Fold

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Fold
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: ขด,รอยพับ,รอยนูน,สัน,ร่องพับ,เป็นลูกคลื่น,เป็นขอบนูน,พับ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่ม: การแพทย์