Flash flood

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Flash flood
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: น้ำท่วมฉับพลัน หรือน้ำป่า
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th/met_dict.php
กลุ่ม: อุตุนิยมวิทยา