vas deferens

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: vas deferens
ศัพท์บัญญัติ: หลอดนำอสุจิ
อักษรย่อ:
ความหมาย: อวัยวะสืบพันธุ์ของเพศผู้บริเวณที่เป็นหลอดขนาดเล็ก  ทำหน้าที่เป็นทางลำเลียงน้ำอสุจิจากอัณฑะ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.