velocity ratio

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: velocity ratio
ศัพท์บัญญัติ: อัตราส่วนความเร็ว
อักษรย่อ:
ความหมาย: อัตราส่วนระหว่างระยะทางการเคลื่อนที่ของแรงที่กระทำต่อเครื่องกล กับระยะทางการเคลื่อนที่ของน้ำหนักที่ยกโดยเครื่องกลในเวลาเดียวกัน
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.