deposition

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: deposition
ศัพท์บัญญัติ: การสะสมตัวของตะกอน, การสะสมทับถม
อักษรย่อ:
ความหมาย: การสะสมตะกอนของหิน ทราย หรือสารประกอบเคมีเป็นเวลานาน  อาจทำให้เกิดเป็นชั้นหินหรือชั้นแร่
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.