Flaps, Gauntlet

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Flaps, Gauntlet
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: การปลูกผิวหนังชนิดมีขั้วปลายหนึ่งหุ้มมือหรือนิ้ว
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่ม: การแพทย์