unshielded twisted pair (UTP)

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: unshielded twisted pair (UTP)
ศัพท์บัญญัติ: สายยูทีพี
อักษรย่อ:
ความหมาย: สายคู่บิดเกลียวแบบไม่ป้องกันสัญญาณรบกวนใช้ในระบบโทรศัพท์ ต่อมาได้มีการปรับปรุงคุณสมบัติให้ดีขึ้น จนสามารถใช้กับสัญญาณความถี่สูงได้ ทำให้ส่งข้อมูลได้ด้วยความเร็วสูงขึ้น
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.