Sarcoma, Monstrocellular

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Sarcoma, Monstrocellular
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: สาร์โคมา ออสตีโอเจนิค; ซาร์โคมา, มะเร็งออสตีโอเจนิก; ซาร์โคมา, ออสตีโอเจนิก
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่ม: การแพทย์