capillary action

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: capillary action
ศัพท์บัญญัติ: คะปิลลารีแอกชัน, การซึมตามรูเล็ก
อักษรย่อ:
ความหมาย: การเคลื่อนที่ของของเหลวขึ้นไปตามหลอดเล็ก ๆ  เช่น การเคลื่อนที่ของน้ำไปตามท่อเล็ก ๆ ในรากเพื่อลำเลียงไปตามส่วนต่าง ๆ ของพืช
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.