หน้าแรก

คำศัพท์ล่าสุด

Knowledge Access (km)
Competency (km)
Communication (km)
Knowledge Acquisition (km)
Hard copy (lib)

คำศัพท์สุ่ม

Arachidic
(med) [ไม่ระบุศัพท์บัญญัติ]

แผนภูมิจำนวนคำในระบบแยกตามหมวดหมู่

คำที่มีการสืบค้นมากที่สุด

ลำดับ
คำจำนวนการสืบค้น
1.search 2,966
2.access 2,268
3.Database 2,016
4.abstract 1,760
5.isbn 1,400
6.สุสานหลวง 1,357
7.Metadata 1,111
8.Node 1,077
9.ก๊าซ 821
10.gis 794