Epic

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Epic
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: มหากาพย์
รายละเอียด: มหากาพย์ (Epic) หมายถึง กวีนิพนธ์เรื่องยาวมากที่มีเนื้อหาสรรเสริญวีรกรรมของวีรบุรุษ นอกจากนี้มหากาพย์มักมีเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์และการผจญภัยแทรกอยู่ด้วย มักเป็นเรื่องที่เก่าแก่ มีโครงเรื่องซับซ้อนและยาว ตัวละครมากมาย และได้รับการยกย่อง มหากาพย์มักจะผูกพันกับประวัติและขนมธรรมเนียมที่ถ่ายทอดสู่รุ่นต่อไปโดยเล่าปากเปล่า มหากาพย์ที่มีชื่อเสียงของโลก เช่น อีเลียด และโอดิสซี (Iliad and Odyssey) มหาภารตะ (Mahabharata) และรามายณะ (Ramayana)
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์