Nephoscope

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Nephoscope
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: เนโฟสโคป หรือเครื่องตรวจเมฆ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th/met_dict.php
กลุ่ม: อุตุนิยมวิทยา