acid rain

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: acid rain
ศัพท์บัญญัติ: ฝนกรด
อักษรย่อ:
ความหมาย: ฝนที่ได้ละลายแก๊สที่อยู่ในอากาศ เช่น แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ลงมาด้วย ทำให้ฝนที่ตกลงมามีค่า pH ต่ำกว่า 5.6-5.7
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.