video graphics array (VGA)

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: video graphics array (VGA)
ศัพท์บัญญัติ: วีจีเอ
อักษรย่อ:
ความหมาย: มาตรฐานความละเอียดของพิกเซลที่สามารถแสดงบนจอภาพ โดยจะแสดงผลกว้าง 640 พิกเซล สูง 480 พิกเซล หรือ ประมาณ 3 แสนพิกเซล ด้วยความละเอียดสีสูงสุด 256 สี
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.