หน้าแรก

คำศัพท์ล่าสุด

Knowledge Access (km)
Competency (km)
Communication (km)
Knowledge Acquisition (km)
Hard copy (lib)

คำศัพท์สุ่ม

Earning per share
(sec) [กำไรต่อหุ้น]

แผนภูมิจำนวนคำในระบบแยกตามหมวดหมู่

คำที่มีการสืบค้นมากที่สุด

ลำดับ
คำจำนวนการสืบค้น
1.search 3,772
2.Node 2,811
3.Metadata 2,787
4.สุสานหลวง 2,784
5.isbn 2,777
6.abstract 2,651
7.access 2,625
8.Database 2,625
9.เชื้อเพลิง 1,916
10.gis 1,857