Schiller Tinctorial Test

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Schiller Tinctorial Test
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: การทดสอบการดูดซึมวิตามินบี 12, การทดสอบการดูดซึมของไวตามินบี 12
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่ม: การแพทย์