valence electron

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: valence electron
ศัพท์บัญญัติ: เวเลนซ์อิเล็กตรอน
อักษรย่อ:
ความหมาย: อิเล็กตรอนที่อยู่ในระดับพลังงานนอกสุดของอะตอมเป็นอิเล็กตรอนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีของธาตุนั้น ๆ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.