Freeze-Drying

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Freeze-Drying
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: การทำให้แห้งณจุดเยือกแข็ง
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่ม: การแพทย์