karat

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: karat
ศัพท์บัญญัติ: กะรัต
อักษรย่อ:
ความหมาย: 1. หน่วยสำหรับวัดน้ำหนักของเพชรพลอย 1 กะรัตมีค่าเท่ากับ 1/5 กรัม 2. หน่วยสำหรับวัดความบริสุทธิ์ของทอง  ทองบริสุทธิ์เป็นทอง 24 กะรัต ทอง 18 กะรัตมีเนื้อทอง 75%
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.