aneroid barometer

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: aneroid barometer
ศัพท์บัญญัติ: แบรอมิเตอร์แบบแอนิรอยด์
อักษรย่อ:
ความหมาย: อุปกรณ์วัดความดันบรรยากาศชนิดหนึ่งเป็นตลับโลหะสูญญากาศที่ยืดหดตัวได้เมื่อความดันบรรยากาศเปลี่ยนแปลงแล้วไปดันเข็มชี้อ่านความดัน
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.