vagina

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: vagina
ศัพท์บัญญัติ: ช่องคลอด
อักษรย่อ:
ความหมาย: อวัยวะสืบพันธุ์เพศเมียบริเวณที่เป็นช่องต่อจากมดลูกออกมาสู่ภายนอกร่างกาย  มีผนังยืดหยุ่นได้ ภายในมีเยื่อเมือก
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.