก-แยก
Christian Gramไม่ระบุศัพท์บัญญัติคริสเตียนแกรม