Saccharimeters

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Saccharimeters
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: แซคคาริน, แซคคารีน, ขัณฑสกร, น้ำตาลสังเคราะห์, ขัณฑศกร
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่ม: การแพทย์