vehicle

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: vehicle
ศัพท์บัญญัติ: สิ่งนำสี
อักษรย่อ:
ความหมาย: ส่วนที่เป็นของเหลวของสีเคลือบผิว ประกอบด้วยสารสำคัญ  2 ชนิด คือ ตัวยึดเกาะและตัวทำละลาย ตัวยึดเกาะทำหน้าที่ยึดอนุภาคของผงสีและพื้นผิว ตัวทำละลายเป็นส่วนที่จะระเหยไป
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.