adjacent angles

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: adjacent angles
ศัพท์บัญญัติ: มุมประชิด
อักษรย่อ:
ความหมาย: มุมสองมุมที่มีจุดยอดมุมร่วมกัน มีแขนร่วมกันเพียงแขนเดียว และอยู่คนละข้างของแขนร่วม จากรูป    และ    คือมุมประชิด  
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.