Filamentous

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Filamentous
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: รูปร่างเป็นเส้นใย,รูปร่างเป็นเส้น
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่ม: การแพทย์