หน้าแรก

คำศัพท์ล่าสุด

Knowledge Access (km)
Competency (km)
Communication (km)
Knowledge Acquisition (km)
Hard copy (lib)

คำศัพท์สุ่ม

transverse wave
(ipst-vocab) [คลื่นตามขวาง]

แผนภูมิจำนวนคำในระบบแยกตามหมวดหมู่

คำที่มีการสืบค้นมากที่สุด

ลำดับ
คำจำนวนการสืบค้น
1.search 3,775
2.Node 2,813
3.Metadata 2,788
4.สุสานหลวง 2,786
5.isbn 2,779
6.abstract 2,653
7.access 2,626
8.Database 2,626
9.เชื้อเพลิง 1,917
10.gis 1,859