หน้าแรก

คำศัพท์ล่าสุด

Knowledge Access (km)
Competency (km)
Communication (km)
Knowledge Acquisition (km)
Hard copy (lib)

คำศัพท์สุ่ม

Poverty
(tush) [ความยากจน]
(med) [ไม่ระบุศัพท์บัญญัติ]

แผนภูมิจำนวนคำในระบบแยกตามหมวดหมู่

คำที่มีการสืบค้นมากที่สุด

ลำดับ
คำจำนวนการสืบค้น
1.search 3,771
2.Node 2,810
3.Metadata 2,785
4.สุสานหลวง 2,783
5.isbn 2,775
6.abstract 2,649
7.access 2,624
8.Database 2,624
9.เชื้อเพลิง 1,915
10.gis 1,856