rock salt

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: rock salt
ศัพท์บัญญัติ: rock salt
อักษรย่อ:
ความหมาย: เกลือหิน
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: กรมชลประทาน
กลุ่ม: เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ