Mental Health Hotline

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Mental Health Hotline
ศัพท์บัญญัติ: สายด่วนสุขภาพจิต
อักษรย่อ:
ความหมาย: สายด่วนสุขภาพจิต
รายละเอียด: บริการให้การปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชทางโทรศัพท์โดยเป็นการสื่อสารสอง ทางของผู้รับการปรึกษากับผู้ให้การปรึกษาที่ทั้งสองฝ่ายเข้าถึงบริการได้ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ก้าวหน้าและขยายไปอย่างแพร่หลาย รวมถึงให้บริการความรู้เรื่องสุขภาพจิตแง่มุมต่าง ๆ ซึ่งเป็
เอกสารแหล่งที่มา: คลังความรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
กลุ่ม: สุขภาพจิต