Venn diagram

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Venn diagram
ศัพท์บัญญัติ: แผนภาพเวนน์
อักษรย่อ:
ความหมาย: แผนที่ใช้เขียนแทนเซต โดยใช้รูปปิดใด ๆ แทนเซตเพื่อให้ความคิดเกี่ยวกับเซตแจ่มชัดขึ้น
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.