angular speed

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: angular speed
ศัพท์บัญญัติ: อัตราเร็วเชิงมุม
อักษรย่อ:
ความหมาย: มุมที่รัศมีของการเคลื่อนที่กวาดได้ในหนึ่งหน่วยเวลา อัตราเร็วเชิงมุม มีหน่วย เรเดียนต่อวินาที
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.