astrolabe

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: astrolabe
ศัพท์บัญญัติ: แอสโตรแลบ
อักษรย่อ:
ความหมาย: อุปกรณ์สำหรับใช้วัดหาตำแหน่งของวัตถุท้องฟ้า
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.