Fixation, External

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Fixation, External
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: การตรึงภายนอก,เครื่องยึดตรึงกระดูกภายนอก,การยึดตรึงภายนอก
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่ม: การแพทย์