Fixatives

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Fixatives
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: ฟิกเซทิพ,ฟิกเซทิฟ,น้ำยาดอง
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่ม: การแพทย์