lenticel

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: lenticel
ศัพท์บัญญัติ: เลนทิเซล
อักษรย่อ:
ความหมาย: รอยแตกหรือช่องเล็ก ๆ ที่ผิวของลำต้นหรือรากในอากาศ ซึ่งเป็นบริเวณที่มีการคายน้ำและแลกเปลี่ยนแก๊สระหว่างเนื้อเยื่อของพืชกับบรรยากาศ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.