acceleration

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: acceleration
ศัพท์บัญญัติ: ความเร่ง
อักษรย่อ:
ความหมาย: อัตราการเปลี่ยนความเร็ว หรือการเปลี่ยนความเร็วต่อหนึ่งหน่วยเวลา
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.