volume

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: volume
ศัพท์บัญญัติ: ปริมาตร
อักษรย่อ:
ความหมาย: จำนวนที่บอกขนาดของรูป 3 มิติ มีหน่วยมาตรฐานต่าง ๆ เช่น ลิตร  ลูกบาศก์เมตร เป็นต้น
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.