antigen

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: antigen
ศัพท์บัญญัติ: แอนติเจน
อักษรย่อ:
ความหมาย: สิ่งแปลกปลอมที่เข้าไปในร่างกาย แล้วร่างกายจะผลิตสารซึ่งเรียกว่าแอนติบอดีขึ้นมาต่อต้าน หรือทำลายสิ่งแปลกปลอมนั้น ๆ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.