homozygous gene

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: homozygous gene
ศัพท์บัญญัติ: ฮอมอไซกัสยีน
อักษรย่อ:
ความหมาย: ยีนคู่ใดคู่หนึ่งที่มียีนที่แสดงลักษณะเด่นอยู่ด้วยกัน หรือยีนที่แสดงลักษณะด้อยอยู่ด้วยกัน
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.