volcanic rock

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: volcanic rock
ศัพท์บัญญัติ: หินภูเขาไฟ
อักษรย่อ:
ความหมาย: หินอัคนีเกิดจากลาวาที่พ่นออกมาจากภูเขาไฟระเบิด  มีการเย็นตัวเร็วจึงทำให้มีลักษณะเนื้อละเอียดแน่น
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.