Out of print book

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Out of print book
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: หนังสือขาดตลาด
รายละเอียด:         หนังสือขาดตลาด  (Out of print book)   หมายถึง  สิ่งพิมพ์ที่หาไม่ได้อีกโดยผ่านช่องทางการตลาดปกติเพราะสินค้าคงคลังของสำนักพิมพ์หมด  และไม่มีแผนที่จะจัดพิมพ์อีกในอนาคต บางครั้งชื่อหนังสือที่ขาดตลาด สามารถหาได้ในร้านหนังสือใช้แล้ว    ซึ่งร้านขายหนังสือเก่าและพ่อค้าหนังสือเก่าจะเชี่ยวชาญในการค้นหาหนังสือที่ขาดตลาด   (เช่น  Abebooks  และ  Alibris)   และหนังสือที่ขาดตลาดอาจตีพิมพ์ใหม่ในที่สุด    สำหรับหนังสือที่ขาดตลาดมาตั้งแต่ปี  2522     สำนักพิมพ์ Bowker ได้จัดทำดัชนีไว้ในหนังสือ  Books OutofPrint    ซึ่งเป็นหนังสือที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวแทนจำหน่ายหนังสือตกค้างที่ยังไม่ไดขาย  และสำนักพิมพ์ที่จัดหาหนังสือตามคำขอ

        หนังสือขาดตลาดเป็นหนังสือที่ไม่มีการตีพิมพ์อีกแล้ว   หนังสือขาดตลาดมักเป็นหนังสือที่หาได้ยาก   สำหรับผู้อ่านที่มีความประสงค์จะซื้อหนังสือขาดตลาดต้องไปหาที่ร้านขายหนังสือ   เพื่อดูว่ายังมีหนังสือนั้นหลงเหลืออีกหรือไม่ หรือรอคอยการพิมพ์ครั้งต่อไป  หรือหาดูว่ามีผู้จะขายหนังสือนั้นในแบบของหนังสือที่ใช้แล้วหรือไม่    การปรากฎขึ้นของอินเทอร์เน็ตได้ทำให้กระบวนการเหล่านี้ง่ายมากขึ้น  เนื่องจากมีเว็บไซต์มากมายที่ขายหนังสือใช้แล้วที่หายาก

        หนังสือยิ่งขาดตลาดนานเท่าไรก็ยิ่งตามหาหนังสือเล่มนั้นได้ยากขึ้นเท่านั้น   นอกจากนั้นหากมีความต้องการหนังสือที่ขาดตลาดนั้นมากเพียงพอ     สำนักพิมพ์อาจจัดพิมพ์หนังสือเล่มนั้นใหม่โดยให้มีปกและหน้าชื่อเรื่องใหม่   ในบางกรณีหนังสือที่ขาดตลาดอาจจัดพิมพ์ขึ้นใหม่หากผู้เขียนเป็นที่นิยมแพร่หลาย

เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์