Book lice

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Book lice
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: เหาหนังสือ
รายละเอียด: เหาหนังสือ เป็นแมลงเล็ก ๆ มีรูปร่างคล้ายกับเหามักจะกินเชื้อราหรือกาวที่ใช้ติดหนังสือ ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเหาหนังสือ มักจะอยู่ในที่ที่มีอุณหภูมิและความชื้นสูง (อุณหภูมิ 75-82°F และความชื้น 75-90%) และจะตายภายใน 2 สัปดาห์ ถ้าความชื้นอยู่ในระดับต่ำ เหาหนังสือสามารถสร้างความเสียหายให้กับหนังสือและผลิตภัณฑ์กระดาษอื่น ๆ ได้ การควบคุมเหาหนังสือของห้องสมุดทำได้โดยการลดความชื้นในอาคารให้อยู่ในระดับต่ำ ให้มีอากาศถ่ายเทภายในห้องและป้องกันหนังสือจากการเปียกชื้นหรือความชื้น เนื่องจากความชื้นต่ำจะป้องกันการเติบโตของเชื้อราและฆ่าเหาหนังสือได้
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์