mechanical digestion

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: mechanical digestion
ศัพท์บัญญัติ: การย่อยเชิงกล
อักษรย่อ:
ความหมาย: กระบวนการย่อยอาหารขั้นแรกที่ทำให้อาหารชิ้นใหญ่มีขนาดเล็กลงพอที่เอนไซม์จะทำการย่อยได้ทั่วถึง  เช่น การเคี้ยว การบดในกระเพาะ เป็นต้น
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.