vessicular basalt

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: vessicular basalt
ศัพท์บัญญัติ: เวสสิคิวลาบะซอลต์
อักษรย่อ:
ความหมาย: หินอัคนีชนิดหนึ่ง เกิดจากลาวาที่พ่นออกมาจากภูเขาไฟ เมื่อเย็นตัวลงจะมีฟองแก๊สแทรกอยู่ทำให้มีรูพรุน
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.