cell differentiation

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: cell differentiation
ศัพท์บัญญัติ: เซลล์ที่มีลักษณะเฉพาะเพื่อทำหน้าที่เฉพาะอย่าง, การเปลี่ยนสภาพของเซลล์
อักษรย่อ:
ความหมาย: การเปลี่ยนรูปร่าง ตำแหน่ง หรือส่วนประกอบภายในเซลล์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมด เพื่อให้เซลล์ทำหน้าที่เฉพาะอย่าง
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.