internal combustion engine

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: internal combustion engine
ศัพท์บัญญัติ: เครื่องยนต์สันดาปภายใน
อักษรย่อ:
ความหมาย: เครื่องยนต์ที่มีการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงอยู่ภายในเครื่อง เช่น เครื่องยนต์ แก๊สโซลีน เครื่องยนต์ดีเซล เป็นต้น
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.