Bookend

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Bookend
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: ที่กั้นหนังสือ
รายละเอียด: ที่กั้นหนังสือนี้เป็นวัสดุที่ใช้วางไว้ท้ายแถวหนังสือ วารสาร ฯลฯ บนชั้น เพื่อป้องกันไม่ให้หนังสือ วารสารตกจากชั้น และตั้งตรงอยู่บนชั้นอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ที่กั้นหนังสือเป็นวัสดุที่ใช้ประโยชน์กั้นหนังสือบนชั้นแล้วยังสามารถใช้ประดับตกแต่งในห้องสมุดได้ด้วย เช่น ใช้ในการจัดนิทรรศการของห้องสมุด โดยทั่วไปที่กั้นหนังสือจะทำด้วยโลหะ ไม้หรือพลาสติกแข็ง เป็นรูปตัว T หรือ ตัว L บางครั้งห้องสมุดใช้ที่กั้นหนังสือแบบแขวนทำจากโลหะใส่ไว้ในร่องใต้ขอบของชั้นหนังสือที่ด้านหน้าและด้านหลังของชั้นหนังสือ ที่กั้นหนังสือที่ผลิตเป็นของขวัญอาจหุ้มด้วยหนังสัตว์ แกะสลักด้วยหินสวยงามหรือทำเป็นโลหะหล่อและเคลือบสีประดับตกแต่งอย่างดี โดยทั่วไปที่กั้นหนังสือมักจะขายเป็นคู่
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์