atomic number

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: atomic number
ศัพท์บัญญัติ: เลขอะตอม
อักษรย่อ:
ความหมาย: เลขแสดงจำนวนโปรตอนในอะตอมของธาตุ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.