regulator

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: regulator
ศัพท์บัญญัติ: regulator
อักษรย่อ:
ความหมาย: อาคารบังคับน้ำ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: กรมชลประทาน
กลุ่ม: เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ