longitudinal stress

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: longitudinal stress
ศัพท์บัญญัติ: ความเค้นตามยาว
อักษรย่อ:
ความหมาย: ความเค้นที่ทำให้วัสดุยืดออกหรือหดเข้า (ดู stress ประกอบ)
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.