Vaccuum Freeze Drying

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Vaccuum Freeze Drying
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: การอบแห้งแบบเยือกแข็งภายใต้สภาพสุญญากาศ
รายละเอียด: การอบแห้งแบบเยือกแข็งภายใต้สภาพสุญญากาศ (Vaccuum Freeze Drying) หมายถึง กระบวนการการอนุรักษ์ทรัพยากรสารสนเทศโดยนำหนังสือที่เปียกโชกไปด้วยน้ำมาแช่แข็งและทำให้แห้ง โดยวางไว้ในห้องที่อยู่ในสภาพสุญญากาศจะทำให้เกิดเกล็ดน้ำแข็งและกลายเป็นไอโดยไม่ต้องละลาย (กระบวนการที่เรียกว่าการระเหิด) เพื่อให้ได้ผลที่ดีที่สุดในการอนุรักษ์ทรัพยากรสารสนเทศ ศูนย์อนุรักษ์เอกสาร (Northeast Document Conservation Center หรือ NEDCC) แนะนำให้แช่แข็งวัสดุให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้หลังจากวัสดุนั้นเปียกน้ำ วิธีนี้จะเป็นวิธีการที่ช่วยลดอาการบวมและการบิดเบี้ยวของโครงสร้างของหนังสือได้ แต่กระบวนการนี้ไม่แนะนำให้ใช้กับฟิล์มถ่ายรูปหรือกระดาษอัดรูป (Photographic materials) หนังสัตว์ และแผ่นหนังสัตว์ที่ใช้เขียนหนังสือ
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์