หน้าแรก

คำศัพท์ล่าสุด

Knowledge Access (km)
Competency (km)
Communication (km)
Knowledge Acquisition (km)
Hard copy (lib)

คำศัพท์สุ่ม

IT Year
(s-t) [ไม่ระบุศัพท์บัญญัติ]

แผนภูมิจำนวนคำในระบบแยกตามหมวดหมู่

คำที่มีการสืบค้นมากที่สุด

ลำดับ
คำจำนวนการสืบค้น
1.search 3,782
2.Node 2,816
3.Metadata 2,792
4.สุสานหลวง 2,792
5.isbn 2,784
6.abstract 2,655
7.access 2,629
8.Database 2,627
9.เชื้อเพลิง 1,918
10.gis 1,867